Ik wil me abonneren
december 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
De transparantiefiches: een update
Geneesmiddelenbewaking: leukotrieenreceptorantagonisten en neuropsychiatrische effecten
november 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Substitutiebehandeling bij opiaatverslaving
Preventie van trombo-embolie bij voorkamerfibrillatie: de ACTIVEstudies
Recente informatie
Behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom
Geneesmiddelenbewaking: colchicine-intoxicatie ten gevolge van interactie met CYP3A4- inhibitoren of inhibitoren van P-glycoproteïne
oktober 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn: een update
Opvolgen van de botmineraaldichtheid tijdens behandeling met een bisfosfonaat
Corticosteroïden bij jonge kinderen met episoden van viraal uitgelokte wheezing
Antidepressiva en risico van type 2-diabetes
Lezersbrief: anti-aggregerende behandeling in de peri-operatieve periode
Recente informatie
Ijzertoediening tijdens de zwangerschap
Formulier voor het melden van ongewenste effecten van de neuraminidase-inhibitoren en van het vaccin tegen het pandemische H1N1-influenzavirus
Stevens-Johnson en Lyell-syndroom door geneesmiddelen
september 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Hoge doses van een statine: wat is de evidentie?
Goed om te weten: de pandemie met het nieuwe H1N1-influenzavirus (situatie op 01/09/09)
Flash: insuline glargine en risico van kanker
Oproep tot het melden van ongewenste effecten met de neuraminidase-inhibitoren en met de vaccins tegen het pandemische H1N1-influenzavirus
augustus 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Influenza 2009-2010
Vaccinatie en zwangerschap
Windows Mobile-versie voor PDA van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Het EMEA beveelt de terugtrekking aan van de geneesmiddelen op basis van dextropropoxyfeen
Wijziging in verband met de remgeldplafonds vanaf 1 juli 2009
Cardiovasculair risico met rosiglitazon: de RECORD-studie
Aliskiren en angioedeem
Lokale preparaten voor toepassing in de mond op basis van salicylaten
juli 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak in de eerste lijn van acute diarree bij het kind
Terugbetaling in hoofdstuk IV: administratieve vereenvoudigingen
“Drug eluting stents” bij acute coronaire syndromen
Goed om te weten: mogelijke interactie tussen protonpompinhibitoren en clopidogrel
Recente informatie
De Ramadan
Geneesmiddelenbewaking: nasale vormen van desmopressine: schrappen van de indicatie “bedwateren”
juni 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Antipsychotica: recente gegevens over doeltreffendheid en ongewenste effecten
Goed om te weten: risico van brandwonden door metaalbevattende pleisters bij MRI
Fluoride ter preventie van cariës
Verkoop van geneesmiddelen via internet
Recente informatie
Anticholinergica via inhalatie bij COPD: herevaluatie van de veiligheid
Flash: de ALLHAT-studie en startmedicatie voor hypertensie
Geneesmiddelenbewaking: ongewenste effecten van drie nieuwe antidiabetica: exenatide, sitagliptine en vildagliptine
mei 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van slapeloosheid
Zomer, reizen en geneesmiddelen: enkele aanvullingen
Recente informatie
In verband met het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2009
Geneesmiddelenbewaking: speekselvloed door geneesmiddelen
april 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van H. pylori-infectie
Recente informatie
Verhoging van het risico van osteoporotische fracturen door bepaalde geneesmiddelen
Hepatitis A in België
Initiële aanpak van epilepsie
Ongewenste effecten bij gebruik van finasteride bij alopecia androgenetica
maart 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Goed om te weten: cardiovasculaire ongewenste effecten van NSAID’s
Recente informatie
De “Europese vaccinatieweek”
Medicamenteuze behandeling van multiple sclerose
Geneesmiddelenbewaking: nieuwe “gele fiche”
Geneesmiddelenbewaking: project “Actieve geneesmiddelenbewaking”
februari 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Antitrombotische behandeling: enkele recente publicaties
Recente informatie
De GISSI-HF studies over essentiële vetzuren en rosuvastatine bij chronisch hartfalen
Contra-indicaties van metformine
Nieuwe website van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
Genetische factoren in het ontstaan van ongewenste effecten
januari 2009
Artikels
Deze maand in de Folia
Diabetes en zwangerschap
Rosiglitazon niet langer aanbevolen door diabetesverenigingen
De ACCOMPLISH-studie over behandeling van hypertensie bij een hoogrisicopopulatie
De JUPITER-studie over het gebruik van rosuvastatine in primaire preventie
Vaccins tegen humaan papillomavirus: uitbreiding van de terugbetaling tot en met de leeftijd van 18 jaar
Lezersbrief: posologie van de associatie amoxicilline + clavulaanzuur
Recente informatie
Geneesmiddelenbewaking: bisfosfonaten en bot-, spier- en gewrichtspijn