Ik wil me abonneren
december 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Gebruik van antidepressiva bij kinderen en adolescenten met depressie: stand van zaken
Wereldwijde terugtrekking van rofecoxib (Vioxx®, VioxxDolor®)
Behandeling van het "restless legs syndrome”
De PEACE-studie met de ACE-inhibitor trandolapril
Urineweginfecties en zwangerschap
Pergolide en hartklepletsels
Hormonale anticonceptiva: invloed op de plasmaconcentraties van andere geneesmiddelen
november 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
ACE-inhibitoren en sartanen: recente studies en indicaties
Wereldwijde terugtrekking van rofecoxib (Vioxx®, VioxxDolor®)
oktober 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
september 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Niet-steroïdale anti-inflammatoire farmaca bij pijn
Hormonale substitutietherapie en de "CORE SPC”
Secundaire preventie van myocardinfarct: stand van zaken
De terugbetaling van Rilatine (methylfenidaat)
Recente informatie juli-augustus 2004
Fouten bij intrathecale of epidurale toediening van geneesmiddelen
Methadon en verlenging van het QT-interval
augustus 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Preventie en behandeling van postmenopauzale osteoporose
Vaccinatie tegen influenza: winter 2004-2005
Metabole acidose door topiramaat
juli 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Statines in de cardiovasculaire preventie: stand van zaken
Vaccinatie tegen kinkhoest bij volwassenen
Voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen die in België niet beschikbaar zijn
Botulinetoxine bij primaire axillaire hyperhydrosis
Primidon nog tijdelijk beschikbaar: herzie op tijd de behandeling
Recente informatie: mei-juni 2004
Thiazidediuretica en risico van hyponatriëmie
juni 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van chronisch hartfalen
Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie: 30 jaar activiteit
Belgische wetgeving i.v.m. klinische studies
Repertorium 2004, blz. XX van de Inleiding
Opmerking in verband met de Folia van april 2004
Geneesmiddelenbewaking: hartfalen en leverfunctiestoornissen door de glitazonen
mei 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Reizen en geneesmiddelen: update
De ziekte van Lyme: update
Hitteslag
Periode februari- april 2004
Enantiomeren
Gels op basis van timolol bij glaucoom
Serenoa repens bij benigne prostaathypertrofie
Overgevoeligheid aan acetylsalicylzuur en NSAID’s
april 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Startbehandeling van hypertensie: stand van zaken
Melatonine bij jet-lag
Waarschuwing in verband met atypische neuroleptica bij bejaarde demente patiënten
Erythromycine bij diabetische gastroparese
Nieuwe tegemoetkomingsregels door het RIZIV voor anticonceptiva
Drug eluting stents
Intracraniële hypertensie door doxycycline
NSAID’s en de ziekte van Alzheimer
DIPHANTOINE-ACID niet meer beschikbaar
Vaccinatie tegen tetanus
Waarschuwing in verband met efedrine
maart 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van menopauzale klachten
Thiomersal als bewaarmiddel in vaccins voor kinderen
Acetylcysteïne in de preventie van nierinsufficiëntie door contraststoffen
Aanpak van bijtwonden door mensen
Oorsuizen en geneesmiddelen
Profylaxis van post-operatieve nausea en braken
Trombocytopenie door heparine
februari 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Antitrombotische behandeling: indicaties en praktische problemen
januari 2004
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van voorkamerfibrillatie: cardioversie of ritmecontrole?
Melden van problemen met medische hulpmiddelen ("medical devices”)
Acute verwardheid geassocieerd aan de ziekte van Parkinson
De Transparantiefiches: enkele belangrijke wijzigingen
Waarschuwing in verband met antidepressiva bij kinderen
De WADA-lijst van de substanties en methodes gebruikt voor doping in de sport
De "Recente Informatie”
Tandvleeshypertrofie door geneesmiddelen