Domperidon gecontra-indiceerd bij kinderen en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg 12 april 2019
laatste update: 5 november 2019

In een Flash VIG-news (11/04/2019) bericht het Belgische geneesmiddelenagentschap (FAGG) dat het gebruik van domperidon bij kinderen jonger dan 12 jaar en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg, niet langer goedgekeurd is omwille van een gebrek aan doeltreffendheid.

Naar aanleiding van het risico van verlenging van het QT-interval en aritmieën waren in 2014 reeds een aantal beperkende maatregelen bij voorschrijven van domperidon genomen [zie Folia april 2014 en Goed om te weten-bericht van 28/08/14]. Er werd op dat ogenblik door de Europese gezondheidsinstanties een studie naar de werkzaamheid bij kinderen geëist. Deze studie is omwille van het vaststellen van een gebrek aan werkzaamheid vroegtijdig gestopt. Deze negatieve resultaten en de ongunstige risico-batenverhouding hebben er nu toe geleid om gebruik van domperidon te contra-indiceren bij kinderen jonger dan 12 jaar en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg.
 
Voor meer informatie, zie de Flash VIG-news (11/04/2019) en de Dear Healthcare Professional Communication (10/04/2019) op de website van het FAGG.