De Belgische Interministeriële Conferentie (IMC) besliste op 18 januari 2023 dat het bivalent BA.4-5 Pfizer-vaccin (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®) ook mag gebruikt worden als primovaccinatie vanaf de leeftijd van 12 jaar. De IMC baseert zich op een gunstig advies van de Emergency Task Force (ETF) van het EMA.1
Het bivalent BA.4-5 Pfizer-vaccin is gericht tegen het originele SARS-CoV-2-virus + tegen de Omicron subvarianten BA.4 en BA.5.

Het bivalent BA.4-5 Pfizer-vaccin (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®) kan besteld worden voor zowel primovaccinatie als boostervaccinatie tegen COVID-19 vanaf de leeftijd van 12 jaar. Het originele Pfizer-vaccin (Comirnaty®) kan niet meer besteld worden.

Voor Vlaanderen kunnen we voor details over de bestelmomenten van COVID-19-vaccins, over de bestelprocedure en over de vaccins die kunnen besteld en gebruikt worden voor kinderen en volwassenen, verwijzen naar laatjevaccineren.be > document “SOP inkanteling reguliere traject versie 4.0” (versie 24/01/23).

Ondanks het EMA-advies is primovaccinatie met Comirnaty Original/Omicron BA.4-5® off-label gebruik: de enige indicatie in de SKP is gebruik als boostervaccinatie tegen COVID-19 vanaf de leeftijd van 12 jaar (situatie op 30/01/23).

We verwijzen naar het Repertorium 12.1.1.15. voor details over de vaccins tegen COVID-19.
Een basisvaccinatie en minstens 1 bijkomende booster is aangewezen voor alle risicogroepen. In verband met de vaccinatie van kinderen en adolescenten met hoog risico van ernstige COVID-19, zie Folia augustus 2021 (12-17-jarigen), Folia januari 2022 (5-11-jarigen) en Folia december 2022 (kinderen 6 maand tot 5 jaar).

Specifieke bonnen

EMA. ETF concludes that bivalent original/Omicron BA.4-5 mRNA vaccines may be used for primary vaccination. News 06/12/22.

Algemene bonnen

– https://www.laatjevaccineren.be/informatie-voor-artsen-en-apothekers > document “SOP inkanteling reguliere traject” (versie 24/01/23)
– https://www.vaccinnet.be/Vaccinnet/welkom.do (geconsulteerd op 25/01/23)