Het BCFI officieel geaccrediteerd als EBP-informatiebron 16 mei 2022
laatste update: 19 mei 2022

Wij kondigen met trots aan dat we door Cebam als producent van EBP-informatiebronnen geaccrediteerd zijn. Dit betekent dat het Gecommentarieerd GeneesmiddelenRepertorium en de Folia Pharmacotherapeutica erkend worden als betrouwbare informatiebronnen van hoge wetenschappelijke kwaliteit, gebaseerd op evidentie. De accreditering wordt voor 3 jaar verleend. Een mooie erkenning in het jaar dat we ons 50-jarig bestaan vieren!


Wat verifieert Cebam?

Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine, is een onafhankelijk, multidisciplinair en interuniversitair medisch wetenschappelijk instituut. Hun cel Validatie heeft als taak  praktijkrichtlijnen en medisch-wetenschappelijke informatie voor de eerstelijnsgezondheidszorg te evalueren op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid.
 
De accrediteringsprocedure voor producenten van EBP-informatie beoordeelt de evidence-based methodologie en de transparantie van het methodologisch ontwikkelingsproces, alsook de toepassing ervan tijdens de ontwikkeling van de informatiebronnen.
 
“Een Cebam-erkenning staat voor betrouwbare informatie van hoge wetenschappelijke kwaliteit.”
Patrik Vankrunkelsven - CEBAM
 

Accreditering, een garantie van kwaliteit 

Door BCFI te accrediteren geeft Cebam de zorgverstrekkers, de beleidsmakers en de patiënten de garantie dat de medisch-wetenschappelijke informatie van het BCFI van methodologisch goede kwaliteit is.
 
“Een Cebam-kwaliteitslabel biedt de zorgverstrekker de zekerheid dat de geraadpleegde informatie recent is en gebaseerd op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie.”
Patrik Vankrunkelsven - CEBAM
 

Accreditering, een versterkte zichtbaarheid

Dankzij deze accreditering zullen de BCFI-publicaties kunnen overgenomen worden op de website van ebpracticenet (ebpnet.be), het referentieplatform voor evidence-based practice (EBP). Ebpracticenet publiceert namelijk uitsluitend gevalideerde praktijkrichtlijnen en betrouwbare point-of-care-informatie met het kwaliteitslabel van Cebam. Op  deze manier kunnen zorgverleners op één centrale plaats gemakkelijk toegang krijgen tot EBP-informatie.

"De validatie door CEBAM van de BCFI-bronnen is een geweldige opportuniteit voor de zorgverleners in België.Voor ebpracticenet betekent het dat wij samen met een zeer belangrijke organisatie binnen het Belgische zorglandschap het EBP-informatieaanbod kunnen uitbreiden. Het EBP-netwerk wordt hierdoor waardevoller!"
Fons De Schutter - Ebpracticenet