De specialiteit Recombinate is niet meer beschikbaar
sinds december 2023

octocog alfa 250 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)
octocog alfa 500 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)
octocog alfa 1 000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)

 voorgestelde alternatieven voor:

octocog alfa 250 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)
octocog alfa 500 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)
octocog alfa 1 000 IE poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie (i.v.)