Inhoudstafel
 
  Inleiding
1. Cardiovasculair stelsel
2. Bloed en stolling
3. Gastro-intestinaal stelsel
4. Ademhalingsstelsel
5. Hormonaal stelsel
6. Gynaeco-obstetrie
7. Urogenitaal stelsel
8. Pijn en koorts
8.2.  Analgetica - Antipyretica
8.2.1.   Paracetamol
9. Osteo-articulaire aandoeningen
10. Zenuwstelsel
11. Infecties
12. Immuniteit
13. Antitumorale middelen
14. Mineralen, vitaminen en tonica
15. Dermatologie
16. Oftalmologie
17. Neus-Keel-Oren
18. Anesthesie
19. Diagnostica
20. Diverse geneesmiddelen

  Merknaam:
 A   B   C   D   E   F   G   H   I 
 J   K   L   M   N   O   P   Q   R 
 S   T   U   V   W   X   Y   Z 

  Stofnaam:
 A   B   C   D   E   F   G   H   I 
 J   K   L   M   N   O   P   Q   R 
 S   T   U   V   W   X   Y   Z 

Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium   Januari 2016   en français

 

Paracetamol

 
 

Paracetamol heeft analgetische en antipyretische eigenschappen, maar geen anti-inflammatoir effect.

Plaatsbepaling
 • Zie 8.1.
 • Omwille van zijn goede tolerantie en gunstig veiligheidsprofiel wordt paracetamol beschouwd als de eerste keuze bij de symptomatische aanpak van pijn en koorts (zie 8.1.), zeker bij kinderen, zwangeren en ouderen.
 • Gebruik van paracetamol laat, bv. bij artrosepijnen (zie 9.4.), dikwijls toe het chronische gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen te vermijden, zeker als er geen inflammatoire component is. Doses van 2 à 4 g paracetamol per dag in vast schema worden aangeraden.
 • Het voordeel van paracetamol in een preparaat met vertraagde vrijstelling is niet duidelijk.
Indicaties
 • Nociceptieve (niet-neuropathische) pijn.
 • Koorts.
Belangrijkste ongewenste effecten
 • Weinig of geen irritatie van de gastro-intestinale tractus.
 • Bij overdosering: hepatotoxiciteit met icterus en soms fatale necrose, dikwijls pas 24 à 48 uur na massale ingestie. Bij volwassenen zijn problemen te verwachten vanaf een inname van 10 g. Bij bestaan van risicofactoren kan reeds toxiciteit worden gezien vanaf lagere hoeveelheden, zelfs bij chronisch gebruik van de gebruikelijke maximale dagdosis (4 g) (zie rubriek “Bijzondere voorzorgen”). Bij kinderen kan hepatotoxiciteit optreden vanaf 150 mg/kg. Indien op basis van bepaling van paracetamol in het plasma blijkt dat het gevaar op hepatotoxiciteit reëel is, wordt ter preventie zo vlug mogelijk intraveneus acetylcysteïne gegeven (zie Inl.7.1. en 20.1.1.5.).
Zwangerschap en borstvoeding
 • Paracetamol lijkt veilig tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding.
Belangrijkste voorzorgen
 • De drempel voor levertoxiciteit is verlaagd bij volgende risicopatiënten: kinderen, zeer magere volwassenen (<50 kg), hoogbejaarde personen en personen met volgende risicofactoren: alcoholisme, chronische ondervoeding, lever- of nierinsufficiëntie [zie Folia april 2011].
 • In geval van leverlijden (leverinsufficiëntie, chronisch alcoholgebruik) moet de maximale dagelijkse dosis beperkt worden tot 2 g per dag.
 • In geval van ernstige nierinsufficiëntie moet de dosis worden verminderd en een langer doseringsinterval worden gerespecteerd.
 • De resorptie van paracetamol vanuit suppositoria is wisselend; orale toediening is te verkiezen, ook bij zuigelingen.
 • Orodispergeerbare tabletten bieden geen voordelen in termen van snelheid van werking of doeltreffendheid.
 • Het natriumgehalte in bruispreparaten (comprimés, poeders, granulaten) kan problemen geven bij patiënten op streng zoutarm dieet.

