Ik wil me abonneren
december 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Veiligheid van ondansetron tijdens de zwangerschap
Vaccinatie tegen gele koorts en nood voor herhaalvaccinaties
Recente informatie november 2013: eptotermine alfa, eribuline, ocriplasmine, zanamivir
Syndroom van Cushing door niet-systemisch corticosteroïdgebruik bij patiënten onder anti-hiv-therapie
Dankwoord aan experten
november 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
“Begeleidingsgesprek Nieuwe Medicatie”: een terugbetaalbare dienst aangeboden door apothekers
Voorschrijven en afleveren van thalidomide
Vaccinatie tegen influenza bij zwangere vrouwen
Vermelding ”derdebetalersregeling van toepassing” op voorschrift influenzavaccin
Nieuwe terugbetalingsmodaliteit voor de meeste anticonceptieve middelen bij vrouwen jonger dan 21 jaar
Recente informatie oktober 2013: axitinib, bazedoxifen, dapoxetine, mirabegron, glycopyrronium, triamtereen, androstanolon, depallethrine
De DPP-4- inhibitoren bij diabetes verminderen het risico van cardiovasculaire events niet, maar vermeerderen ze ook niet
Mefloquine en vestibulaire ongewenste effecten
oktober 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Vasoconstrictoren bij neuscongestie
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Het Europees Geneesmiddelenbureau beperkt het gebruik van metoclopramide
IUD op basis van levonorgestrel bij idiopathische menorragie
Recente informatie augustus-september 2013
Beperking van het gebruik van codeïne als analgeticum bij kinderen
september 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn
Langdurige behandeling van idiopathische diepe veneuze trombose met acetylsalicylzuur
Dubbele inhibitie van het renineangiotensinesysteem (RAS) wordt niet aanbevolen
Recente informatie juli 2013: aflibercept, rifaximine, Cassia senna
Mogelijk verhoogd risico van pancreatitis en pancreaskanker door de antidiabetische geneesmiddelen die het incretine-effect versterken
Mucolytica: niet gebruiken onder de leeftijd van 2 jaar
augustus 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Eerste vaccin tegen meningokokken van serogroep B
Influenza 2013- 2014
Recente informatie juni 2013
Protonpompinhibitoren (PPI’s) en hypomagnesiëmie
Versterking van de geneesmiddelenbewaking in Europa
De risicobatenverhouding voor de associatie cyproteron + ethinylestradiol is positief in beperkte indicaties
juli 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Eerste vaccin tegen meningokokken van serogroep B
Influenza 2013- 2014
Recente informatie juni 2013
Protonpompinhibitoren (PPI’s) en hypomagnesiëmie
Versterking van de geneesmiddelenbewaking in Europa
De risicobatenverhouding voor de associatie cyproteron + ethinylestradiol is positief in beperkte indicaties
juni 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Invoer van antitetanus-immunoglobulinen uit het buitenland
Omega-3-vetzuren en cardiovasculaire preventie: feit of fictie?
Het Europees Geneesmiddelenbureau beveelt de terugtrekking aan van de specialiteiten op basis van het benzodiazepine tetrazepam
Recente informatie mei 2013
Domperidon en hartritmestoornissen
mei 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van type 2-diabetes: een update
Recente informatie april 2013
Reizen en geneesmiddelen
Varicella en zona: risico van ernstige huidcomplicaties met NSAID’s
Ramadan
april 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over vaccinatie
Advies van de Hoge Gezondheidsraad over gebruik van fluoridehoudende tandpasta’s
Antibiotische behandeling versus appendectomie
Tiotropium ook bij astma?
Aanpak van orthostatische hypotensie
Recente informatie maart 2013
Corticosteroïden en neuropsychiatrische ongewenste effecten
Inhalatiecorticosteroïden en effect op uiteindelijke lengte op volwassen leeftijd
Mededeling van het FAGG: aanvulling bij de brief over orale oestroprogestagene associaties voor anticonceptie en risico van veneuze trombo-embolie
Pandemrix® en narcolepsie
maart 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Langetermijnbehandeling met antipsychotica bij patiënten met schizofrenie
Ursodesoxycholzuur in de aanpak van zwangerschapscholestase
Recente informatie februari 2013
De editie 2013 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Geneesmiddelen tegen hoest en verkoudheid: risico-batenverhouding bij het kind
februari 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Recente gegevens over calcium en vitamine D
Toenemende incidentie van kinkhoest: moet de vaccinatiestrategie worden herzien?
Recente informatie januari 2013
Tamoxifen: 5 of 10 jaar behandelen?
Dabigatran: nieuwe contra-indicatie
Risico van veneuze tromboembolie door oestroprogestagene anticonceptiva op basis van desogestrel, drospirenon en gestodeen: (g)een reden tot paniek?
Piperacilline + tazobactam: risico van onverenigbaarheden bij reconstitutie met sommige oplosmiddelen
Accidentele inspuiting van epinefrine bij gebruik van de auto-injector
januari 2013
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2007: stand van zaken 5 jaar later
Recente studie over zoledroninezuur bij mannen met osteoporose
Digoxine: een gevaarlijk geneesmiddel?
Antibiotherapie bij ernstige acute rhinosinusitis
Recente informatie december 2012
Het reversibele cerebraal vasoconstrictiesyndroom
Belangrijk Bericht