december 2019
Sporen van NDMA in metforminestalen buiten de EU – Persbericht van het EMA 20 december 2019
De BAPCOC-gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk editie 2019 staat volledig online 20 december 2019
Samengestelde preparaten tegen hoest en verkoudheid worden uit de markt genomen en zijn vanaf 1 januari 2020 niet meer beschikbaar 17 december 2019
Recente informatie december 2019: Lavandula angustifolia, argipressine, budesonide, esketamine, isavuconazol, letermovir, patisiran, fentanyl oraal, Hedera helix, meclozine, Mencevax ACWY®, molsidomine intraveneus, fenytoïne intraveneus, Voltaren patch®, medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen 10 december 2019

november 2019
REWIND-studie: cardiovasculair voordeel met dulaglutide in een populatie van type 2-diabetespatiënten met hoog cardiovasculair risico, representatief voor de eerste lijn 14 november 2019
De nieuwe richtlijnen van BAPCOC voor de aanpak van respiratoire infecties in de ambulante zorg zijn online beschikbaar 14 november 2019
Recente informatie november 2019: desfesoterodine, damoctocog alfa pegol, nonacog beta pegol ,dolutegravir + lamivudine, binimetinib, encorafenib, levobunolol, Nizoral® crème, Sofraline®, Camcolit® (terugbetaald), ranitidine, medische noodprogramma's (medical need) en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen (compassionate use) 12 november 2019

oktober 2019
“Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen” (compassionate use programs) en “medische noodprogramma’s” (medical need programs) in België: waar vind ik de informatie? 29 oktober 2019
Lezersvraag: mag op een transdermale pleister geschreven worden? 29 oktober 2019
Recente informatie oktober 2019: idebenon, amiloride + hydrochloorthiazide, lutropine alfa, Toplexil®, terugbetaling van geneesmiddelen tegen HIV, terugbetaling van actieve verbandmiddelen 10 oktober 2019
Onbeschikbaarheid van ranitidine 3 oktober 2019
Lezersvraag: is ulipristal geïndiceerd als noodanticonceptie bij vergeten van de anticonceptiepil? 1 oktober 2019

september 2019
Geldigheidsduur van voorschriften: welke wijzigingen vanaf 1 november 2019? 19 september 2019
Onzuiverheden in sartanen: stand van zaken 17 september 2019
Hormonale substitutietherapie en verhoogd risico van invasieve borstkanker 12 september 2019
Recente informatie september 2019: Vaccin tegen meningokokken serogroep B, caplacizumab, fluoresceïne + oxybuprocaïne, fluticason voor cutaan gebruik, beschikbaarheid thiopental, gratis vaccin tegen humaan papillomavirus bij jongens. 10 september 2019
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om kinderen en adolescenten te vaccineren tegen meningokokken W en Y 5 september 2019
Mirtazapine bij slaapproblemen: werkzaamheid niet bewezen 5 september 2019

augustus 2019
CREDENCE-studie: renaal voordeel van canagliflozine bij patiënten met diabetische nefropathie in het stadium van macro-albuminurie. 20 augustus 2019
Bericht van het FAGG: mogelijke fouten bij de bereiding en toediening van injecteerbare oplossingen met verlengde afgifte op basis van leuproreline (Depo-eligard®) 20 augustus 2019
VACATURE: Word jij onze nieuwe Franstalige collega? 19 augustus 2019
Recente informatie augustus 2019: prasteron (vaginaal), ezetimibe + rosuvastatine, risankizumab, inotuzumab ozogamicine, olaratumab, amoxicilline i.m./i.v., terugbetaling stollingsfactoren, dapagliflozine 12 augustus 2019

juli 2019
Gliflozinen (SGLT2-inhibitoren) en signaal van risico van gangreen van Fournier 29 juli 2019
Overgangsmaatregelen voor verlenging van terugbetaling van "gepersonaliseerde" geneesmiddelen 29 juli 2019
Ken jij Ebpracticenet al? 29 juli 2019
Afbouw van antidepressiva: extra aandacht voor onttrekkingsverschijnselen 23 juli 2019
Valproïnezuur: resultaten van een bevraging door het FAGG naar de kennis van de risico's tijdens de zwangerschap 18 juli 2019
Beperkte beschikbaarheid van amoxicilline voor i.m. en i.v. gebruik (Clamoxyl inj./inf. oploss.®) 16 juli 2019
Recente informatie juli 2019: atorvastatine + perindopril, dextromethorfan zakjes 20 mg/10 ml, darvadstrocel, fenelzine, spironolacton + altizide, vaccin tegen rabiës, vaccin tegen pneumokokken bij zuigelingen 10 juli 2019
Risico van misbruik van dextromethorfan 4 juli 2019
Juryrapport van de consensusvergadering ”Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn” gepubliceerd op de website van het RIZIV 4 juli 2019

