COVID-19: BAPCOC: geen plaats voor antibiotica bij thuis behandelde COVID-19 patiënten; bij vermoeden van bacteriële pneumonie: amoxicilline of amoxi-clav 23 maart 2020

De experten van BAPCOC roepen op om geen antibiotica voor te schrijven bij thuis behandelde COVID-19 patiënten. Vanuit BAPCOC wordt gevraagd volgende tekst te verspreiden:
 
De Belgische Gezondheidsinstanties en experten, waaronder deze van BAPCOC, roepen op om geen antibiotica voor te schrijven voor thuis behandelde patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19, ook geen azithromycine.
Er is geen bewezen werkzaamheid van azithromycine bij COVID-19 (ondanks circulerende berichten daarover!) maar er zijn risico’s aan verbonden. Verdere toelichting kan u in dit artikel vinden
.
 
Wanneer thuis antibiotica gestart wordt voor behandeling van een bacteriële pneumonie, blijft amoxicilline  3x1g/dag gedurende 7 dagen de eerste keuze behandeling. Bij vermoeden van slikpneumonie of bij co-morbiditeit wordt amoxi-clav 3x875 mg/dag aangeraden, eveneens gedurende 7 dagen. Moxifloxacine wordt strikt voorbehouden voor patiënten met penicillineallergie. Het is belangrijk het gebruik van moxifloxacine tot deze groep te beperken, zowel wegens risico op ernstige bijwerkingen met quinolonen als om resistentievorming tegen te gaan, zodat het beschikbaar kan blijven als tweedelijnsantibioticum.
 
Er werd reeds eerder deze week opgeroepen om hydroxychloroquine (Plaquenil®) of chloroquine (enkel als grondstof beschikbaar) niet voor te schrijven ter preventie van een COVID-19 infectie, noch voor thuis behandelde patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19 (zie artikel
).
 
Voor het voorschrijven of afleveren van antibiotica wordt aangemoedigd de antibioticagids (“Belgische gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk”) te gebruiken. Deze gids is gratis beschikbaar via deze BCFI pagina
 en werd in 2019 geactualiseerd.