SKP + bijsluiter
CTI-ext 596666-01
CNK 4499-844
in ziekenhuisforfait neen
eenheidstarificatie neen
grote verpakking neen

remgeld reguliere tegemoetkoming: € 12,10

remgeld verhoogde tegemoetkoming: € 8,00

regelgeving

hoofdstuk IV § 12230000 (controle: a priori)

Paragraaf 12230000

a) De entstof komt voor vergoeding in aanmerking indien ze wordt voorgeschreven voor de actieve immunisatie ter preventie van pneumokokkeninfecties bij volwassenen die niet eerder tegen pneumokokkeninfectie werden gevaccineerd of meer dan vijf jaar geleden enkel met PPV23 (Pneumovax 23) werden gevaccineerd en die op het ogenblik van de toediening:

● tussen de 65 en 80 jaar oud zijn met een verhoogd risico op een pneumokokkeninfectie omwille van een of meerdere comorbiditeiten:

- Chronisch hartlijden met NYHA klasse II - IV

- Chronisch longlijden, gediagnosticeerd met astma, COPD, longfibrose, restrictieve longziekte, de gevolgen van longembolie, mucoviscidose of interstitiële longziekte

- Actieve rokers

- Chronisch leverlijden (Child-Pugh score B en C)

- Chronisch nierlijden met KDOQI score 3-5

- Chronisch neurologische of neuromusculaire aandoeningen met verhoogd aspiratierisico

- Diabetes mellitus

b) Het maximaal aantal vergoedbare verpakkingen is beperkt tot 1 per rechthebbende.

c) De voorschrijver verbindt zich ertoe om in het medisch dossier van de rechthebbenden de bewijsstukken ter beschikking te houden van de adviserend arts, die aantonen dat aan alle vergoedingsvoorwaarden is voldaan.

d) De vergoeding mag worden verleend zonder dat de adviserend-arts daarvoor toestemming moet geven, voor zover de behandelende arts op het voorschrift “derdebetalingsregeling van toepassing” heeft vermeld. Onder die voorwaarden is de apotheker gerechtigd om de derdebetalersregeling toe te passen.