Keuze influenzavaccin voor griepseizoen 2016-2017 7 juni 2016

In de Folia van juli-augustus zal, zoals elk jaar, gedetailleerd worden ingegaan op de vaccins voor het komende griepseizoen. Gezien we nu reeds een aantal vragen kregen over mogelijke veranderingen t.o.v. vorig seizoen, geven we al wat beknopte informatie.

In het komende seizoen zullen een aantal trivalente vaccins en één tetravalent vaccin, alle geïnactiveerd, beschikbaar zijn. De trivalente vaccins zullen een B-component van de Victoria-lijn bevatten die in vorig griepseizoen overheerste, in plaats van een B-component van de Yamagata-lijn. Het tetravalente vaccin zal zowel een B-component van de Victoria-lijn als van de Yamagata-lijn bevatten. Het levend vaccin voor vaccinatie van kinderen en adolescenten zal niet beschikbaar zijn.

De informatie die we publiceerden in de Folia van juli 2015 en maart 2016 blijft nog steeds geldig.

Op basis van wat we nu weten kunnen we stellen dat er geen aanwijzingen zijn dat de risicopopulaties vorig griepseizoen beter beschermd waren tegen ernstige morbiditeit en mortaliteit met het tetravalente vaccin dan met het trivalente vaccin, met uitzondering van de kleine groep jonge kinderen die tot de risicogroepen behoren (bv. kinderen onder immunosuppressiva). Zoals we vroeger al meldden, heeft influenza A bij volwassenen een duidelijk grotere impact op ernstige morbiditeit en mortaliteit dan influenza B maar bij kinderen is de ziektelast door influenza B groter dan bij volwassenen. Het gebrek aan immuniteit voor influenza B lijkt enkel voor jonge kinderen die tot de risicogroepen behoren en nog (bijna) geen contact met influenza B gehad hebben van die aard te zijn dat er best gekozen wordt voor een tetravalent vaccin. Voor de meeste risicogroepen van volwassenen zijn er geen doorslaggevende argumenten om specifiek te kiezen voor een tetravalent vaccin.