Goed om weten
 

Goed om weten

 

[24.09.10]

 

Rapporten van narcolepsie met Pandemrix®: geen evidentie van een causaal verband

 

 

 

 

 

 

website van het EMA en van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)

 

Meer informatie via de

Het Europese Geneesmiddelenagentschap (European Medicines Agency, EMA)  heeft de rapporten geëvalueerd, en besluit dat er op dit ogenblik geen evidentie is dat Pandemrix® narcolepsie kan veroorzaken. Het EMA zal echter verder epidemiologisch onderzoek uitvoeren.

De geneesmiddelenbewakingscentra van enkele landen in de Europese Unie (o.a. Zweden, Finland, Frankrijk) ontvingen in de loop van 2010 een aantal rapporten van narcolepsie na vaccinatie met Pandemrix®, een van de in de Europese Unie gebruikte vaccins tegen het pandemische H1N1-influenzavirus. Pandemrix® was in België het enige beschikbare pandemische vaccin. Het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking ontving geen rapporten van narcolepsie.

sluit nieuwsbericht    Top of Page