Archief PDF-versies van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium

Op de website worden de teksten en specialiteiten in het Repertorium het hele jaar door bijgewerkt. Eénmaal per jaar wordt een PDF-versie van het Repertorium gearchiveerd op deze pagina, telkens in juni van het lopende jaar.

Aan deze gearchiveerde PDF-versies worden nadien geen wijzigingen meer aangebracht. Wenst u de meest recente PDF-versie van het Repertorium te downloaden, met alle in tussentijd op de website doorgevoerde aanpassingen aan teksten en specialiteiten? Ga dan naar de pagina Downloads.