Nota

Voor de verpakkingen die meer dan 10,05 g paracetamol bevatten, moet er een voorschrift van een arts zijn, of een schriftelijke aanvraag van de patiënt [zie Inl.3. en Folia december 2003].

Merknamen

Posologie
   per os:
   volw. (≥ 50 kg): 500 mg à 1 g, tot 4 x p.d.
   kind en volw. (< 50 kg): 15 mg/kg tot 4 x p.d. of 10 mg/kg tot 6 x p.d.
   parenteraal:
   volw.: tot 4 x p.d. 1 g

Algostase Mono (SMB)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
10 x 500mg chr  € 1,50
100 x 500mg € 7,52
100 x 500mg   € 7,52
10 x 1g chr  € 2,20
90 x 1g € 9,57
90 x 1g   € 9,57
bruiscompr.
32 x 500mg chr  € 4,75
bruiscompr. (deelb.)
20 x 1g chr  € 5,50
60 x 1g € 8,14
poeder (zakjes)
60 x 1g € 8,14

(met uitzondering van de compr. (deelb.) 10 x 500 mg en 10 x 1 g, ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

(de verpakkingen van 100 x 500 mg en 90 x 1 g zijn beschikbaar in flacon en in blister)


Dafalgan (Bristol-Myers Squibb)            
 
[paracetamol]
compr.
20 x 500mg   € 3,24
30 x 500mg chr  € 4,65
compr. Forte (deelb.)
10 x 1g   € 3,24
16 x 1g chr  € 5,05
32 x 1g chr  € 9,08
50 x 1g chr  € 12,33
bruiscompr. (deelb.)
20 x 500mg   € 4,25
32 x 500mg chr  € 6,05
bruiscompr. Forte (deelb.)
8 x 1g   € 3,16
16 x 1g chr  € 6,32
32 x 1g chr  € 11,29
compr. Odis (orodisp.)
16 x 500mg   € 4,06
gran. (zakjes) Instant Junior
20 x 250mg   € 5,07
gran. (zakjes) Instant Cappuccino
20 x 500mg   € 5,07
gran. (zakjes) Instant Vanille/Aardbeien
20 x 500mg   € 5,07
gran. (zakjes) Instant Forte
10 x 1g   € 4,24
oploss. (oraal) Pediatrie
90 ml 150mg / 5ml   € 2,72
supp. Volw.
12 x 600mg   € 3,59
supp. Kind
12 x 150mg   € 2,53
12 x 300mg   € 2,82
supp. Zuigel.
12 x 80mg   € 2,18
(compr. 30 x 500 mg, compr. Forte 16 x 1 g, 32 x 1 g en 50 x 1 g, bruiscompr. 32 x 500 mg en bruiscompr. Forte 16 x 1 g en 32 x 1 g ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Dolol-Instant (Takeda)            
 
[paracetamol]
compr. (orodisp., deelb.)
20 x 500mg   € 4,81

Lemsip (Reckitt Benckiser)            
 
[paracetamol]
poeder (zakjes)
10 x 500mg   € 5,50

Mobistix (Neocare)            
 
