Ik wil me abonneren
december 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Wijziging van de terugbetalingsmodaliteiten van zuurstoftherapie
Voorkamerfibrillatie: herstel van het sinusritme of vertragen van het ventrikelantwoord?
Hormonale substitutietherapie kort na het begin van de menopauze
Recente informatie november 2012
Materiovigilantie
Dankwoord aan experten
november 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Verlenging van het QT-interval en torsades de pointes door geneesmiddelen
Recente informatie oktober 2012
Bericht voor de apothekers
Statines in primaire preventie: een stand van zaken
Over misbruik van methylfenidaat en over het fenomeen van Raynaud door centrale stimulantia
oktober 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Recente informatie september 2012
Terugbetaling van paracetamol bij chronische pijn
5α-reductase-inhibitoren en risico van prostaatkanker
Het Europese Geneesmiddelenagentschap schrapt osteoporose als indicatie voor calcitonine
Ernstige overgevoeligheidsreacties met febuxostat
september 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van accidentele blootstelling aan bloed en andere lichaamsvochten
Recente informatie` juli-augustus 2012
Verstikking door gebruik van de orale gel op basis van miconazol
Publicatiebias en rapporteringsbias
Recente stijging van het aantal bofgevallen
Ongewenste effecten door verkeerd gebruik van geneesmiddelenpleisters
Acetylsalicylzuur in de primaire preventie van cardiovasculaire events en kanker
augustus 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
juli 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze aanpak van de ziekte van Parkinson
Influenza 2012-2013
Juni 2012
Uitgesproken lokale reacties na inspuiting van het vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest-polio
juni 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Goed om te weten: aliskiren: nieuwe restricties en waarschuwingen
Nieuwe orale anticoagulantia: bijkomende gegevens over de gebruiksveiligheid
Het 13-valente geconjugeerde pneumokokkenvaccin: nu ook bij volwassenen van 50 jaar en ouder
Recente informatie april-mei 2012
Geneesmiddelenbewaking: cornea-aantasting en retinopathie door chloroquine en hydroxychloroquine
mei 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Zomer, reizen en geneesmiddelen: een update
Belangrijke veranderingen in de editie 2012 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Recente informatie maart 2012
Geneesmiddelenbewaking: cardiovasculair risico van centrale stimulantia bij ADHD
april 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Originele specialiteit of generische specialiteit: welke factoren spelen bij de keuze een rol?
Het Franse geneesmiddelenagentschap contraindiceert gebruik van metoclopramide tot de leeftijd van 18 jaar
Gebruik van hypnotica, en sterfte en kanker: signaal, maar geen evidentie
Nieuwe contra-indicaties voor suppo’s met terpeenderivaten (zoals eucalyptol, kamfer)
Blootstelling in utero aan chemotherapie
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad i.v.m. centrale stimulantia bij kinderen en i.v.m. psychofarmaca bij ouderen
Geneesmiddelenbewaking: sartanen: toch geen verhoogd kankerrisico?
Flash: kent u "Folia Express"?
maart 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Wat is de plaats van de nieuwe orale anticoagulantia bij voorkamerfibrillatie ?
Aanpak van nausea en braken tijdens de zwangerschap
Recente informatie februari 2012
Geneesmiddelenbewaking: fatale overgevoeligheidsreactie door lamotrigine
februari 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Gebruik van antihypertensiva tijdens de zwangerschap
Bèta-blokkers bij patiënten met COPD of astma
Recente informatie januari 2012
Goed om te weten: de nieuwere anticoagulantia: wat bij een ingreep?
Hypospadie bij zonen van vrouwen die in utero waren blootgesteld aan diëthylstilbestrol (DES)
Tigecycline en oversterfte
januari 2012
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2006: stand van zaken 5 jaar later
Flash: seeding trials
Exenatide en sitagliptine: signaal, maar geen bewijs van verhoogd risico van pancreatitis en kanker
Link naar de bijsluiters voor het publiek via onze website
Geneesmiddelenbewaking: de cardiovasculaire veiligheid van tiotropium