Ik wil me abonneren
december 2022
Focus
Behandeling van type 2-diabetes: epidemiologische gegevens over gliflozinen
De resultaten lijken een voordeel van de gliflozinen op het risico van hartfalen te bevestigen. Gerandomiseerde, gecontroleerde studies nodig zijn om de behandelingskeuzes bij type 2-diabetes te ondersteunen.
Vaccinatie tegen kinkhoest tijdens de zwangerschap: werkzaamheid en veiligheid in 2022
De beschikbare gegevens in 2022 ondersteunen de aanbeveling om zwangere vrouwen te vaccineren tegen kinkhoest en zo de jonge zuigeling te beschermen.
Langetermijnbehandeling met antipsychotica bij patiënten met schizofrenie
Een onderhoudsbehandeling met antipsychotica bij patiënten met schizofrenie vermindert de kans op herval aanzienlijk. Meer prospectief onderzoek is nodig over de werkzaamheid en ongewenste effecten van antipsychotica op lange termijn.
Nieuws
COVID-19: vaccineren van kinderen van 6 maand tot 5 jaar: enkel hoogrisicokinderen
Een COVID-19 vaccin is sedert november beschikbaar voor vaccinatie van kinderen van 6 maand tot 4 jaar. De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om enkel zuigelingen en jonge kinderen met hoog risico van ernstige COVID-19 te vaccineren.
Onbeschikbaarheid thiopental: alternatieven bij het toepassen van euthansie
Thiopental, gebruikt voor coma-inductie bij euthanasie, is niet langer beschikbaar op de Belgische markt. Invoer van thiopental uit het buitenland of gebruik van propofol vormen de alternatieven.
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – Endocrino-special
Voor u gelezen
Restricties rond voorschrijven van de JAK-inhibitoren bij chronische inflammatoire aandoeningen door ernstige ongewenste effecten
Lecanemab bij patiënten met vroege ziekte van Alzheimer: hype en hoop moeten getemperd worden
De CLARITY-AD-studie met lecanemab toont een tragere achteruitgang in cognitie en functioneren ten opzichte van placebo, maar de klinische relevantie is twijfelachtig en de ongewenste effecten potentieel ernstig.
Nieuwigheden geneesmiddelen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
isoprenaline voor infuus (Isoprenaline HCl Macure®)
lorazepam voor injectie (Lorazepam Macure® )
sufentanil sublinguaal (Dzuveo® )
 Nieuwigheden in de oncologie
brexucabtageen autoleucel (Tecartus®▼ )
 Nieuwe formuleringen
dabigatran (Pradaxa® )
 Terug op de markt
flurazepam (Staurodorm® )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
kamfer + menthol + terpentijn voor cutaan gebruik (Algis-Spray®)
dalteparine (Fragmin® )
dipyridamol (Dipyridamole EG®)
domperidon suspensie (Motilium® suspensie )
Gewijzigde terugbetalingen
dapagliflozine (Forxiga® )
tralokinumab (Adtralza®▼)
november 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute lage luchtweginfecties in de eerste lijn
Vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen: herzien advies van de HGR
Als voorkeursschema voor de primovaccinatie wordt nu in alle doelgroepen (ook deze met het hoogste risico) één dosis van het recent beschikbaar gekomen PCV20-vaccin aanbevolen. Enkele commentaren worden gegeven.
Vaccinatie tegen zona (herpes zoster): herzien advies van de HGR en kosteneffectiviteitsrapport van het KCE
De Hoge Gezondheidsraad (HGR) beveelt vaccinatie met het recombinante zonavaccin aan bij alle personen vanaf 60 jaar en bij immuungecompromitteerde volwassenen. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) besluit dat deze vaccinatiestrategie op dit ogenblik niet kosten-effectief is (te duur in vergelijking met de te verwachten gezondheidswinst). Enkele reflecties worden gegeven.
Recente informatie november 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van het in de handel brengen, andere wijzigingen
Goed om te weten
COVID-19: een derde bivalent vaccin (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®) is vergund en wordt gebruikt in de herfstcampagne voor de tweede booster tegen COVID-19
Vanaf volgende maand steken we de Folia in een nieuw jasje
Recente informatie: oktober en november 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
paracetamol + ibuprofen (Nuralgan® )
rimegepant (Vydura®▼)
aangepast mRNA-COVID-19-vaccin tegen Omicron BA.4-5 (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
andexanet alfa (Ondexxya®▼)
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
mesterolon (Proviron® )
folcodine
temsirolimus (Torisel®)
vitex agnus-castus (Donnafyta Premens®)
 Andere wijzigingen
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
Nieuwigheden in de eerste lijn
ivermectine per os (Ivermectin Substipharm®)
COVID-19-vaccin met verlaagde dosis voor kinderen van 6 maanden tot 4 jaar (Comirnaty 3 µg /dose ®▼)
Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
cenobamaat (Ontozry®▼ )
odevixibat (Bylvay®▼)
somatrogon (Ngenla®▼)
Nieuwigheden in de oncologie
zanubrutinib (Brukinsa®▼)
Nieuwe formuleringen
beclomethason + formoterol + glycopyrronium 172/5/9 µg (Trimbow®)
Stopzettingen en onderbrekingen van het in de handel brengen (>1 jaar)
chlorhexidine + retinol (Neo-Cutigenol®)
ertugliflozine ▼ (Steglatro®, Segluromet®, Steglujan®)
flumetason (Locacortène®)
fosamprenavir (Telzir®)
salbutamol per os (Ventolin® comprimés)
Andere wijzigingen
Programma’s voor schrijnende gevallen en medische-noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Risico van meningeoom en progestagenen
Na evaluatie van het risico van meningeoom heeft het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) in 2020 en 2022 een aantal risicobeperkende maatregelen genomen voor cyproteron, chloormadinon en nomegestrol. Deze progestagenen zijn onder andere aanwezig in orale anticonceptiva.
