december 2020
Warfarine (Marevan®) terug beschikbaar, maar momenteel zonder terugbetaling 22 december 2020
COVID-19: over de werkzaamheid en veiligheid van twee COVID-19 vaccins, na publicaties in NEJM en The Lancet 18 december 2020
Nieuwe e-learning: Wegwijs in het Repertorium 18 december 2020
Informatie voor de tandartsen: selectie van Folia-artikels en e-learnings (periode januari tot en met december 2020) 17 december 2020
Het KCE publiceert een richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk 16 december 2020
COVID-19: de Solidarity-studie over remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir en interferon beta-1a 14 december 2020
Het Repertorium editie 2021: update van enkele hoofdstukken reeds gepubliceerd op de website 14 december 2020
Recente informatie december 2020: zirkoniumcyclosilicaat, Mentha x piperita olie + Carum carvi olie, allergeen van bijengif, allergeen van wespengif, triëntine, acipimox, interferon alfa-2b, selenium, zink, communicaties van het FAGG 10 december 2020
Systemische behandelingen bij invasieve borstkanker: algemene principes voor niet-kanker specialisten 10 december 2020
Onze partners: Minerva december 2020 4 december 2020
COVID-19: over ivermectine, vitamine D en remdesivir: bewezen nut? (update 22/12: NICE-guideline over vitamine D en COVID-19) 3 december 2020
Problemen met beschikbaarheid van warfarine (Marevan®) 1 december 2020

november 2020
COVID-19: de vaccins: hoopvolle en bemoedigende berichten, maar nood aan onafhankelijke wetenschappelijke reflectie 27 november 2020
COVID-19: hydroxychloroquine bleek opnieuw niet werkzaam als post-exposure profylaxe in een gerandomiseerde studie 27 november 2020
Het risico van veneuze trombo-embolie door oestroprogestagene anticonceptiva 27 november 2020
Een nieuwe FoliaQuiz over DOAC’s staat nu online! 23 november 2020
Recente informatie november 2020: glucagon nasaal, pivmecillinam, recombinant herpes zoster-vaccin, amlodipine + ramipril, seleniumsulfide, estradiol + norethisteron, fluspirileen, glipizide, iloprost, oleaat + polidocanol, testosteron, ulipristalacetaat, programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s 11 november 2020
Onze partners: Minerva november 2020 9 november 2020

oktober 2020
COVID-19: geen plaats voor corticosteroïden bij geur- en smaakstoornissen door COVID-19 29 oktober 2020
Hormonale substitutietherapie na de menopauze en het risico van borstkanker: 20-jaar follow-up van de Women’s Health Initiative studies 16 oktober 2020
COVID-19: Hydroxychloroquine: geen invloed op besmettingsrisico bij preventieve toediening aan gezondheidswerkers, en geen winst bij zwaar zieke COVID-19 patiënten 15 oktober 2020
COVID-19: de WGO raadt aan om corticosteroïden niet te gebruiken bij niet-ernstige COVID-19 12 oktober 2020
COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten [update van bericht van 09/06/2020] 12 oktober 2020
Vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen: herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad 12 oktober 2020
Recente informatie oktober 2020: gecombineerd vaccin tegen mazelen-bof-rubella-varicella, ranitidine/H2-antihistaminica, uitbreiding van de speciale tegemoetkoming voor anticonceptie, influenzavaccins, programma voor gebruik in schrijnende gevallen 10 oktober 2020
Hoe kan u op de hoogte blijven van onafhankelijke informatie over geneesmiddelen? 9 oktober 2020
Onze partners: Minerva oktober 2020 2 oktober 2020

september 2020
COVID-19: het Europees geneesmiddelagentschap EMA keurt het gebruik van dexamethason goed bij COVID-19 patiënten die extra zuurstof nodig hebben 22 september 2020
Sinds 10 september uitbreiding van de speciale tegemoetkoming door het RIZIV voor anticonceptie en morning after pill 14 september 2020
Recente informatie september 2020: allergeenextract van huisstofmijten, allergeenextract van pollen van berk, talazoparib, nafazoline oogdruppels, prazosine, moclobemide, programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's 10 september 2020

augustus 2020
De aflevering van influenzavaccins verloopt dit jaar in 2 fasen, met prioriteit voor de risicogroepen 31 augustus 2020
Tweede dosis vaccin bof-mazelen-rubella in Federatie Wallonië-Brussel vervroegd vanaf schooljaar 2020-2021 28 augustus 2020
Recente informatie augustus 2020: trifaroteen, Mama Natura® Dento, estradiol + cyproteron, ijzer + foliumzuur, lactitol, nicotinamide, erythromycine siroop, programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s 13 augustus 2020
COVID-19: vroeg starten van hydroxychloroquine bij ambulante patiënten beïnvloedde het symptoomverloop niet 4 augustus 2020
Accreditering voor ziekenhuisapothekers goedgekeurd voor 7 e-learnings 4 augustus 2020
Influenza 2020-2021 3 augustus 2020

