december 2015
Recente informatie december 2015: turoctocog alfa, ledipasvir + sofosbuvir, nintedanib, idelalisib, olaparib 14 december 2015
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen december 2015 8 december 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica december 2015 7 december 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica Tandartsen-editie december 2015 7 december 2015
Striktere controle van de systolische bloeddruk (<120 mmHg): nuttig voor sommige patiënten? 1 december 2015

november 2015
Recente informatie november 2015: Harpagophytum, secukinumab, obinutuzumab, ribavirine via verneveling 17 november 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica november 2015 3 november 2015

oktober 2015
Op 1 december 2015 organiseert het FAGG een derde “vigilantiedag” 29 oktober 2015
Aandacht in de pers voor paroxetine als antidepressivum bij adolescenten: heranalyse van “Study 329” (bijkomende informatie op 16/10/15) 16 oktober 2015
Recente informatie oktober 2015: simoctocog alfa, dasabuvir, ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, regorafenib 15 oktober 2015
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen oktober 2015 13 oktober 2015
Top 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2014 8 oktober 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica oktober 2015 2 oktober 2015

september 2015
De EMPA-REG-studie: vermindering van de cardiovasculaire mortaliteit door  empagliflozine bij type 2-diabetes 25 september 2015
Recente informatie september 2015: dimethylfumaraat, vedolizumab, ivermectine, propranolol 80 mg met vertraagde vrijstelling, umeclidinium, canagliflozine + metformine, oraal anticonceptivum met “verlengd doseringsschema”, Humalog® 200 E/ml, pregabaline, vaccins ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen 11 september 2015
De vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de Gemeenschappen: wijzigingen 10 september 2015
De Food and Drug Administration (FDA) vestigt de aandacht op een risico van gewrichtspijn met de DPP-4-inhibitoren (gliptinen) 10 september 2015

augustus 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica september 2015 31 augustus 2015
Symbool "oranje driehoek" op onze website ter hoogte van de specialiteiten waarvoor bijkomende “risicobeperkende activiteiten” vereist zijn 20 augustus 2015
De pil ter bescherming van baarmoederkanker 10 augustus 2015
Twee hypolipemiërende middelen van een nieuwe klasse (de “PCSK9-remmers”) vergund op Europees niveau 6 augustus 2015
Geen bevoorradingstekort van hepatitis A-vaccin Havrix 1440® meer 4 augustus 2015
Recente informatie augustus 2015: peginterferon bèta-1a, ibrutinib, tetravalente vaccins tegen influenza, vaccins tegen hepatitis A Havrix en Havrix Junior® 3 augustus 2015

juli 2015
Reactie van de Belgische Hoge Gezondheidsraad op de beslissing in Frankrijk om de veralgemeende vaccinatie van zuigelingen tegen rotavirus stop te zetten 30 juli 2015
In Frankrijk wordt het programma voor de veralgemeende vaccinatie van zuigelingen tegen rotavirus stopgezet omwille van het risico van intestinale invaginatie 14 juli 2015
Recente Informatie juli 2015: anakinra, daclatasvir, empagliflozine, ciclesonide, acetylsalicylzuur 80 mg 2 juli 2015

juni 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica juli-augustus 2015 30 juni 2015
Gezien de aangekondigde hittegolf, hernemen we hier het bericht over chronische medicatie bij hittegolf, dat reeds verscheen in de rubriek "Goed om te weten" op 30 juni 2010. 30 juni 2015
De vaccins die gratis ter beschikking worden gesteld door de overheid in het kader van de basisvaccinatie van kinderen en jongeren; commentaar n.a.v. de overschakeling van Prevenar13® naar Synflorix® in de Vlaamse Gemeenschap 29 juni 2015
Medicinaal gebruik van cannabis bij spasticiteit door multiple sclerose 26 juni 2015
Risico van diabetische ketoacidose met de gliflozinen, een nieuwe klasse orale antidiabetica 19 juni 2015
Protest van het BCFI tegen het onrechtmatig gebruik van zijn logo en zijn informatie voor promotionele doeleinden 19 juni 2015
Influenzavaccins 2015-2016: enkele praktische gegevens 18 juni 2015
Ezetimibe en simvastatine na acuut coronair syndroom: de IMPROVE-IT studie 18 juni 2015
Recente informatie juni 2015: vaccin tegen hepatitis A + buiktyfus, domperidon (rectaal), theofylline (vertraagde vrijst.), chloorhexidine (vaginaal), feneturide, protamine 11 juni 2015
Symbool  bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen juni 2015 10 juni 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica juni 2015 8 juni 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica Tandartsen-editie juni 2015 8 juni 2015
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen april 2015 8 juni 2015
Vaccinatie van kinderen tegen varicella: meer gegevens zijn nodig alvorens veralgemeende vaccinatie aan te bevelen 5 juni 2015

