Ik wil me abonneren
december 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Flash: kent u "Folia Express"?
Goed om te weten: influenzavaccinatie bij risicogroepen en ouderen
Terugbetaling van memantine
Wanneer een medicamenteuze behandeling stoppen vóór een heelkundige ingreep?
Recente informatie november 2011
Bisfosfonaten en risico van atypische stressfracturen
Online melden van ongewenste effecten via de website www.gelefiche.be
november 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Geneesmiddelen die uit de handel zijn genomen omwille van ongewenste effecten: enkele reflecties
Bevacizumab bij de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie
Flash: advies van de Hoge Gezondheidsraad over de indicaties voor het toedienen van immunoglobulinen
Recente informatie oktober 2011
Goed om te weten: recente aandacht voor het mogelijke verband tussen domperidon en risico van plotse dood
Commentaren: keuze van een anticonceptieve behandeling: enkele aanvullingen i.v.m. het risico van veneuze trombo-embolie
Geneesmiddelenbewaking: Pandemrix®: geen evidentie voor Guillain-Barré syndroom, wel signalen van narcolepsie?
oktober 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn: een update
Prevenar13® voor de systematische vaccinatie van zuigelingen en kinderen tegen pneumokokkeninfecties
Goed om te weten: Doeltreffendheid van de antialzheimermiddelen en herziening van de terugbetalingsvoorwaarden
Goed om te weten: Dabigatran vanaf nu ook geregistreerd ter preventie van trombo-embolie bij patiënten met voorkamerfibrillatie
Recente informatie augustus- september 2011
Geneesmiddelenbewaking: signalen van kaakbeennecrose door bevacizumab en sunitinib
september 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Basisbehandeling van reumatoïde artritis
De Hoge Gezondheidsraad vraagt extra aandacht voor vaccinatie tegen mazelen
Varenicline en verhoogd risico van cardiovasculaire events
Vaccinatie tegen HPV: ook gratis in de Franse Gemeenschap
Pioglitazon (Actos®): nieuwe voorzorgen omwille van een licht verhoogd risico van blaaskanker
Recente informatie juli 2011
Flash: ernstige overgevoeligheidsreacties door prasugrel
Geneesmiddelenbewaking: beperking door de FDA van het gebruik van de hoge dosis simvastatine
augustus 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van gastro-oesofageale reflux bij kinderen
Wat is de plaats van OTC-medicatie bij refluxklachten bij volwassenen?
Influenza 2011-2012
“Vaccinpil tegen hooikoorts”
Invloed van zoutconsumptie op de bloeddruk en de cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit
Flash: de ACCORD-studie over intensieve glykemiecontrole bij type 2-diabetici: follow-up na 5 jaar
Geneesmiddelenbewaking: isotretinoïne en psychiatrische ongewenste effecten
juli 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van het syndroom van Gilles de la Tourette
Correcties in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2011 (Nederlandstalige editie)
Recente informatie mei- juni 2011
Goed om te weten: geglycosyleerd hemoglobine (HbA1c) sinds 1 juni 2011 uitgedrukt in mmol/mol
Geneesmiddelenbewaking: ketoprofen voor lokaal gebruik: binnenkort voorschriftplichtig
juni 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Wanneer een medicamenteuze behandeling stoppen vóór een heelkundige ingreep?
De Transparantiefiches: een update
Geneesmiddelenbewaking: virilisatie bij jonge kinderen waarvan de vader een lokaal testosteronpreparaat gebruikte
mei 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Zomer, reizen en geneesmiddelen
Medicamenteuze behandeling van menorragie
Recente informatie april 2011
Geneesmiddelenbewaking: hepatotoxiciteit van leflunomide
april 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Jodiumprofylaxis in geval van een nucleair ongeval
Flash: glucosamine bij artrose
Recente informatie maart 2011
Geneesmiddelen op basis van planten: een toelichting
Geneesmiddelenbewaking: levertoxiciteit van paracetamol aan therapeutische dosis bij risicopatiënten
maart 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
NSAID’s bij patiënten met risico van gastro-intestinale complicaties
Link naar de “Samenvatting van de Kenmerken van het Product” (SKP) via onze website
Statines in primaire preventie: een Cochrane-review
Belangrijkste veranderingen in de editie 2011 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Recente informatie februari 2011
Acetylsalicylzuur en preventie van kanker
Omega-3-vetzuren: recente studies
De Accelerate-studie
Intra-uterien device op basis van levonorgestrel en baarmoederperforatie
De “Direct Healthcare Professional Communications” (DHPC) op de website van het FAGG
februari 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Goed om te weten: intensieve cholesteroldaling met hoge doses van een statine
Flash: arteriële hypertensie bij het kind
Goed om te weten: acetylsalicylzuur en primaire preventie van colorectale kanker
De JUPITER-studie: nog steeds onderwerp van discussie
Recente informatie januari 2011
Goed om te weten: hoofdluizen: opfrissen van de aanpak
Hyperhomocysteïnemie en vitamine B-therapie
Geneesmiddelenbewaking: bisfosfonaten: risico van oesofaguskanker?
januari 2011
Artikels
Deze maand in de Folia
Geneesmiddelenintoxicaties: aanpak in de eerste lijn
Goed om te weten: hormonale substitutietherapie en risico van invasieve borstkanker
Protonpompinhibitoren en clopidogrel: geen evidentie van klinisch significante interactie
Recente informatie december 2010
De tweede uitgave van het Therapeutisch Magistraal Formularium
Geneesmiddelenbewaking: online melden van ongewenste effecten via de website www.gelefiche.be