juli 2020
Onze partners: Minerva juli 2020 16 juli 2020
Vanuit KU Leuven wordt aan zorgverleners gevraagd een vragenlijst in te vullen die peilt naar de behoeften in verband met informatie over geneesmiddelen tijdens zwangerschap en borstvoeding, en de rol die een nationaal expertisecentrum hierbij zou kunnen spelen 16 juli 2020
Recente informatie juli 2020: buprenorfine s.c. injectie (depotpreparaat), upadacitinib, erratum drospirenon, medische noodprogramma's 7 juli 2020
Het “supplement bij het remgeld” dat van toepassing was voor sommige specialiteiten, is sinds 1 juli 2020 geschrapt 7 juli 2020

juni 2020
COVID-19: eerstelijnspsychologische zorg tijdelijk terugbetaald voor alle leeftijden 22 juni 2020
COVID-19: nog niet gepubliceerde studie meldt een daling van de mortaliteit bij ernstig zieke gehospitaliseerde COVID-19 patiënten behandeld met dexamethason 17 juni 2020
COVID-19: hydroxychloroquine bleek niet werkzaam als post-exposure profylaxe in een gerandomiseerde studie 12 juni 2020
Recente informatie juni 2020: alverine + simeticon, folcodine, dupilumab, mercaptamine oogdruppels, fenobarbital oplossing voor injectie, natriumthiosulfaat, urofollitropine, samengesteld preparaat tegen hoest, butylhyoscine zetpil, clindamycine siroop, medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen 11 juni 2020
COVID-19: BCFI legt nog meer nadruk op studies in de ambulante praktijk 11 juni 2020
COVID-19 en coagulopathie: wat met ambulante patiënten [update van bericht van 30/04/2020] 9 juni 2020

mei 2020
COVID-19: studie in The Lancet over hydroxychloroquine en chloroquine wordt teruggetrokken [update van onze berichten van 26/05/20 en 28/05/20] 26 mei 2020
Onze partners: Minerva mei 2020 20 mei 2020
COVID-19: biedt vaccinatie tegen tuberculose (BCG) of tegen mazelen-bof-rubella bescherming? Misschien een interessante piste, maar geen bewijs. 15 mei 2020
Wilt u in 2021 nog steeds een gedrukte versie ontvangen van het Repertorium? 12 mei 2020
COVID-19 en ACE-inhibitoren en sartanen: gegevens uit observationele studies blijven geruststellend ondanks terugtrekking van één studie [update van bericht van 12 mei 2020] 12 mei 2020
Recente informatie mei 2020: chlooramfenicol, drospirenon, ertugliflozine, ertugliflozine + metformine, ertugliflozine + sitagliptine, algeldraat, busereline, meloxicam voor injectie, tolcapon, vaccin tegen Haemophilus influenzae type b, denosumab 11 mei 2020
Speciale tegemoetkoming in de prijs van anticonceptiva voor vrouwen jonger dan 25 jaar, en voor de morning after pill ongeacht de leeftijd 11 mei 2020

april 2020
Vaccins tegen rotavirus: gebruik hetzelfde rotavirusvaccin voor het volledige vaccinatieschema 30 april 2020
Onze partners: Minerva april 2020 28 april 2020
COVID-19: Nieuwe applicatie voor inschatting risico van verlengd QT-interval 27 april 2020
COVID-19: is zink nuttig bij COVID-19 (al dan niet in combinatie met hydroxychloroquine)? Er is geen enkele klinische evidentie. 23 april 2020
COVID-19 en hydroxychloroquine: eerste gerandomiseerde studie negatief en opnieuw gegevens over het cardiale risico 22 april 2020
Ramadan (ook tijdens de COVID-19 pandemie) 21 april 2020
COVID-19: geen plaats voor azithromycine ter behandeling van COVID-19, noch in de eerste lijn noch in het ziekenhuis 16 april 2020
COVID-19 en hydroxychloroquine: rapporten over zeer ernstige ongewenste effecten, en nog steeds geen bewijs van werkzaamheid 16 april 2020
Recente informatie april 2020: rivaroxaban 2,5 mg, atenolol + nifedipine, Tilia sylvestris, budesonide voor nasaal gebruik, ulipristalacetaat, geneesmiddelen tegen astma en COPD, anticonceptie, ranibizumab, ustekinumab, medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen 10 april 2020
Nieuwe dosering en indicatie voor rivaroxaban (Xarelto®): niet routinematig toevoegen aan acetylsalicylzuur voor secundaire cardiovasculaire preventie 9 april 2020
COVID-19: verklaring van de International Society of Drug Bulletins: bij de urgente zoektocht naar geneesmiddelen en vaccins tegen COVID-19 mogen de principes van rationele farmacotherapie niet vergeten worden 7 april 2020
COVID-19: website groepeert de interacties met experimenteel gebruikte geneesmiddelen bij ziekenhuispatiënten met COVID-19 7 april 2020
COVID-19: belangrijke aandachtspunten in verband met co-medicatie bij ziekenhuispatiënten behandeld met hydroxychloroquine 7 april 2020
COVID-19 update: Lees hier alle artikels met betrekking tot COVID-19 7 april 2020

