De specialiteit Nuvaxovid is niet meer beschikbaar
sinds september 2023

voor meer informatie zie

Recente informatie maart 2022 (21 maart 2022)

COVID-19 virus spike-eiwit dispersie voor injectie (i.m.)

 Er is geen specialiteit meer op basis van:

COVID-19 virus

  de specialiteit bevond zich in het Repertorium in: