Ik wil me abonneren
december 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
To err is human: medicatiefouten
Recente informatie
De Transparantiefiches: een update
Pegaptanib en ranibizumab terugbetaald bij maculadegeneratie
Nieuwe regeling in verband met de Folia voor de tandartsen
Symbool ▾ in het Repertorium bij de specialiteiten met een nieuw actief bestanddeel
Interactie tussen valpronezuur en meropenem
november 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden bij de hormonale behandeling van niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Preventie van type 2-diabetes
Het metabool syndroom
' Brief aan de professionele zorgverstrekkers' over piroxicam
Orale anticonceptiva en kanker
Europees Geneesmiddelenbureau beperkt gebruik van nimesulide
Galantamine en oversterfte
Recente informatie
Risico van suïcidaal gedrag en convulsies door atomoxetine
Zelfbehandeling bij paroxysmale voorkamerfibrillatie
oktober 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn: een update
Siroop op basis van penicilline V: herwerkte formule
Echinacea bij banale verkoudheid
Recente informatie
Vaccin tegen humaan papillomavirus terugbetaald
Beschikbaarheid van melatonine
Therapietrouw voor antikankerbehandelingen langs orale weg
Waarschuwingen in verband met ceftriaxon
Bevacizumab en tracheo-oesofagale fistels
september 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze cardioversie bij paroxysmale voorkamerfibrillatie: zelfbehandeling
Recente informatie
Ramadan
Profylaxis van bacteriële meningitis
Lumiracoxib (Prexigem®) in Australië teruggetrokken van de markt na meerdere meldingen van ernstige levertoxiciteit
Vaccinatie tegen kinkhoest bij adolescenten en volwassenen
Tussenkomst voor sommige actieve verbandmiddelen bij patiënten met chronische wonden
Exenatide
Gokverslaving door dopamine-agonisten
Stalevo (levodopa + carbidopa + entacapon) en dyskinesie
augustus 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Bèta-blokkers bij hypertensie
Ziekte van Lyme: vaccinatie?
Vaccinatie tegen influenza: winter 2007-2008
Recente informatie
OMNIO-statuut van kracht sinds 1 juli 2007
Tussenkomst sinds 1 juli 2007 voor sommige analgetische specialiteiten bij chronische pijn
Geneesmiddelenbewaking: cancerogeen risico van TNF-remmers
juli 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Preventie en behandeling van postmenopauzale osteoporose
Waarschuwing betreffende het cardiovasculaire risico met rosiglitazon
Tweede vaccin tegen rotavirus: Rotateq®. Let op: verschillen met Rotarix® i.v.m. posologie en kost
Indicatie ' bedwateren bij kinderen' ter discussie voor de nasale vormen van desmopressine
Behandeling van niet-gecompliceerde urineweginfecties
Voorzorgen bij gebruik van retinoïden door vrouwen in de vruchtbare leeftijd
juni 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze behandeling van acute verwardheid
Folia Express
Recente informatie maart-april-mei 2007
Beperkingen in het gebruik van telithromycine
Acetylsalicylzuur en rosuvastatine in de primaire preventie: twee recente studies
Hartkleplijden met pergolide en cabergoline
Benzalkoniumchloride en bronchoconstrictie
Omalizumab en allergische reacties
mei 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Reizen en vaccinaties
Reizigersdiarree
Reisapotheek
Ziekte van Lyme
Risico van veneuze trombose bij langdurige reizen
Zonnebrand
Hitteslag
Preventie van malaria
Bewegingsziekte
Melatonine bij jet-lag
Interessante Websites
april 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van atopisch eczeem
Associëren van langwerkende bronchodilatoren en corticosteroïden bij COPD: nieuwe gegevens
Startbehandeling van type 2-diabetes en glitazonen
Behandeling van idiopathische recidiverende aften
Remgeldplafonds vanaf 1 april 2007
Erratum in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2007
Geneesmiddelenbewaking: itraconazol en hartfalen
maart 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Meticilline-resistente Staphylococcus aureus (MRSA)
Gewijzigde terugbetalingsvoorwaarden van het vaccin tegen rotavirus
Preventie van trombo-embolieën bij voorkamerfibrillatie: stand van zaken
Medicamenteuze behandeling van idiopathische juveniele artritis
Recente informatie januari-februari 2007
Protonpompinhibitoren en acute interstitiële nefritis
Isotretinoïne en acitretine, en verhoging van transaminasen en lipiden
februari 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Preventief gebruik van vitamine D
Bell-paralyse
Aanpak van functionele dyspepsie
Celecoxib (Celebrex®) opnieuw terugbetaald
Vaccinatie tegen rotavirus
Het vaccin tegen pneumokokken Prevenar® gratis ter beschikking
Persisterende open ductus arteriosus
Oestrogenen en borstkanker
Ongewenste effecten van buflomedil
Interacties met Sint-Janskruid
januari 2007
Artikels
Deze maand in de Folia
Herziene aanbevelingen van "GINA” voor astma, en van "Gold” voor COPD
Recente informatie November –december 2006
Evra® en risico van veneuze trombo-embolie
Glitazonen en maculair oedeem
Tamsulosine en "Floppy Iris Syndrome”
Aprotinine en ernstige ongewenste effecten