Ik wil me abonneren
april 2024
Focus
Elk geneesmiddel op het juiste moment! Deel 2: bij de maaltijd
Wat is het beste moment om een geneesmidddel in te nemen? In dit tweede artikel van onze Folia-reeks bespreken we een aantal geneesmiddelen die bij de maaltijd moeten worden genomen: bepaalde antibiotica, anti-inflammatoire middelen en antidiabetica.
Voor u gelezen
Lagere therapeutische waarde voor bijkomende indicaties ten opzichte van oorspronkelijke indicatie
Steeds vaker worden nieuwe indicaties toegekend aan bestaande geneesmiddelen. Voor deze nieuwe indicaties heeft het geneesmiddel vaak een beperktere meerwaarde dan voor de oorspronkelijke indicatie.
Nieuws
COPD: nieuw initiatief Goed Gebruik van Geneesmiddelen in de apotheek
Sinds 1 april 2024 kunnen apothekers begeleidingsgesprekken aanbieden aan patiënten met COPD. Wat zijn de voorwaarden en hoe verloopt dit initiatief?
Het Repertorium “editie 2024”: update van een tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd
De jaarlijkse update van de hoofdstukken Ademhalingsstelsel, Hormonaal stelsel, Osteo-articulaire aandoeningen, Infecties, Antitumorale middelen, Oftalmologie en Anesthesie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is afgewerkt en online geplaatst. We vermelden de belangrijkste nieuwigheden.
Nieuwigheden geneesmiddelen
​Terug op de markt
frovatriptan (Frovatex®)
​Terugbetalingen
Aciclovir Sandoz® 200 et 800 mg
midazolam (Buccolam®)
hooggedoseerd influenzavaccin (Efluelda® )
 Stopzettingen van commercialisatie
cyproteron 10 mg (Androcur® 10 mg)
 Onderbrekingen van commercialisatie (langdurige onbeschikbaarheden)
darvadstrocel (Alofisel® )
miconazole orale gel (Daktarin® gel oromuq.)
​Kritieke onbeschikbaarheden in de ambulante zorg
acetylsalicylzuur 500 mg inj. (Aspegic®, Acetylsalicylzuur Sandoz®)
bleomycine
olanzapine inj. 300 mg (Zypadhera® inj. 300 mg)
Geneesmiddelenbewaking
Colchicine: herinnering aan het risico van overdosering
La Revue Prescrire herinnert aan de nauwe therapeutisch-toxische marge van colchicine. Overdosering heeft potentieel ernstige gevolgen. De dosering moest strikt worden gerespecteerd, met aandacht voor nier- of leverinsufficiëntie en de talrijke interacties.
maart 2024
Focus
Omega 3-vetzuren: meer nadelen dan voordelen?
Op basis van recente meta-analyses waarschuwt EMA voor een verhoogd risico van voorkamerfibrillatie met (hooggedoseerde) omega 3-vetzuurpreparaten. Aangezien er ook onvoldoende evidentie is voor de werkzaamheid, lijkt de risico-baten balans momenteel negatief.
Moeten we bij COPD de voorkeur geven aan de combinatie LABA + LAMA of aan de combinatie ICS + LABA ?
De resultaten over de werkzaamheid van de combinatie LABA + LAMA versus de combinatie ICS + LABA bij COPD zijn niet eenduidig. ICS + LABA verhogen het risico op pneumonie.
Voor u gelezen
Isotretinoïne: suïciderisico en psychiatrische stoornissen?
Een meta-analyse van observationele studies in JAMA Dermatology toont dat mensen die isotretinoïne gebruiken geen verhoogd risico hebben op suïcidepogingen of psychiatrische stoornissen. Wat moet je weten over deze studie?
Eczeem bij kinderen: welk emolliens heeft de voorkeur?
Bij kinderen met eczeem is er geen verschil in werkzaamheid en veiligheid tussen de verschillende vormen van emolliëntia (melk, crème, gel of zalf).
Nieuws
Wil je meer halen uit het Repertorium?
