Bijwerking melden of PDF voor het melden van vermoede ongewenste effecten.


Om meer aandacht te vestigen op de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring wordt in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium bij deze specialiteiten het symbool getoond [voor meer details zie Folia juli-augustus 2013]. Met dit symbool wil het Europees Geneesmiddelenbureau (European Medicines Agency of EMA) artsen en apothekers oproepen om vermoedens van ongewenste effecten voor deze middelen zeker te rapporteren, zelfs bij twijfel over een causaal verband.

Voor meer informatie van het FAGG in verband met het melden van ongewenste effecten, klik hier.

Geneesmiddelen in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium onderworpen aan aanvullende monitoring en waarvoor het melden van ongewenste effecten aan het Belgisch Centrum voor Geneesmiddelenbewaking wordt aangemoedigd (o.a. geneesmiddelen met een nieuw actief bestanddeel, biologische geneesmiddelen):