Hyperthyroïdie door joodhoudende contraststoffen

In de Folia april 1999 verscheen het artikel "Hyperthyroïdie als gevolg van een injectie van joodhoudende contraststoffen&quot. Er wordt o.a. geschreven dat een profylactische behandeling met natriumperchloraat 500 mg 2 maal per dag, één dag vóór tot twee dagen na een radiologisch onderzoek met injectie van een joodhoudende contraststof, aanbevolen is bij patiënten met hoog risico op ontwikkelen van hyperthyroïdie. Naar aanleiding van dit artikel ontvingen we meerdere vragen.


Is natriumperchloraat in België beschikbaar?

Natriumperchloraat bestaat niet onder vorm van specialiteit, maar kan magistraal worden voorgeschreven:

R/ Natriumperchloraat 5 g, water tot 10 ml

S/ 1 ml per os om de 12 uren.


Kan thiamazol gebruikt worden als profylaxis?

In een gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek [ Eur J Endocrinol 134 : 337-341(1996) is aangetoond dat een profylactische behandeling gedurende korte termijn met natriumperchloraat of met thiamazol een protectief effect heeft tegenover een overmaat jood bij euthyroïde patiënten. Natriumperchloraat lijkt echter de eerstekeuzebehandeling te zijn gezien het de opname van jood door de schildklier inhibeert; naast het preventief effect tegenover hyperthyroïdie, vermindert hierdoor ook het risico op latere hypothyroïdie door een overmaat jood.

Er dient ook te worden vermeld dat dergelijke profylactische maatregelen geen absolute bescherming bieden, en dat een goede follow-up belangrijk blijft.

Specialiteitsnamen


Thiamazol: Strumazol