mei 2015
Twee “tetravalente” influenzavaccins worden aangekondigd voor het influenzaseizoen 2015-2016: één geïnactiveerd (inspuitbaar) vaccin (Alpharix Tetra®) en één levend (intranasaal) vaccin (Fluenz Tetra®) 21 mei 2015
Recente informatie mei 2015: misoprostol langs vaginale weg, hydrocortison langs rectale weg, pentazocine inspuitbaar 18 mei 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica mei 2015 13 mei 2015
Extrapolaties naar de klinische praktijk vanuit biologische modellen en vanuit resultaten op intermediaire eindpunten: een kritische benadering blijft noodzakelijk. Discussie aan de hand van twee recente publicaties. 8 mei 2015
Commentaar: beoordeling door het BCFI van geneesmiddelen op basis van planten 4 mei 2015

april 2015
Advies van de Hoge Gezondheidsraad in verband met jodiumprofylaxe in geval van een nucleair ongeval 21 april 2015
Recente Informatie april 2015: albiglutide, nepafenac, ulipristal 9 april 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica april 2015 2 april 2015
Recente media-aandacht voor rosuvastatine (Crestor®): welke plaats binnen de statines? 2 april 2015

maart 2015
Nieuwe definitie van “goedkoop” geneesmiddel: voor wie is dit belangrijk ? 31 maart 2015
Vanaf 1 april 2015 is tarifering per eenheid verplicht voor bepaalde geneesmiddelen afgeleverd in openbare apotheken aan rusthuisbewoners 17 maart 2015
HET GECOMMENTARIEERD GENEESMIDDELENREPERTORIUM EDITIE 2015. BELANGRIJKE WIJZIGINGEN EN HOE EEN EXEMPLAAR VERKRIJGEN? 16 maart 2015
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen maart 2015 13 maart 2015
Recente informatie maart 2015: bismuthsubcitraat + metronidazol + tetracycline, Rhodiola rosea 12 maart 2015
De resultaten van een recent gepubliceerd systematisch overzicht van de literatuur naar de ongewenste effecten van paracetamol wijzigen de plaats van paracetamol als eerstekeuze-analgeticum en -antipyreticum niet 12 maart 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica maart 2015 2 maart 2015

februari 2015
Ezetimibe en de IMPROVE-IT studie: er zijn geen conclusies mogelijk zolang de studie niet verschenen is 26 februari 2015
Persbericht: Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium via smartphone en tablet 10 februari 2015
Het EMA heeft een positief advies gegeven voor het gebruik van liraglutide in de aanpak van obesitas: zijn plaats lijkt echter beperkt 6 februari 2015
Recente informatie februari 2015: umeclidinium + vilanterol 6 februari 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica februari 2015 3 februari 2015

januari 2015
Het FAGG publiceert op haar website bijkomende documenten betreffende het goed gebruik van geneesmiddelen 20 januari 2015
Recente informatie januari 2015: tapentadol, alemtuzumab, simeprevir en sofosbuvir, levothyroxine (L-Thyroxine®) 15 januari 2015
PDF-versie van de Folia Pharmacotherapeutica januari 2015 13 januari 2015
Mismatch van het influenzavaccin 2014-2015 voor wat betreft de H3N2-component 13 januari 2015
Symbool "black triangle" bij de specialiteiten onderworpen aan aanvullende monitoring: lijst van de geneesmiddelen januari 2015 9 januari 2015