december 2011
Symbool "black triangle"  bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen december 2011 20 december 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica Tandartsen-editie december 2011 15 december 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica december 2011 8 december 2011

november 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen november 2011 24 november 2011
ONLINE MELDEN VAN ONGEWENSTE EFFECTEN VIA DE WEBSITE www.gelefiche.be 23 november 2011
Link naar de patiëntenbijsluiters via onze website 22 november 2011
RECENTE INFORMATIE NOVEMBER 2011 18 november 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica november 2011 16 november 2011
Influenzavaccinatie bij risicogroepen en ouderen 10 november 2011

oktober 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen oktober 2011 27 oktober 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica oktober 2011 18 oktober 2011
RECENTE INFORMATIE OKTOBER 2011 12 oktober 2011
Recente aandacht voor het mogelijke verband tussen domperidon en risico van plotse dood 12 oktober 2011
Orlistat: het EMA start een nieuwe evaluatie van de risico-batenverhouding i.v.m. signalen van levertoxiciteit 3 oktober 2011
Het EMA raadt nieuwe contra-indicaties aan voor suppo’s met terpeenderivaten (bv. eucalyptol, kamfer) 3 oktober 2011

september 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen september 2011 29 september 2011
Berichten in de media over een “nieuwe, doeltreffende en revolutionaire” behandeling tegen borstkanker 28 september 2011
Exenatide en sitagliptine: signaal, maar geen evidentie van verhoogd risico van pancreatitis en kanker 28 september 2011
RECENTE INFORMATIE AUGUSTUS-SEPTEMBER 2011 22 september 2011
Dabigatran vanaf nu ook geregistreerd ter preventie van trombo-embolie bij patiënten met voorkamerfibrillatie 15 september 2011
Protelos® (strontiumranelaat): het Franse Geneesmiddelenagentschap (AFSSAPS) start een nieuwe evaluatie van de risico-batenverhouding. Op dit ogenblik is er geen reden om gebruik van dit middel te wijzigen. 15 september 2011
Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) lanceerde een mediacampagne, gericht naar het grote publiek, “Een geneesmiddel is geen snoepje!” 13 september 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica september 2011 8 september 2011

augustus 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen augustus 2011 30 augustus 2011
Doeltreffendheid van de medicamenteuze behandeling van de ziekte van Alzheimer en herziening van de terugbetalingsvoorwaarden 30 augustus 2011
Vaccinatie tegen HPV: vanaf 1 september ook in de Franse Gemeenschap gratis aangeboden via de school 25 augustus 2011
Hygroton® (chloortalidon) tijdelijk niet beschikbaar in België (bijgewerkt op 20/09/11)   25 augustus 2011

juli 2011
Pioglitazon (Actos®): het EMA raadt nieuwe voorzorgen aan omwille van een licht verhoogd risico van blaaskanker 28 juli 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica augustus 2011 25 juli 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen juli 2011 8 juli 2011
De Hoge Gezondheidsraad vraagt extra aandacht voor de vaccinatie tegen mazelen 7 juli 2011
Varenicline en verhoogd risico van cardiovasculaire events 7 juli 2011
RECENTE INFORMATIE JULI  2011 7 juli 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica juli 2011 6 juli 2011

juni 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen juni 2011 21 juni 2011
De Amerikaanse Food and Drug Administration beperkt het gebruik van de hoge dosis simvastatine (80 mg per dag), om het risico van spiertoxiciteit te verminderen 16 juni 2011
RECENTE INFORMATIE JUNI  2011 16 juni 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica juni 2011 10 juni 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica Tandartsen-editie juni 2011 10 juni 2011
In Frankrijk werden de specialiteiten op basis van pioglitazon geschorst op 9 juni 2011 10 juni 2011
Multicentrische studie over de invloed van de zoutconsumptie op de bloeddruk en de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Enkele commentaren. 6 juni 2011
Vanaf 1 juni 2011 wordt het gehalte aan geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) uitgedrukt in mmol/mol 1 juni 2011

mei 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen mei 2011 27 mei 2011
Het Europese Geneesmiddelenagentschap beveelt de schorsing aan van de specialiteiten op basis van buflomedil voor orale toediening (in België: Loftyl®) 24 mei 2011
Berichten in de lekenpers over paracetamol en optreden van hematologische maligniteiten. Er is geen bewijs van een causaal verband. 18 mei 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica mei 2011 17 mei 2011
Informatie i.v.m. onbeschikbaarheid van geneesmiddelen is nu te raadplegen via de website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) 17 mei 2011
Berichten in de lekenpers over “vaccinpil tegen hooikoorts” 16 mei 2011
RECENTE INFORMATIE MEI 2011 13 mei 2011

april 2011
De “Europese Vaccinatieweek” van 23 tot 30 april 2011 29 april 2011
RECENTE INFORMATIE APRIL 2011 7 april 2011

maart 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen maart 2011 17 maart 2011
JODIUMPROFYLAXIS IN GEVAL VAN EEN NUCLEAIR ONGEVAL 17 maart 2011
RECENTE INFORMATIE MAART 2011 15 maart 2011
Belangrijkste veranderingen in de editie 2011 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 15 maart 2011

februari 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica februari 2011 10 februari 2011

januari 2011
Statines in primaire preventie: een Cochrane-review 28 januari 2011
Link naar de wetenschappelijke bijsluiters (“Samenvatting van de kenmerken van het product”, SKP) via onze website 21 januari 2011
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel: lijst van de geneesmiddelen januari 2011 18 januari 2011
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica januari 2011 12 januari 2011
RECENTE INFORMATIE JANUARI 2011 (versie gewijzigd op 31/01/2011) 11 januari 2011