december 2017
Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels (periode juli tot en met december 2017) 31 december 2017
Recente informatie december 2017: susoctocog alfa, palbociclib, Infanrix-IPV® 15 december 2017
PRAC adviseert om paracetamol met gereguleerde afgifte uit de markt te halen 14 december 2017
Elektronisch voorschrift: verplicht vanaf 1 juni 2018 7 december 2017

november 2017
Recente informatie november 2017: baricitinib, venetoclax 15 november 2017

oktober 2017
“Antibiotica bij hoest?”, het meest recente thema van de onafhankelijke artsenbezoekers van Farmaka 26 oktober 2017
Recente informatie oktober 2017: tofacitinib, ixazomib, melkzuur, prednison, haloperidol 12 oktober 2017
De e-learning “Veilig minder antibiotica” en het initiatief “Antibiotic guardian”, twee acties in de strijd tegen antibioticaresistentie 4 oktober 2017

september 2017
Geen bewezen meerwaarde van homeopathie ten opzichte van placebo volgens een rapport van de “Europese adviesraad van wetenschapsacademies”, en vraag naar dezelfde rigoureuze eisen als voor klassieke geneesmiddelen 25 september 2017
Afbouw van het project onafhankelijke artsenbezoekers: standpunt van de hoofdredacteurs van het BCFI 22 september 2017
Voorzichtiger grenswaarden voor dringende aanpak hyperkaliëmie (aanpassing in Repertorium Inl.6.2.7.) 19 september 2017
Recente informatie september 2017: elotuzumab, lonoctocog alfa, urofollitropine, doxepine 15 september 2017
Baclofen in de terugvalpreventie bij patiënten met alcoholafhankelijkheid: ongunstige risico-batenverhouding 7 september 2017

augustus 2017
Commentaar: controverse over de uitbreiding van de indicaties van empagliflozine 23 augustus 2017
Recente informatie augustus 2017: dinutuximab bèta, pentazocine, strontiumranelaat, chlooramfenicol oogdruppels, molsidomine 22 augustus 2017
Discussies over de duur van antibioticakuren 4 augustus 2017

juli 2017
De direct werkende antivirale middelen bij chronische hepatitis C: recente controverse over hun klinische waarde 28 juli 2017
Recente informatie juli 2017: alectinib, ramucirumab, aliskiren, zafirlukast, retigabine, promethazine, vaccin difterie-tetanus 11 juli 2017
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde is sinds juli 2017 het expertisecentrum rabiës in België 7 juli 2017
Het RIZIV wenst door twee recente maatregelen lokale MFO-projecten aan te moedigen 5 juli 2017

juni 2017
Canagliflozine bij type 2- diabetes: gunstig effect op bepaalde cardiovasculaire eindpunten maar verhoogd risico van amputatie t.h.v. de onderste ledematen 27 juni 2017
Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels (periode januari tot en met juni 2017) 22 juni 2017
Recente informatie juni 2017: eftrenonacog alfa, hydroxycarbamide, thiotepa, trifluridine + tipiracil, merbromine, clopidogrel, emtricitabine + tenofovir disoproxil 15 juni 2017
De influenzavaccins voor het seizoen 2017-2018 9 juni 2017
Nieuwe website van de diergeneeskundige afdeling van het BCFI over geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik 1 juni 2017

mei 2017
Geneesmiddelen met gelijkende namen: een belangrijke oorzaak van medicatiefouten 17 mei 2017
Recente informatie mei 2017: naloxegol, niet-geconjugeerd polysacharidevaccin tegen meningokokken serogroepen A,C,W en Y, follitropine delta, fampridine, nifurtoïnol 15 mei 2017

april 2017
Methylfenidaat bij ADHD en groeiachterstand 21 april 2017
Recente informatie april 2017: selexipag, ixekizumab, daclizumab, migalastat 18 april 2017
De Hoge Gezondheidsraad heeft een advies inzake vaccinatie tegen meningokokken van serogroep B gepubliceerd 9 april 2017
Wijzigingen in terugbetaling van orale PPI’s en nasale corticosteroïden sinds 1 april 2017 7 april 2017
Bericht van het FAGG: “Rechtzetting van de dosering bij hemodialysepatiënten in de SKP’s van de orale vormen van amoxicilline” 4 april 2017

maart 2017
PDF-versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2017 beschikbaar op onze website 31 maart 2017
De FOURIER-studie toont dat evolocumab (Repatha®), een PCSK9-inhibitor, een gunstig effect heeft op de cardiovasculaire morbiditeit, maar een kritische analyse is belangrijk (bijgewerkt op 23/05/17) 31 maart 2017
De Transparantiefiches Angst, Jicht, Maagklachten, Migraine, en Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten zijn beschikbaar als “elektronische Transparantiefiches” (eTF) op de BCFI-website 18 maart 2017
Recente informatie maart 2017: sulfaatlaxativa, vaccin tegen meningokokken serogroep B, daratumumab, cobimetinib, ethinylestradiol + norethisteron 15 maart 2017
Prijsdalingen combinatiepreparaten 2 maart 2017

februari 2017
Controverse over de uitbreiding van de indicaties van empagliflozine 21 februari 2017
Epilepsie en geneesmiddelengebruik 21 februari 2017
Test uw kennis over de inhoud van de Folia, en, voor de artsen en apothekers, verwerf accrediteringspunten 17 februari 2017
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2015 16 februari 2017
Recente informatie februari: trametinib, cimetidine, chlooramfenicol 14 februari 2017
De Hoge Gezondheidsraad vraagt aandacht voor een optimale vaccinatie tegen polio van vluchtelingen, asielzoekers en migranten afkomstig van landen waar poliovirus nog circuleert of endemisch is, en van reizigers naar deze landen (laatste update op 12/06/17) 13 februari 2017

januari 2017
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica Tandartsen-editie december 2016 30 januari 2017
Het KCE publiceerde een rapport over antistolling bij voorkamerfibrillatie 18 januari 2017
Recente informatie januari: guanfacine, elbasvir + grazoprevir, sofosbuvir + velpatasvir, atorvastatine + perindopril + amlodipine, indinavir, autologe kraakbeencellen 15 januari 2017