oktober 2022
Intro: Deze maand in de folia
Artikels
Rosuvastatine (en andere statines): verlies de nierfunctie niet uit het oog!
Volgens een grote Amerikaanse observationele studie worden de dosisaanbevelingen voor rosuvastatine bij nierinsufficiëntie onvoldoende gerespecteerd, met mogelijk ernstige nierproblemen tot gevolg.
Substitutie door de apotheker in geval van onbeschikbaarheid van een geneesmiddel
Sinds juli 2022 mag de apotheker een geneesmiddel waarvan de onbeschikbaarheid werd gemeld aan het FAGG en bekendgemaakt is op hun website farmastatus.be, substitueren zonder voorafgaand akkoord van de voorschrijver. Er zijn een aantal uitzonderingen.
Steeds meer kinderen blootgesteld aan melatonine
Het stijgend aantal blootstellingen aan melatonine bij kinderen verontrust slaapexperten, te meer omdat zorgverstrekkers vaak niet weten dat hun pediatrische patiënten niet-voorschriftplichtige melatoninepreparaten gebruiken.
Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva (Folia juni 2022): de afbouwschema’s zijn vereenvoudigd
De afbouwschema’s zijn vereenvoudigd. Per antidepressivum zijn er nu drie afbouwschema’s: (1) afbouw naar de gebruikelijke dosering ; (2) afbouwschema in afwezigheid van consistente risicofactoren ; (3) afbouwschema in aanwezigheid van consistente risicofactoren. Een contradictie in onze afbouwschema’s is hiermee uitgeklaard.
Goed om te weten
COVID-19: het EMA vergunt aangepaste vaccins van Pfizer en Moderna
COVID-19: herfstcampagne voor tweede booster tegen COVID-19: prioritaire doelgroepen en praktische info
Recente informatie: september 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
clindamycine ovules (Yenlip®)
aangepaste mRNA-COVID-19-vaccins tegen Omicron BA.1 (Comirnaty Original/Omicron BA.1®▼ en Spikevax Bivalent Original/Omicron BA.1®▼)
hooggedoseerd influenzavaccin (Efluelda®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
bimekizumab (Bimzelx®▼)
ivacaftor + tezacaftor + elexacaftor (Kaftrio®▼)
meropenem + vaborbactam (Vaborem®▼ )
 Stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
piracetam opl. IV inj. (Nootropil® )
Andere wijzigingen
Gewijzigde terugbetaling
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
september 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Oculaire ongewenste effecten van perorale medicatie – Deel 3: retina en nervus opticus
Ook systemische geneesmiddelen kunnen oculaire klachten veroorzaken. Dit artikel geeft een schematisch overzicht van systemische medicatie die een ongewenst effect kunnen veroorzaken op retina (en macula) en nervus opticus.
Goed om te weten
Semaglutide injecteerbaar (Ozempic ®) tijdelijk "beperkt beschikbaar": stock te reserveren voor indicatie diabetes
COVID-19: wat weet men op dit ogenblik over het risico van myocarditis (en pericarditis) na vaccinatie met een mRNA-vaccin?
Auditorium
Nieuwe e-learning: Afbouwen van opioïden
Recente informatie: augustus 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
amikacine liposomaal voor inhalatie (Arikayce® )
ijzerderisomaltose (Monoferric®▼ )
relugolix + estradiol + norethisteron (Ryeqo®▼)
  Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
isoprenaline (Isuprel®)
Andere wijzigingen
Uitgebreide terugbetalingsvoorwaarden voor het 9-valent HPV-vaccin (Gardasil 9®)
Mogelijk tekort aan injecteerbaar semaglutide (Ozempic®▼)
Direct Healthcare Professional Communications
Medische noodprogramma’s en programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Clozapine: risico’s bij plots herstarten na onderbreking
Wanneer clozapine om een of andere reden langer dan 2 dagen werd gestopt, moet het progressief herstart worden aan de lage dosis zoals bij een eerste inname. Het doel is ernstige cardiale ongewenste effecten te vermijden.