Over de vermelding “deelbaar” bij de tabletten in het Repertorium
Sinds kort vermelden we in het Repertorium ter hoogte van de tabletten of ze te delen zijn in gelijke dosissen (kwantitatief deelbaar) of dat ze enkel deelbaar zijn om de inname te vergemakkelijken (niet-kwantitatief deelbaar).
Auditorium
Nieuwe e-learning: FoliaQuiz - Noodanticonceptie
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
lidocaïne + tetracaïne crème (Pliaglis®) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
atogepant (Aquipta®) 
maribavir (Livtencity®▼) 
 Nieuwigheden in de oncologie
nivolumab + relatlimab (Opdualag®▼) 
tremelimumab (Imjudo®▼) 
 Nieuwe indicaties
alirocumab (Praluent®)
empagliflozine (Jardiance® )
 Stopzettingen van commercialisatie
eptifibatide (Integrilin®)
etravirine 25 mg (Intelence®)
sennoside B (Grains de Vals Senna®)
​Kritieke onbeschikbaarheden
dulaglutide (Trulicity®)
olanzapine 210 mg inj. (Zypadhera® )
​Terugbetalingen
dapagliflozine 10 mg (Forxiga® )
Geneesmiddelenbewaking
Pseudo-efedrine: nieuwe ernstige cerebrovasculaire ongewenste effecten
De Europese gezondheidsinstanties identificeerden twee zeldzame maar potentieel ernstige, cerebrovasculaire ongewenste effecten met pseudo-efedrine: het posterior reversibel encefalopathiesyndroom (PRES) en het reversibel cerebraal vasoconstrictiesyndroom (RCVS). Het BCFI-standpunt blijft dat de risico-batenverhouding van orale vasoconstrictoren negatief is.
februari 2024
Focus
Heeft metamizol een plaats bij postoperatieve pijn?
Metamizol zou bij postoperatieve pijn een alternatief kunnen zijn voor NSAID’s wanneer deze gecontra-indiceerd zijn. Het is belangrijk om patiënten te informeren over de mogelijke ongewenste effecten van metamizol en de symptomen die deze ongewenste effecten voorafgaan.
Voor u gelezen
Antidepressiva bij chronische pijn: een nieuwe Cochrane review
Volgens een Cochrane review is alleen voor duloxetine met zekerheid aangetoond dat het werkt bij chronische pijn. Er bestaat geen “one size fits all” antidepressivum voor chronische pijn en een patiëntgerichte aanpak is essentieel.
Langdurige behandeling met orale corticosteroïden: hoe complicaties vermijden?
Welke maatregelen kan u voor en tijdens een langdurige behandeling met orale corticosteroïden nemen om het risico op complicaties te beperken? Over welke maatregelen bestaat nog geen volledige duidelijkheid? La Revue Prescrire heeft een overzicht gemaakt en we geven hier de kernboodschappen.
Versnellen inhalatiecorticosteroïden het herstel bij ambulante patiënten met COVID-19?
De ACTIV-6 trial vond geen merkbaar effect van inhalatiecorticosteroïden op genezing en complicaties van COVID-19 bij ambulante-patiënten. In de huidige context is er waarschijnlijk geen plaats voor inhalatiecorticosteroïden bij COVID-19 in de ambulante setting.