[paracetamol]
poeder (zakjes) Forte Instant
12 x 1g   € 4,81
24 x 1g chr  € 9,00
48 x 1g chr  € 15,12
poeder (zakjes) Instant Aardbei/Vanille
12 x 500mg   € 2,88
24 x 500mg   € 5,76
48 x 500mg   € 10,37
poeder (zakjes) Instant Cappuccino
12 x 500mg   € 2,88
24 x 500mg   € 5,76
48 x 500mg   € 10,37
poeder (zakjes) Junior Instant
12 x 250mg   € 2,88
24 x 250mg   € 5,76
48 x 250mg   € 9,45
(met uitzondering van de poeder (zakjes) Instant Aardbei/Vanille 12 x 500 mg, van de poeder (zakjes) Instant Cappuccino 12 x 500 mg en van de poeder (zakjes) Junior Instant 12 x 250 mg en 24 x 250 mg, ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Panadol (GSK)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
20 x 500mg chr  € 3,50
30 x 500mg chr  € 4,33
60 x 500mg chr  € 7,37
20 x 1g chr  € 4,75
50 x 1g chr  € 6,60
compr. Retard (vertraagde vrijst.)
48 x 665mg chr  € 10,65
96 x 665mg chr  € 16,95
(compr. 30 x 500 mg, 60 x 500 mg, 20 x 1 g en 50 x 1 g ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Panadol (PI-Pharma)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
50 x 1g chr  € 5,50

(ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

(parallelinvoer)


Paracetamol Actavis (Actavis)            
 
[paracetamol]
flacon inf.
10 x 1g / 100ml H.G.   [ € 17]

Paracetamol B. Braun (B. Braun)          
 
[paracetamol]
flacon inf.
10 x 500mg / 50ml H.G.   [ € 11]
10 x 1g / 100ml H.G.   [ € 15]

Paracetamol EG (Eurogenerics)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
30 x 500mg chr  € 3,56
  100 x 500mg   € 12,62
240 x 500mg € 11,84
30 x 1g chr  € 7,22
60 x 1g chr  € 10,23
  100 x 1g   € 21,41
120 x 1g € 11,84
(ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Paracetamol Fresenius Kabi (Fresenius Kabi)            
 
[paracetamol]
flacon inf.
10 x 500mg / 50ml H.G.   [ € 12]
10 x 1g / 100ml H.G.   [ € 17]

Paracetamol Macopharma (Maco Pharma)          
 
[paracetamol]
zak inf.
50 x 500mg / 50ml H.G.   [ € 70]
50 x 1g / 100ml H.G.   [ € 99]

Paracetamol Mylan (Mylan)            
 
[paracetamol]
compr.
30 x 500mg € 5,79
100 x 500mg € 7,52
(ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Paracetamol Sandoz (Sandoz)            
 
[paracetamol]
compr.
20 x 500mg chr  € 3,04
30 x 500mg chr  € 3,20
120 x 500mg € 8,03
240 x 500mg € 11,62
compr. (deelb.)
10 x 1g chr  € 2,48
30 x 1g chr  € 7,42
60 x 1g € 8,03
90 x 1g € 9,46
120 x 1g € 10,90
bruiscompr. (deelb.)
32 x 1g chr  € 7,46
(met uitzondering van de compr. 20 x 500 mg en 10 x 1 g, ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Paracetamol Teva (Teva)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
10 x 1g   € 2,41
30 x 1g chr  € 6,72
60 x 1g chr  € 10,65
90 x 1g € 9,99
120 x 1g € 11,07
compr. (disp., deelb.)
30 x 500mg chr  € 3,52
100 x 500mg € 7,24
(met uitzondering van de compr. (deelb.) 10 x 1 g, ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Perdolan (Johnson & Johnson Consumer)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
30 x 500mg chr  € 5,10
sir.
200 ml 160mg / 5ml   € 7,45
supp. Volw.
12 x 500mg   € 4,94
supp. Kind
12 x 200mg   € 4,05
12 x 350mg   € 4,75
supp. Zuigel.
12 x 100mg   € 3,45
(compr. 30 x 500 mg ook op schriftelijke aanvraag van de patiënt)

Pe-Tam (Qualiphar)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.)
20 x 500mg chr  € 2,00

Sanicopyrine (Sanico)            
 
[paracetamol]
compr. (deelb.) Volw.
20 x 500mg chr  € 3,62

Witte Kruis Mono (SMB)            
 
[paracetamol]
poeder (zakjes)
20 x 500mg chr  € 2,80