EMD-databank

 • Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (GGR) is beschikbaar in de vorm van een databank die aangeboden wordt in SQL en CSV-formaat (UTF-8 gecodeerd). Bij de maandelijkse update, rond de achttiende van de lopende maand, wordt deze databank kosteloos ter beschikking gesteld.
 • Om als eindgebruiker gebruik te maken van deze databankversie dient men te beschikken over aangepaste software. Deze wordt niet door het BCFI geleverd.
De EMD-databank wordt voorlopig nog geleverd en onderhouden om alle gebruikers de gelegenheid te geven over te schakelen op de authentieke bron geneesmiddelen (SAM). Het BCFI is, samen met het FAGG, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, het APB, eHealth en Smals, één van de partners die samenwerken aan SAM. Dit is de referentiedatabank over de geneesmiddelen die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt. Meer informatie vindt u op de SAM portaalsite.
update mei 2024

CSV NL(ZIP - 1.60 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.76 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.64 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.80 MiB)

update april 2024

CSV NL(ZIP - 1.60 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.75 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.64 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.80 MiB)

update maart 2024

CSV NL(ZIP - 1.59 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.74 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.63 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.79 MiB)

update februari 2024

CSV NL(ZIP - 1.59 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.74 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.63 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.79 MiB)

update januari 2024

CSV NL(ZIP - 1.59 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.74 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.63 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.78 MiB)

update december 2023

CSV NL(ZIP - 1.57 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.72 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.61 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.76 MiB)

update november 2023

CSV NL(ZIP - 1.57 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.71 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.61 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.76 MiB)

update oktober 2023

CSV NL(ZIP - 1.56 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.71 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.61 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.76 MiB)

update september 2023

CSV NL(ZIP - 1.56 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.71 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.60 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.75 MiB)

update augustus 2023

CSV NL(ZIP - 1.56 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.71 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.60 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.76 MiB)

update juli 2023

CSV NL(ZIP - 1.56 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.70 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.60 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.75 MiB)

update juni 2023

CSV NL(ZIP - 1.55 MiB)
SQL NL(ZIP - 1.70 MiB)

CSV FR(ZIP - 1.59 MiB)
SQL FR(ZIP - 1.74 MiB)

Applicable to the EMD-databases of March 2016 and later

General modifications
 • The maximum size of ALL fields of type VARCHAR has been extended to 255.
 • All AMB and HOSP fields are no longer used. The AMB fields have always value TRUE, while the HOSP fields have always value FALSE.
GAL table modifications
 • The GALCV primary key (and thus foreign keys in other tables) have been attributed new values. The values for this primary key will however change in each export. Referential integrity between this table and the linked tables is obviously guaranteed, but no foreign keys from external tables should ever refer to this primary key as its values will change with each export.
  These new 'galenic terms' are constructed automatically based on several elements such as route of administration, pharmaceutical form, etc., therefore there is no fixed primary key value for each galenic term.
GGR_LINK table modifications
 • The fields LINK2MPG and LINK2PVT contain from now on the full URLs to our website.
HYR table modifications INNM table modifications
 • The STOFCV primary key (and thus foreign keys in other tables) have been attributed new values. These new values, however, will remain stable in future.
MP table modifications
 • The MPCV primary key (and thus foreign keys in other tables) have been attributed new values. These new values, however, will remain stable in future.
 • The RANK field is no longer used. It's value is always set to false.
 • The NOTE and POS fields are no longer used. Their value is always empty. For notes we refer to the MPP table. All notes are from now on specified in the MPP table.
 • It is possible that multiple WADA codes delimited by commas are specified in the WADAN and WADAF fields, as multiple WADA codes can be attributed to the same MP.
MPP table modifications
 • The VOLGNR, SPEF, CONTENT and EXCIP fields are no longer used. They are always left empty.
 • The SSECR field has now the following definition:
  • Reimbursement categories are represented by values separated by a space (eg. "a4 b4 c4") in case multiple categories are applicable.
  • the values a, b, c, cx and cs represent the resp. reimbursement categories
  • the values b2 and c2 represent a posteriori control (for so-called chapter 2 drugs) in resp. category b and c (without prior approval of the advising practitioner, but with the possibility of a posteriori control)
  • the values a4, b4, c4 en cs4 represent a priori control (for so-called chapter 4 drugs) in resp. category a, b, c and cs (only reimbursed after agreement by the advising practitioner of the insurance institution)
  • value h means reimbursement only in hospitals
  • value J represents the special allowance by the RIZIV/INAMI for contraceptive drugs for women younger than 21 years
  • value aJ means the contraceptive drug is free for women younger than 21 years
  • the value Chr represents the special allowance by the RIZIV/INAMI for certain patients with persisting chronical pain

ATC-tabel

 • Deze tabel bevat voor elke verpakking de bijbehorende ATC gegevens (ATC-code, DDD en DDU). De tabel vervult bovendien een functie als historiek in de zin dat ze voor alle verpakkingen opgenomen door het BCFI sinds de jaren '90 de commerciële naam bevat.
 • Voor de gebruikers die meer informatie wensen omtrent ATC, verwijzen we naar de officiële website van het WHO.