juni 2019
Het Repertorium en de afleveromgevingen "publiek", "hospitaal", "ambulant" en "ROB/RVT" 20 juni 2019
Recente informatie juni 2019: Traumeel® oplossing voor injectie, elosulfase alfa, insuline degludec, gemtuzumab ozogamicine, tisagenlecleucel, amoxicilline + clavulaanzuur met verlengde afgifte, cloxazolam, levertraanolie + zinkoxide, LABA + LAMA + ICS, tofacitinib, levothyroxine 13 juni 2019
Propofol is bij onbeschikbaarheid van thiopental (thiobarbital) het enige alternatief voor euthanasie (bijgewerkt op 03/09/2019) 12 juni 2019

mei 2019
Blik samen met ons terug op het BCFI symposium 14 mei 2019
Recente informatie mei 2019: doxylamine + pyridoxine, semaglutide, humane cytomegalovirus immunoglobulinen, abemaciclib, durvalumab, liposomaal irinotecan, natriumcromoglicaat, domperidon suspensie voor oraal gebruik "pediatrie", fenoxymethylpenicilline 12 mei 2019
Beperkte beschikbaarheid van intraveneuze immunoglobulines: aanbevelingen ter attentie van de ziekenhuisapothekers en de artsen-specialisten 2 mei 2019
Alemtuzumab - Beperking van het gebruik om veiligheidsredenen 2 mei 2019

april 2019
Nieuwe formule van Euthyrox® beschikbaar vanaf 1 juni 2019: welke categorieën van patiënten moeten worden opgevolgd? 26 april 2019
Recente informatie april 2019: ibuprofen intraveneus, reslizumab, vortioxetine, cinchocaïne + difenhydramine + nicotinamide crème, enfurvitide, ethylmorfine + guaifenesine 12 april 2019
Domperidon gecontra-indiceerd bij kinderen en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg 12 april 2019
Geneesmiddelen en terugbetaling: ministeriële beslissingen en CTG beoordelingsrapporten nu beschikbaar op de website van het RIZIV 12 april 2019
Europese vaccinatieweek (24 – 30 april 2019) vraagt aandacht voor reizen en vaccinatie tegen hepatitis A en tegen mazelen 12 april 2019
Repertorium editie 2019: erratum in verband met Tabel 8a. Benaderende equivalentielijst opioïden 3 april 2019
Maak kennis met ons nieuw e-learningplatform: Auditorium 2 april 2019

maart 2019
De BCFI website werd vernieuwd 18 maart 2019
Het Repertorium editie 2019 12 maart 2019
Recente informatie maart 2019: patiromer, pegaspargase, alimemazine, cibenzoline, nitroglycerine sublinguaal, nasale corticosteroïden 12 maart 2019
Registreer je nu voor het BCFI Symposium op 19 maart 2019 8 maart 2019

februari 2019
Warfarine (Marevan ®) blijft beschikbaar in België 19 februari 2019
Recente informatie februari 2019: cangrelor, zonisamide, clonidine, varenicline 11 februari 2019

januari 2019
Addendum bij “Stopzetting van de commercialisering van de enige specialiteit op basis van warfarine (Marevan®) in België”: stand van zaken en omschakelschema’s. 29 januari 2019
Recente informatie januari 2019: tramadol + dexketoprofen, bictegravir + emtricitabine + tenofovir alafenamide, dolutegravir + rilpivirine, aciclovir voor oftalmologisch gebruik, codeïnesiroop zonder suiker, daclatasvir, erythromycine granulaat (zakjes), glycine max, direct werkende hepatitis C-geneesmiddelen, denosumab 18 januari 2019
Stopzetting van de commercialisering van de enige specialiteit op basis van warfarine (Marevan®) in België 10 januari 2019
Versoepeling van de vergoedingsvoorwaarden van de direct werkende hepatitis C-geneesmiddelen sinds 1 januari 2019 7 januari 2019