Ik wil me abonneren
maart 2024
Focus
Omega 3-vetzuren: meer nadelen dan voordelen?
Op basis van recente meta-analyses waarschuwt EMA voor een verhoogd risico van voorkamerfibrillatie met (hooggedoseerde) omega 3-vetzuurpreparaten. Aangezien er ook onvoldoende evidentie is voor de werkzaamheid, lijkt de risico-baten balans momenteel negatief.
Nieuwigheden geneesmiddelen
​Kritieke onbeschikbaarheden
dulaglutide (Trulicity®)
olanzapine 210 mg inj. (Zypadhera® )
​Terugbetalingen
dapagliflozine (Forxiga® )
februari 2024
Focus
Heeft metamizol een plaats bij postoperatieve pijn?
Metamizol zou bij postoperatieve pijn een alternatief kunnen zijn voor NSAID’s wanneer deze gecontra-indiceerd zijn. Het is belangrijk om patiënten te informeren over de mogelijke ongewenste effecten van metamizol en de symptomen die deze ongewenste effecten voorafgaan.
Voor u gelezen
Antidepressiva bij chronische pijn: een nieuwe Cochrane review
Volgens een Cochrane review is alleen voor duloxetine met zekerheid aangetoond dat het werkt bij chronische pijn. Er bestaat geen “one size fits all” antidepressivum voor chronische pijn en een patiëntgerichte aanpak is essentieel.
Langdurige behandeling met orale corticosteroïden: hoe complicaties vermijden?
Welke maatregelen kan u voor en tijdens een langdurige behandeling met orale corticosteroïden nemen om het risico op complicaties te beperken? Over welke maatregelen bestaat nog geen volledige duidelijkheid? La Revue Prescrire heeft een overzicht gemaakt en we geven hier de kernboodschappen.
Versnellen inhalatiecorticosteroïden het herstel bij ambulante patiënten met COVID-19?
De ACTIV-6 trial vond geen merkbaar effect van inhalatiecorticosteroïden op genezing en complicaties van COVID-19 bij ambulante-patiënten. In de huidige context is er waarschijnlijk geen plaats voor inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19 in de ambulante setting.
Nieuws
RIZIV top 25: grootste geneesmiddelenuitgaven in de ambulante zorg in 2022
Op de 1ste plaats staat voor de eerste keer een DOAC (apixaban). Nieuw in de top 25 zijn het complex sacubitril/valsartan en empagliflozine. Semaglutide stijgt in de top. De totaalkost voor de top 25 neemt elk jaar toe.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Afbouwen van benzodiazepines
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
efgartigimod alfa (Vyvgart®▼) 
​Terugbetalingen
dimethylfumaraat (Skilarence® )
 Stopzettingen van commercialisatie
belantamab mafodotin (Blenrep®)
methylprednisolon crème (Advantan®)
monofluorofosfaat (Fluocaril Bi-Fluore®)
oxycodon + naloxon 5 mg /2,5 mg (Targinact® 5/2,5)
 Onderbrekingen van commercialisatie (langdurige onbeschikbaarheden)
Bacillus Calmette-Guérin (Oncotice®)
pivmecillinam (Selexid®)
Terug op de markt
ceftriaxon + lidocaïne (Rocephine®)
​Kritieke onbeschikbaarheden
olanzapine 405 mg voor inj. IM (Zypadhera® )
Geneesmiddelenbewaking
Topiramaat en teratogeen risico: bijkomende maatregelen
Uit een herevaluatie blijkt dat topiramaat niet alleen congenitale afwijkingen veroorzaakt, maar mogelijk ook neurologische ontwikkelingsstoornissen. Om blootstelling in utero te vermijden, werden  bijkomende maatregelen genomen. Lees meer hierover in dit artikel.
Pethidine en piritramide vanaf maart 2024 enkel nog voor gebruik in het ziekenhuis
januari 2024
Focus
Wat is de winst van semaglutide op klinische eindpunten bij patiënten met obesitas zonder diabetes?
De SELECT-studie toont een winst van semaglutide-injectie op het optreden van cardiovasculaire events bij patiënten met obesitas zonder diabetes maar met cardiovasculaire antecedenten. Er blijft bezorgdheid bestaan over bepaalde ongewenste effecten en de hoge kostprijs. Ook is de optimale duur van de behandeling nog onduidelijk.
Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva (update 2024)
In deze tekst worden handvaten aangereikt en concrete schema’s voorgesteld voor de afbouw van frequent gebruikte antidepressiva in de eerste lijn, rekening houdend met de Belgische context. Dit artikel vervangt onze tekst in Folia juni 2022.
Tweede RSV-vaccin: werkzaamheid en veiligheid bij 60-plussers
Met de commercialisering van Abrysvo® is er een 2de RSV-vaccin voor de vaccinatie van 60-plussers in België. De vaccins geven bescherming tegen RSV-ziekte, maar belangrijke gegevens ontbreken, onder andere over bescherming bij personen met het hoogste risico van ernstige ziekte. De vaccins zijn duur en worden niet terugbetaald.
Passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder
Abrysvo® is het eerste RSV-vaccin bestemd voor de bescherming van zuigelingen via vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. De vaccinatie beschermt de zuigeling tegen symptomatische RSV-infectie, maar belangrijke vragen blijven onbeantwoord en de veiligheid moet beter worden gedocumenteerd.
Nieuws
Informatiecampagne 2024 over nucleaire risico’s en de distributie van jodiumtabletten
Op 22 januari 2024 start de informatiecampagne over nucleaire risico’s. Alle jodiumtabletten uit 2010 zullen worden omgeruild voor tabletten uit 2017.
Het Repertorium “editie 2024”: update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Een eerste reeks hoofdstukken van de “editie 2024” van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is op dit moment afgewerkt en online geplaatst. In dit artikel vermelden we de belangrijkste nieuwigheden.
Dankwoord aan de experten
Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experten. Dank aan de experten die in 2023 hun commentaren zonden.
Auditorium
Nieuwe e-learning: observationele studies
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen het RSV-virus (Abrysvo®▼) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
pasireotide (Signifor®) 
roxadustat (Evrenzo®▼) 
vutrisiran (Amvuttra®▼) 
 Nieuwigheden in de oncologie
polatuzumab vedotine (Polivy®▼) 
 Nieuwe indicaties
relugolix + estradiol + norethisteron (Ryeqo®▼) 
 Stopzettingen van commercialisatie
clorofeen (Neo-Sabenyl®)
zidovudine 100 mg harde capsules (Retrovir®)
Terugbetalingen
aciclovir (Aciclovir®AB )
insuline glargine (Abasaglar® )
interferon alfa-2a (Pegasys® )