De ATC-tabel wordt voorlopig nog geleverd en onderhouden om alle gebruikers de gelegenheid te geven over te schakelen op de authentieke bron geneesmiddelen (SAM). Het BCFI is, samen met het FAGG, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, het APB, eHealth en Smals, één van de partners die samenwerken aan SAM. Dit is de referentiedatabank over de geneesmiddelen die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt. Meer informatie vindt u op de SAM portaalsite.
update april 2020

CSV(ZIP - 786.51 KiB)
SQL(ZIP - 853.70 KiB)

update september 2019

CSV(ZIP - 729.27 KiB)
SQL(ZIP - 801.58 KiB)

update april 2019

CSV(ZIP - 761.61 KiB)
SQL(ZIP - 799.62 KiB)

update augustus 2018

CSV(ZIP - 763.85 KiB)
SQL(ZIP - 835.14 KiB)

update januari 2018

CSV(ZIP - 742.51 KiB)
SQL(ZIP - 805.84 KiB)

update augustus 2017

CSV(ZIP - 738.13 KiB)
SQL(ZIP - 771.93 KiB)

update april 2017

CSV(ZIP - 731.61 KiB)
SQL(ZIP - 795.41 KiB)

update januari 2017

CSV(ZIP - 726.51 KiB)
SQL(ZIP - 790.06 KiB)

update september 2016

CSV(ZIP - 714.54 KiB)
SQL(ZIP - 776.60 KiB)

update mei 2016

CSV(ZIP - 707.32 KiB)
SQL(ZIP - 768.32 KiB)

update februari 2016

CSV(ZIP - 662.52 KiB)
SQL(ZIP - 718.17 KiB)

field data type description
mppcv varchar PK the public CNK
nmppnm varchar name of this Medicinal Product Package, in Dutch
fmppnm varchar name of this Medicinal Product Package, in French
amppnm varchar APB name of this Medicinal Product Package
atc varchar the ATC-code
ddd numerical(12,3) the Defined Daily Dose (DDD) for this package
ddu varchar unit of the DDD
dpp no longer used
atcnm_e varchar title of the indicated ATC branch, name in English
atcnm_n varchar title of the indicated ATC branch, name in Dutch
atcnm_f varchar title of the indicated ATC branch, name in French
offmarket no longer used
ggrcm boolean true if present in het GGR (Gecommentarieerd Geneesmiddelen Repertorium / Répertoire Commenté des Médicaments)
hyr_ varchar hierarchical location in the GGR
creatadm no longer used
dbl no longer used
route no longer used

VOS-tabel

De VOS-lijst wordt voorlopig nog geleverd en onderhouden om alle gebruikers de gelegenheid te geven over te schakelen op de authentieke bron geneesmiddelen (SAM). Het BCFI is, samen met het FAGG, het RIZIV, de FOD Volksgezondheid, de FOD Economie, het APB, eHealth en Smals, één van de partners die samenwerken aan SAM. Dit is de referentiedatabank over de geneesmiddelen die door de bevoegde instanties inzake geneesmiddelen ter beschikking gesteld wordt. Meer informatie vindt u op de SAM portaalsite.
update mei 2024

CSV(ZIP - 624.30 KiB)

update april 2024

CSV(ZIP - 624.24 KiB)

update maart 2024

CSV(ZIP - 624.06 KiB)

update februari 2024

CSV(ZIP - 625.75 KiB)

update januari 2024

CSV(ZIP - 626.24 KiB)

update december 2023

CSV(ZIP - 624.92 KiB)

update november 2023

CSV(ZIP - 624.85 KiB)

update oktober 2023

CSV(ZIP - 623.73 KiB)

update september 2023

CSV(ZIP - 622.82 KiB)

update augustus 2023

CSV(ZIP - 624.09 KiB)

update juli 2023

CSV(ZIP - 624.06 KiB)

update juni 2023

CSV(ZIP - 622.23 KiB)

Archief gedrukt repertorium

 • Op de website worden de teksten en specialiteiten in het Repertorium het hele jaar door bijgewerkt. Eénmaal per jaar wordt een PDF-versie van het Repertorium gearchiveerd op deze pagina, telkens in juni van het lopende jaar.

  Aan deze gearchiveerde PDF-versies worden nadien geen wijzigingen meer aangebracht. Wenst u de meest recente PDF-versie van het Repertorium te downloaden, met alle in tussentijd op de website doorgevoerde aanpassingen aan teksten en specialiteiten? Ga dan naar de pagina Downloads.