Ik wil me abonneren
december 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Ongewenste effecten van orale anticonceptiva: stand van zaken
Nieuw basisvaccinatieschema
Geneesmiddelen bij hoest
Commentaren over de antivirale middelen bij, en de vaccinatie tegen influenza
Hepatotoxiciteit door gebruik van benzbromaron
november 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
ACE-inhibitoren voor preventie van cerebrovasculair accident: de PROGRESS-studie en de HOPE-studie
Evoluties in de behandeling van borstkanker
Fusidinezuur lokaal bij impetigo
Cardioprotectie is geen indicatie voor hormonale substitutietherapie
Contra-indicatie van triptanen bij arteriële hypertensie
Bronchospasme door isotretinoïne?
oktober 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Verantwoord gebruik van benzodiazepines
september 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Acetylsalicylzuur bij cardiovasculaire en cerebrovasculaire aandoeningen
"Direct-to-consumer drug advertising”
COX-2-selectieve NSAID’s: stand van zaken i.v.m. de ongewenste effecten
Interactie met Sint-Janskruid
Bloedingen en hematologische verwikkelingen door clopidogrel
augustus 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Onderhoudsbehandeling bij inflammatoir darmlijden
Losartan versus atenolol bij patiënten met hypertensie en linkerventrikelhypertrofie: de LIFE-studie
Vaccinatie tegen influenza: winter 2002-2003
Hepatotoxiciteit van de niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen
juli 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis (ADHD) bij het kind
Dient bij tandabces een antibioticum te worden voorgeschreven?
Statines en spiertoxiciteit
Repellant tegen teken
Bupropion bij rookstop
Tendinitis en peesruptuur door levofloxacine
juni 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Beta-blokkers bij hartfalen
Hyperglykemie en insulineresistentie bij kritisch zieke patiënten
Aanpak van nausea en braken tijdens de zwangerschap
Niet-gecompliceerde cystitis en resistentie tegen antibacteriële middelen
Niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen in de primaire preventie van dementie
Fiche over mirtazapine
Bewegingsziekte
Infliximab en risico van infecties
mei 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
De ziekte van Lyme: preventie en behandeling
Wat is de plaats van antibiotica bij dreigende premature geboorte?
Behandeling van vulvovaginitis door candida
Medicamenteuze behandeling van gegeneraliseerde angststoornis
Niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen en fertiliteit
Sibutramine
Niertoxiciteit bij lokaal gebruik van niet-steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen
april 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van epilepsie bij adolescenten en volwassenen
Teratogeniteit van de anti-epileptica
Panotile oordruppels en otitis media
Sommige specialiteiten plots niet meer beschikbaar
Lokale corticosteroïdinjecties bij chronische tendinopathieën
Vaccinatie tegen meningokok serogroep C, en profylaxis van bacteriële meningitis in het algemeen
Magistrale bereidingen op basis van pseudo-efedrine
Ongewenste effecten van de vaccins tegen meningokok serogroep C
maart 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Urinaire incontinentie door hyperactiviteit van de m. detrusor
Penicilline V siroop magistraal
Anti-aggregantia voor de preventie van pre-eclampsie en de complicaties ervan
Behandeling van essentiële tremor
Risico van gastroschisis door geneesmiddelen
Kava-Kava en hepatotoxiciteit
februari 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Corticotherapie bij acute infecties in de neus-keel-oor sfeer
Huidreacties door anticoagulantia
Meticilline-resistente Staphylococcus aureus
Therapeutisch gebruik van cannabis
Cardioversie bij voorkamerfibrillatie
Risico van trombotische verwikkelingen bij reizen
Infliximab en hartfalen
Fiche van celecoxib
De associaties van analgetica die codeïne bevatten op voorschrift
Hyperglykemie en diabetes mellitus door geneesmiddelen
januari 2002
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van epilepsie bij kinderen
Symptomen van hypothyreose maar met normale thyroïdtesten
Behandeling van het prikkelbare-darmsyndroom
Ongewenste effecten van tamoxifen
Dient bij tandabces een antibioticum te worden voorgeschreven?
Nieuwe Europese regelgeving voor de bepaling van creatinine
Perifere neuropathie door geneesmiddelen