maart 2020
Tijdelijke terugtrekking van ulipristalacetaat 5 mg (Esmya®) 27 maart 2020
COVID-19: over “ViruProtect” en vitamine C, en andere misleidende informatie. Betrouwbare informatie is essentieel. 27 maart 2020
COVID-19: Wat met inhalatiecorticosteroïden en nasale corticosteroïden bij astma-, COPD- en hooikoortspatiënten? Wat met patiënten onder immuunsuppressiva? 25 maart 2020
Recente informatie maart 2020: aciclovir voor oftalmologisch gebruik, emicizumab, erythromycine voor oraal gebruik, moclobemide, sulfacetamide, beperkte beschikbaarheid van Gardasil 9® 24 maart 2020
Het Repertorium editie 2020 24 maart 2020
COVID-19: BAPCOC: geen plaats voor antibiotica bij thuis behandelde COVID-19 patiënten; bij vermoeden van bacteriële pneumonie: amoxicilline of amoxi-clav 23 maart 2020
COVID-19: lopinavir + ritonavir (Kaletra®): resultaten van een eerste gerandomiseerde studie zijn teleurstellend; deze combinatie blijft voorbehouden voor ernstig zieke, gehospitaliseerde COVID-19 patiënten 23 maart 2020
COVID-19: geen azithromycine voorschrijven voor thuisbehandeling van COVID-19-patiënten 20 maart 2020
COVID-19: EMA roept op om ACE-inhibitoren of sartanen niet te stoppen [update van bericht van 20/3: wat met ACE-inhibitoren en sartanen?] 18 maart 2020
COVID-19: werkzaamheid hydroxychloroquine blijft onduidelijk. Veiligheid blijft belangrijk aandachtspunt! [update van bericht van 18/03/20: hydroxychloroquine of chloroquine niet voorschrijven ter preventie van COVID-19, noch voor thuisbehandeling van COVID-19-patiënten] 18 maart 2020
COVID-19: EMA vindt signaal niet sterk genoeg om NSAID’s af te raden [update van bericht van 17/3: Gebruik voorlopig geen NSAID’s bij patiënten met Covid-19] 16 maart 2020
Onze partners: Minerva maart 2020 9 maart 2020
Alcoholische oplossingen zijn zinvol bij de bestrijding van coronavirussen en bacteriën 9 maart 2020

februari 2020
De top 25 van de werkzame bestanddelen in de RIZIV-uitgaven in 2018 voor geneesmiddelen in de ambulante zorg 24 februari 2020
Meldingen van breken van de vaginale ringen IzzyRing® en Ringafema® 20 februari 2020
Recente informatie februari 2020: naltrexon + bupropion, cariprazine, tildrakizumab, clodronaat, estradiol + levonorgestrel als patch, levonorgestrel voor oraal gebruik, Clamoxyl® IM/IV, Rotarix®, medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen 18 februari 2020
Het BCFI betreurt dat CBD-olie in lage concentratie ter beschikking gesteld wordt in sommige apotheken. 12 februari 2020
Coronavirus 2019-nCoV 3 februari 2020

januari 2020
Toevoegen van inositol aan foliumzuur verhoogt de vruchtbaarheid niet bij vrouwen met polycystisch ovariumsyndroom 28 januari 2020
Nationale online bevraging over het gebruik van slaapmiddelen met medewerking van de apothekers 27 januari 2020
Nieuwe onlineformulieren voor het melden van ongewenste effecten 27 januari 2020
KCE lanceert een decision support tool voor statinebehandeling in primaire cardiovasculaire preventie 23 januari 2020
Een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie verzekert de openbaarheid van rapporten van klinische studies 23 januari 2020
Recente informatie januari 2020: melatonine, doravirine, doravirine + lamivudine + tenofovir disoproxil, clobetason voor lokaal gebruik, injecteerbare collagenasen, samengestelde preparaten tegen hoest en verkoudheid, cefadroxil siroop, seleniumsulfide, medische noodprogramma’s 15 januari 2020