15. Dermatologie

De antibacteriële middelen (zie 11.1. Antibacteriële middelen), de antimycotica (zie 11.2. Antimycotica), de corticosteroïden (zie 5.4. Corticosteroïden), de H1-antihistaminica (zie 12.4.1. H1-antihistaminica) en de vitaminen (zie 14.2. Vitaminen) die bij sommige huidaandoeningen langs algemene weg worden toegediend, worden in de desbetreffende hoofdstukken besproken. Bepaalde systemische middelen gebruikt bij ernstige acne (zie 15.6. Acne) en psoriasis (zie 15.8. Psoriasis) worden wel in dit hoofdstuk besproken.

Het “Therapeutisch Magistraal Formularium”, uitgegeven onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), beschrijft o.a. een aantal gevalideerde magistrale bereidingen in verband met de dermatologie (www.tmf-ftm.be).

Plaatsbepaling

 • Voor een aantal huidziekten is de etiologie niet goed bekend en is een etiologische behandeling dus niet mogelijk.
 • De keuze van het vehiculum en van de hulpstoffen kan de gewenste en ongewenste effecten in belangrijke mate beïnvloeden.
  • Een hydrofobe zalf (bv. witte vaseline) wordt in de galeniek beschouwd als meest geschikte vehiculum ter behandeling van gelichenificeerde of hyperkeratotische dermatosen, maar dergelijke zalven voelen vet aan.
  • Een hydrofiele crème (bv. cetomacrogolcrème) wordt in de galeniek beschouwd als meest geschikte vehiculum voor de behandeling van acute en subacute dermatosen. Aan deze crèmes moeten echter bewaarmiddelen toegevoegd worden, die sensibiliserend kunnen werken. Men dient daarom de allergieën van de patiënt na te gaan voordat die bereidingen worden gebruikt.
  • Hydrofiele gels (bv. carbomeergel) worden gebruikt voor de behandeling van dermatosen ter hoogte van de behaarde hoofdhuid en andere behaarde lichaamszones, en wanneer een niet-vette basis gewenst is. Deze gels bevatten vaak alcohol en propyleenglycol die irritatie en een branderig gevoel kunnen veroorzaken wanneer ze worden toegepast op een huiderosie of fissuur.
  • Waterige oplossingen hebben een drogend en afkoelend effect. Ze zijn nuttig bij bulleuze of vesiculeuze dermatosen, bij dermatosen ter hoogte van behaarde lichaamszones en bij maceratie (verweking) in de huidplooien.
  • Hydroalcoholische oplossingen hebben bij een intacte huid hetzelfde effect als de waterige oplossingen; bij beschadigde hoornlaag van de epidermis kunnen hydroalcoholische oplossingen acute pijn veroorzaken.
  • Suspensies en emulsies hebben over het algemeen dezelfde indicaties als oplossingen. Emulsies vormen een zeer dunne lipidenfilm. De partikeltjes in de suspensie kunnen agglomeraten vormen met de huidsecreties en zijn daarom niet aangewezen bij nattende dermatosen.

Ongewenste effecten

 • Allergische reacties, vooral allergische contactdermatitis (eczeem), zijn mogelijk voor vrijwel elke stof die op de huid aangebracht wordt, met dikwijls kruisovergevoeligheid tussen chemisch verwante substanties. Allergische reacties treden niet alleen op tegenover actieve bestanddelen, maar ook tegenover hulpstoffen zoals het vehiculum, bewaarmiddelen of aromatische bestanddelen (parfums). Dit brengt mee dat niet alle preparaten die eenzelfde actief bestanddeel bevatten, even goed verdragen worden.
 • Huidirritatie en irritatiedermatitis.
 • Theoretisch zijn de systemische ongewenste effecten bij lokale toediening dezelfde als bij systemische toediening. Aangezien de hoeveelheid die de algemene circulatie bereikt meestal zeer laag is, is het risico van systemische reacties zeer klein, behalve in geval van uitgebreide en/of langdurige behandeling met, in het bijzonder, sterke corticosteroïden of topische immunomodulatoren. Het risico op systemische ongewenste effecten is groter bij applicatie op beschadigde huid of onder een occlusief verband.

Zwangerschap en borstvoeding

 • Voor de meeste lokaal toegepaste geneesmiddelen is de kans op problemen tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding klein wegens de lage systemische concentratie. Nochtans bestaan over veel dermatologische producten nauwelijks gegevens over gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding; onderbreken van de behandeling is altijd de veiligste optie indien dit mogelijk is.
 • Van de systemische behandelingen bij dermatologische aandoeningen zijn tetracyclines (toegepast bij acne, zie 15.6. Acne, en soms bij rosacea, zie 15.7. Rosacea), isotretinoïne (toegepast bij acne, zie 15.6. Acne) en acitretine (toegepast bij psoriasis, zie 15.8. Psoriasis) gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap; isotretinoïne en acitretine ook tijdens de periode van borstvoeding. Voor het gebruik van systemische anti-inflammatoire behandelingen voor huidziekten (zie 15.8. Psoriasis en zie 15.12. Immunomodulatoren) gelden dezelfde voorzorgen als bij gebruik ervan in andere indicaties.

15.1.Anti-infectieuze middelen

15.2.Corticosteroïden

15.3.Middelen tegen jeuk

15.4.Eczeem

15.5.Middelen bij traumata en veneuze aandoeningen

15.6.Acne

15.7.Rosacea

15.8.Psoriasis

15.9.Keratolytica

15.10.Enzymen

15.11.Beschermende middelen

15.12.Immunomodulatoren

15.13.Diverse middelen in de dermatologie

15.14.Actieve verbandmiddelen