Formularium Ouderenzorg

Ouderenzorg

Hieronder vindt u de geneesmiddelenfiches terug van de geneesmiddelen die geselecteerd zijn voor gebruik bij oudere patiënten.
Deze fiches zijn bedoeld als leidraad bij het voorschrijven, de selectie is niet limitatief en heeft geen dwingend karakter, maar nodigt uit tot rationeel voorschrijven. Alleen voor de courante pathologieën bij ouderen zijn geneesmiddelen geselecteerd.

Hoe komen deze fiches tot stand? Onze redactie werkt hiervoor samen met een werkgroep, bestaande uit artsen en apothekers. Selecties worden gemaakt op basis van de volgende selectiecriteria van de WHO: aangetoonde werkzaamheid (bij voorkeur bij oudere patiënten), met een aanvaardbare veiligheid, tegen een betaalbare prijs en in een vorm die de therapietrouw vergemakkelijkt. Indien er onvoldoende evidentie beschikbaar is, wordt de selectie gemaakt op basis van consensus over goede medische praktijkvoering.

De geneesmiddelen zijn opgedeeld in geneesmiddelengroepen. Momenteel zijn de fiches van de groepen ‘cardiovasculair stelsel’, ‘gastro-intestinaal stelsel’, ‘urogenitaal stelsel’ en ‘vitaminen en mineralen’ beschikbaar. De fiches voor de andere groepen volgen in de komende maanden, deze kan u in afwachting nog hier raadplegen. U kan deze geneesmiddelen ook terugvinden in het Repertorium, aangeduid met een 80+-symbool. Het Formularium Ouderenzorg zal geleidelijk geïntegreerd worden in het Repertorium. In afwachting hiervan kan u het Formularium Ouderenzorg steeds via deze link raadplegen.