Domperidon: beperkende maatregelen in voege vanaf 1 september 2014 28 augustus 2014

In de Folia van april 2014 berichtten we over een aantal beperkende maatregelen inzake het gebruik van domperidon. Zo zijn er onder andere de beperking van de indicaties (enkel bij nausea en braken) en van de maximale doses (langs orale weg max. 3 maal 10 mg per dag bij volwassenen, max. 3 maal 0,25 mg/kg per dag bij kinderen; langs rectale weg, max. 2 maal 30 mg per dag bij volwassenen), alsook een aantal bijkomende contra-indicaties (onder andere patiënten met hartaritmieën of risicofactoren ervoor en patiënten met matig of ernstig leverfalen); daarenboven werd besloten dat de risico-batenverhouding van de associatie domperidon + cinnarizine negatief is.

Deze maatregelen waren voorgesteld door het Risicobeoordelingscomité voor geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA). De Europese Commissie heeft deze aanbevelingen nu goedgekeurd. Dit maakt dat de beperkende maatregelen in voege treden vanaf 1 september 2014, en dat de suppo’s aan 60 mg domperidon en het associatiepreparaat domperidon + cinnarizine (Touristil®) op 1 september 2014 uit de markt zullen worden genomen.

Zie ook bericht van het Federaal Agentschap van Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) van 08/08/14: www.fagg-afmps.be/nl/news/news_domperidon_herziening_baten_risicoverhouding.jsp?referer=tcm:290-253594-64