Ik wil me abonneren
december 2014
november 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap
Antidiabetica die het incretine-effect versterken en risico van pancreatitis: geen bewijs van een causaal verband
Recente informatie oktober 2014: Vitis vinifera, glycopyrronium + indacaterol, alogliptine, dolutegravir, vaccin tegen zona, vismodegib, cromoglicinezuur neusspray
Natrium in geneesmiddelen
Bromocriptine en cabergoline ter preventie en suppressie van lactatie: rekening houden met de voorzorgen en contra-indicaties
oktober 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Ongecompliceerd loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes: lokale of systemische behandeling?
Recente informatie september 2014: Cimicifuga racemosa, solifenacine + tamsulosine, pomalidomide, ivacaftor, domperidon supp. Volwassenen, domperidon + cinnarizine
Heeft paracetamol nog een plaats bij acute lage rugpijn?
Urgentie-anticonceptie: vermindering van de doeltreffendheid bij obese vrouwen?
Vaccinatiefiche over hepatitis B vaccinatie bij volwassenen
Zolpidem en andere hypnosedativa: risico van verminderde waakzaamheid en rijvaardigheid
september 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Cardiovasculaire ongewenste effecten van diclofenac en andere NSAID’s
Behandeling van hepatitis C
Recente informatie juli-augustus 2014: afatinib, fidaxomicine, fluticason + vilanterol, macitentan, perampanel, selenium, simeprevir, sofosbuvir, orale mucolytica
Vaccin tegen rotavirus en risico van intestinale invaginatie
augustus 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
juli 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Profylactisch gebruik van antibiotica in de tandheelkunde: recente aanbevelingen
Recente informatie juni 2014: lipegfilgrastim, avanafil, tetrabenazine, pertuzumab, droog extract van Camellia sinensis en terugtrekking van Inderal Retard®
Influenza 2014- 2015
Overschakelen van de ene specialiteit naar de andere: voorzichtig bij geneesmiddelen met nauwe therapeutisch-toxische marge
juni 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Wijzigingen in het aanbod van de vaccins die in het kader van de basisvaccinaties gratis ter beschikking worden gesteld door de Vlaamse overheid
Recente informatie april- mei 2014: aclidinium, exenatide met vertraagde vrijstelling, Vitex agnus castus, nalmefeen, bedaquiline, bosutinib, dabrafenib, brimonidine, retapamuline, dopamine, benperidol, penfluridol
Alcoholverslaving: nalmefeen (Selincro®) is geen wondermiddel
Preparaten op basis van rodegistrijst: “natuurlijk” is niet noodzakelijk veilig
mei 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Antistollingsbehandeling bij voorkamerfibrillatie: vitamine K-antagonisten of nieuwe orale anticoagulantia?
Aanscherpen van de aanbevelingen rond vaccinatie tegen polio
Levertoxiciteit van agomelatine
april 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Biosimilars
Belgische vroedvrouw mag binnenkort bepaalde medicatie voorschrijven
Orale corticosteroïden bij exacerbaties van COPD
Gebruik door zorgverstrekkers van adrenaline in auto-injector bij anafylaxie
Recente informatie maart 2014: elvitegravir + emtricitabine + tenofovir + cobicistat, ruxolitinib, clindamycine + tretinoïne, aciclovir + hydrocortison, metamizol + butylhyoscinebromide, pethidine
Beperkende maatregelen bij voorschrijven van strontiumranelaat
Beperkende maatregelen bij voorschrijven van domperidon
maart 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van chronisch hartfalen met gedaalde ejectiefractie
De editie 2014 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium
Herziene richtlijn over de aanpak van hypertensie
Recente informatie februari 2014: co-dergocrine
De cardiovasculaire veiligheid van tiotropium
februari 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze aanpak van bipolaire stoornis
Reactie van het BCFI op een publicatie van La Revue Prescrire
Recente informatie januari 2014: ingenolmebutaat, iopamidol, tafamidis
Risico van veneuze trombo-embolie met progestageen-alleen anticonceptiva
Risico van ernstige enteropathie met olmesartan
januari 2014
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2008, stand van zaken 5 jaar later: aliskiren, berendruif, exenatide en sitagliptine, fesoterodine, melatonine, nabumeton, retapamuline, rimonabant, natalizumab
Recente informatie december 2013: ceftarolinefosamil, decitabine, lixisenatide, dihydroergotamine oraal, ketoconazol oraal, ritodrine oraal
Herziene adviezen van de Hoge Gezondheidsraad over pneumokokkenvaccinatie bij volwassenen en bij hoogrisicokinderen
Beperking van het gebruik van de Beta 2-mimetica als tocolyticum