Zoekresultaat voor gliflozine
Repertorium: 7 treffers [van 7 in totaal]
  1. …sulfamiden… gliniden glitazonen GLP-1-analogen (incretinemimetica) gliptinen (DPP-4 inhibitoren) gliflozinenGliflozinen en GLP-1-analogen worden momenteel niet terugbetaald als startbehandeling voor type 2-diabetes…DPP4-inhibitor), een gliflozine (syn. SGLT2-inhibitor), een GLP-1-analoog of eventueel pioglitazon.…Chronisch nierfalen: dapagliflozine ( zie # en ) en finerenon ( zie # en ) hebben nierfalen bij bepaalde…Dapagliflozine is ook geïndiceerd en terugbetaald voor chronisch nierfalen in afwezigheid van diabetes
  2. …onder deze basisbehandeling… kunnen hieraan worden toegevoegd: een aldosteronantagonist ( ) een gliflozine…Ook sommige gliflozines ( ) lijken bij patiënten met blijvende symptomen onder een adequate basisbehandeling…middelen (β-blokkers, ACE-inhibitoren, sartanen het complex sacubitril-valsartan, spironolacton en gliflozines
  3. …worden in deze indicatie samen met diuretica, β-blokkers… en soms ook een aldosteronantagonist en/of gliflozine
  4. dapagliflozine en empagliflozine… ; het voordeel in absolute waarde is beperkt [ zie # , # , en…Dapagliflozine en empagliflozine: ook symptomatisch chronisch hartfalen en chronische nierschade, al…Canagliflozine en ertugliflozine: verhoogd risico van amputatie ter hoogte van de onderste ledematen…Dapagliflozine en empagliflozine: mogelijk verhoogd risico van bepaalde kankers ( risk management plan…Empagliflozine en canagliflozine zijn substraten van P-gp ( ).
  5. De associatie canagliflozine + metformine is niet meer beschikbaar… …sinds juni 2021.…De associaties ertugliflozine + sitagliptine en ertugliflozine + metformine zijn niet meer beschikbaar
  6. …atazanavir , atorvastatine, azithromycine , binimetinib , brentuximab vedotin , budesonide, canagliflozine…2D6… cabazitaxel 3A4 cabergoline 3A4 cabozantinib 3A4 canagliflozine
  7. Deze gegevens moeten nog bevestigd worden, onder… …andere ten opzichte van de gliflozines, en op langere