Nieuws
RIZIV top 25: grootste geneesmiddelenuitgaven in de ambulante zorg in 2022
Op de 1ste plaats staat voor de eerste keer een DOAC (apixaban). Nieuw in de top 25 zijn het complex sacubitril/valsartan en empagliflozine. Semaglutide stijgt in de top. De totaalkost voor de top 25 neemt elk jaar toe.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Afbouwen van benzodiazepines
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
efgartigimod alfa (Vyvgart®▼) 
​Terugbetalingen
dimethylfumaraat (Skilarence® )
 Stopzettingen van commercialisatie
belantamab mafodotin (Blenrep®)
methylprednisolon crème (Advantan®)
monofluorofosfaat (Fluocaril Bi-Fluore®)
oxycodon + naloxon 5 mg /2,5 mg (Targinact® 5/2,5)
 Onderbrekingen van commercialisatie (langdurige onbeschikbaarheden)
Bacillus Calmette-Guérin (Oncotice®)
pivmecillinam (Selexid®)
Terug op de markt
ceftriaxon + lidocaïne (Rocephine®)
​Kritieke onbeschikbaarheden
olanzapine 405 mg voor inj. IM (Zypadhera® )
Geneesmiddelenbewaking
Topiramaat en teratogeen risico: bijkomende maatregelen
Uit een herevaluatie blijkt dat topiramaat niet alleen congenitale afwijkingen veroorzaakt, maar mogelijk ook neurologische ontwikkelingsstoornissen. Om blootstelling in utero te vermijden, werden  bijkomende maatregelen genomen. Lees meer hierover in dit artikel.
Pethidine en piritramide vanaf maart 2024 enkel nog voor gebruik in het ziekenhuis
januari 2024
Focus
Wat is de winst van semaglutide op klinische eindpunten bij patiënten met obesitas zonder diabetes?
De SELECT-studie toont een winst van semaglutide-injectie op het optreden van cardiovasculaire events bij patiënten met obesitas zonder diabetes maar met cardiovasculaire antecedenten. Er blijft bezorgdheid bestaan over bepaalde ongewenste effecten en de hoge kostprijs. Ook is de optimale duur van de behandeling nog onduidelijk.
Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva (update 2024)
In deze tekst worden handvaten aangereikt en concrete schema’s voorgesteld voor de afbouw van frequent gebruikte antidepressiva in de eerste lijn, rekening houdend met de Belgische context. Dit artikel vervangt onze tekst in Folia juni 2022.
Tweede RSV-vaccin: werkzaamheid en veiligheid bij 60-plussers
Met de commercialisering van Abrysvo® is er een 2de RSV-vaccin voor de vaccinatie van 60-plussers in België. De vaccins geven bescherming tegen RSV-ziekte, maar belangrijke gegevens ontbreken, onder andere over bescherming bij personen met het hoogste risico van ernstige ziekte. De vaccins zijn duur en worden niet terugbetaald.
Passieve bescherming tegen RSV van zuigelingen door vaccinatie van de moeder
Abrysvo® is het eerste RSV-vaccin bestemd voor de bescherming van zuigelingen via vaccinatie van de moeder tijdens de zwangerschap. De vaccinatie beschermt de zuigeling tegen symptomatische RSV-infectie, maar belangrijke vragen blijven onbeantwoord en de veiligheid moet beter worden gedocumenteerd.
Nieuws
Informatiecampagne 2024 over nucleaire risico’s en de distributie van jodiumtabletten
Op 22 januari 2024 start de informatiecampagne over nucleaire risico’s. Alle jodiumtabletten uit 2010 zullen worden omgeruild voor tabletten uit 2017.
Het Repertorium “editie 2024”: update van een eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Een eerste reeks hoofdstukken van de “editie 2024” van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium is op dit moment afgewerkt en online geplaatst. In dit artikel vermelden we de belangrijkste nieuwigheden.
Dankwoord aan de experten
Bij de voorbereiding van de Folia-artikels worden deze regelmatig nagelezen door experten. Dank aan de experten die in 2023 hun commentaren zonden.
Auditorium
Nieuwe e-learning: observationele studies
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen het RSV-virus (Abrysvo®▼) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
pasireotide (Signifor®) 
roxadustat (Evrenzo®▼) 
vutrisiran (Amvuttra®▼) 
 Nieuwigheden in de oncologie
polatuzumab vedotine (Polivy®▼) 
 Nieuwe indicaties
relugolix + estradiol + norethisteron (Ryeqo®▼) 
 Stopzettingen van commercialisatie
clorofeen (Neo-Sabenyl®)
zidovudine 100 mg harde capsules (Retrovir®)
Terugbetalingen
aciclovir (Aciclovir®AB )
insuline glargine (Abasaglar® )
interferon alfa-2a (Pegasys® )