Ik wil me abonneren
december 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Indicaties en contra-indicaties van metformine
Top 25 van werkzame bestanddelen volgens uitgaven in de ambulante zorg voor 2007
Welk antipyreticum bij het kind?
Recente informatie
De Transparantiefiches: een update
Geneesmiddelenbewaking: terugtrekking van de markt van rimonabant (Acomplia®)
Dankwoord aan de experten
november 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
De aanpak van hoofdluizen
Beperking van de indicaties van norfloxacine
Terugtrekking van de markt van rimonabant (Acomplia®)
Wijzigingen in de terugbetalingsvoorwaarden van de geneesmiddelen bij astma en COPD
De Europese Antibioticadag van 18 november 2008
Vaccinatie tegen meningokokken serogroep C
Corticosteroïden bij acute jichtaanval
Groeihormoon bij volwassenen in goede gezondheid
Recente informatie
Geneesmiddelenbewaking: hik van medicamenteuze oorsprong
oktober 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Intensieve controle van de glykemie bij type 2-diabetes: de ACCORD- en de ADVANCE-studie
Tocolytica
Recente informatie
Systemische ongewenste effecten bij toediening van ß-blokkers in het oog
Vaccinatie tegen hepatitis B en lichen planus
september 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Antivirale middelen bij Herpes simplex-virusinfecties
Recente informatie
Posologie van de associatie amoxicilline + clavulaanzuur
Erratum in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2008
Antibacteriële profylaxis in geval van meningokokkenmeningitis
Aanbevelingen inzake infecties door Clostridium difficile
Anticonceptie tijdens behandeling met isotretinoïne
Acute verslechtering van myasthenia gravis tijdens behandeling met moxifloxacine
augustus 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Symptomatische behandeling van gonartrose in de eerste lijn
Hormonale behandeling van nietgemetastaseerd borstcarcinoom: de ATAC-studie
Vaccinatie tegen influenza: winter 2008-2009
“Dierhouderij-gerelateerde” meticilline-resistente Staphylococcus aureus
Kent u “Folia express”?
Behandeling van hypertensie bij ouderen
Lyell-syndroom en Sint-Janskruid
juli 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Postmenopauzale osteoporose: recente gegevens
Over de Ramadan en over vaccinaties bij de jaarlijkse hajj
Verhoogd risico van fracturen door glitazonen
Chronische medicatie bij hittegolf
De ONTARGET-studie over telmisartan en ramipril: wat zijn de conclusies?
Recente informatie
TNF-remmers en leflunomide bij zwangerschap
Strontiumranelaat en Dress-syndroom
juni 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Preventie van infectieuze endocarditis
De ENHANCE-studie: onzekerheden over de doeltreffendheid van ezetimibe
Errata in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2008
Cardiovasculaire monitoring vóór starten van een centraal stimulans bij ADHD
Recente informatie
Chronische medicatie bij hittegolf
Interacties met de anti-Alzheimermiddelen
mei 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Zomer, reizen en geneesmiddelen: enkele aanvullingen
Windows Mobile-versie voor PDA van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Hormonale substitutietherapie: de risico-batenbalans blijft negatief
Vragen bij doeltreffendheid van antidepressiva
Kritische discussie over methylfenidaat in de media
Recente informatie
In verband met het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2008
Actieve verbandmiddelen
Zelfmoordgedachten en depressie door geneesmiddelen
april 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Recente informatie
Baarmoederhalskanker en vaccinatie tegen humaan papillomavirus
Informatie voor het publiek: wiens zorg?
Goed om weten: vaccinatie tegen kinkhoest bij adolescenten
Geneesmiddelenbewaking: verkeerd gebruik van preparaten met etherische oliën
maart 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van een acute astma-aanval in de eerste lijn
Flash: aankondiging van de 'Europese vaccinatieweek'
Kent u "Folia Express”?
Bell-paralyse
De Food and Drug Administration waarschuwt opnieuw voor risico van veneuze trombo-embolie met Evra®
De Food and Drug Administration raadt vele geneesmiddelen tegen verkoudheid af bij jonge kinderen
Doden bij een klinische studie met probiotica in Nederland
Geneesmiddelenbewaking: meldingen van onoordeelkundig gebruik van anesthetica voor dermatologisch gebruik
februari 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Het serotoninesyndroom en het maligne neurolepticasyndroom
Preventie van recidiverende urineweginfecties bij het kind
Osteoporose door corticosteroïden
Recente informatie
Behandeling van reumatoïde artritis in het beginstadium
Corticosteroïden voor lokaal gebruik bij eczeem
Over dehydro-epi-androsteron (DHEA) en testosteron
Orale toediening van vitamine B12
Geneesmiddelenbewaking: ongewenste effecten met erythropoëtine en analogen
januari 2008
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling en preventie van diepe veneuze trombose
Anti-aggregantia in de secundaire preventie van cardiovasculaire accidenten
Antitrombotische middelen bij patiënten met perifere arteriopathie
Anti-aggregantia in de peri-operatieve periode
Variabel antwoord op vitamine K antagonisten
Resistentie tegen acetylsalicylzuur
Welke dosis acetylsalicylzuur in de cardiovasculaire preventie?
Geneesmiddelenbewaking: oproep aan artsen en apothekers om deel te nemen aan het project ’ Actieve geneesmiddelenbewaking’