augustus 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2016: stand van zaken 5 jaar later
Sacubitril/valsartan complex, propranololsiroop, vernakalant, alirocumab en evolocumab, acetylsalicylzuur + atorvastatine + ramipril, edoxaban, linaclotide, olodaterol, dulaglutide, dapagliflozine, dapagliflozine + metformine en empagliflozine + metformine, tolvaptan, paliperidon voor driemaandelijkse inspuiting, safinamide, cannabinoïden, 9-valent vaccin tegen HPV, mepolizumab, apremilast, iIdarucizumab, liraglutide (bij obesitas), ivacaftor + lumacaftor
Influenza 2022-2023: de vaccins en de antivirale middelen
In dit artikel wordt, naar jaarlijkse gewoonte, aandacht besteed aan de influenzavaccins en de antivirale middelen bij influenza. Er zijn dit jaar geen belangrijke nieuwigheden te melden.
Goed om te weten
De SKP’s en bijsluiters via onze website: recente wijziging
Voor de “centraal vergunde” geneesmiddelen is er enkel nog het symbool “grote blauwe gelule”, met de SKP en bijsluiter voor het publiek in één enkel document.
Auditorium
Nieuwe FoliaQuiz: Hormonale anticonceptie
Nieuwe e-learning: Opioïdgebruik en chronische pijn
Recente informatie: juli 2022: nieuwigheden, stopzettingen en onderbrekingen van commercialisatie, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
geconjugeerd 15-valent pneumokokkenvaccin (Vaxneuvance®▼) en geconjugeerd 20-valent pneumokokkenvaccin (Apexxnar®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
abrocitinib (Cibinqo®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
pemigatinib (Pemazyre®▼ )
  Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
abacavir + lamivudine + zidovudine (Trizivir® )
alizapride per os (Litican® )
cefadroxil siroop (Duracef® )
eprosartan (Teveten®)
saxagliptine + metformine (Komboglyze® )
simeticon + aluminium (Maalox Antacid + Antigas® )
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Folcodine: aanpassing van de SKP in verband met het risico van misbruik en van kruisovergevoeligheid met curarisantia (neuromusculaire blokkers)
Het Europees Comité voor Geneesmiddelenbewaking (PRAC) van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) evalueerde de meest recente veiligheidsgegevens en besliste dat in de SKP’s en bijsluiters van folcodine-bevattende geneesmiddelen het risico van misbruik en van kruisovergevoeligheid met neuromusculaire blokkers moet worden opgenomen.
juli 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Ondanks enkele nieuwe publicaties blijft onderbouwing uit gerandomiseerde studies voor lagere streefwaarden bij antihypertensieve behandeling onvoldoende
Twee Cochrane Reviews, geüpdatet in 2020, concluderen dat er onvoldoende evidentie is uit gerandomiseerde studies voor een meerwaarde van intensievere bloeddrukverlaging dan de traditionele 140/90 mmHg. Twee meer recente publicaties uit 2021 wijzigen deze conclusie niet.
Invloed van vitamine D supplementen op mortaliteit
De D-Health trial is een grootschalige RCT die toont dat preventieve inname van vitamine D supplementen in hoge maandelijkse dosering bij een populatie van 60-plussers, geen effect heeft op de totale mortaliteit.
Kritiek op intermediaire eindpunten in de oncologie
Het gebruik van sommige intermediaire eindpunten in studies zorgt voor onduidelijkheid over het reële klinisch voordeel van heel wat antitumorale geneesmiddelen.
Apenpokken: enkele bronnen die up-to-date informatie geven [update op 07/11/22]
Goed om te weten
Het Repertorium “editie 2022”: update van laatste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Recente informatie: juni 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
colecalciferol 10 000 IE/ml (Thorens® )
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
risdiplam (Evrysdi®)
tixagevimab + cilgavimab (Evusheld®▼)
Nieuwe vormen
tofacitinib drinkbare oplossing (Xeljanz®▼ )
Homeopatische geneesmiddelen
Actheane® Coryzalia®
Actheane® Coryzalia®
  Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
ferrimaltol (Feraccru® )
Andere wijzigingen
Terugbetalingen
Voorschrift
Direct Healthcare Professional Communications
Geneesmiddelenbewaking
Vitamine D: accidentele overdosering bij zuigelingen en kinderen
Er zijn verschillende meldingen geweest aan het Franse antigifcentrum van overdosering met vitamine D bij zuigelingen en kinderen. In dit artikel worden deze casussen besproken en wordt gewezen op de problemen die zich kunnen voordoen bij toediening van vitamine D aan zuigelingen.
juni 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Handvaten voor het afbouwen van antidepressiva
In deze tekst worden handvaten aangereikt en concrete schema’s voorgesteld voor de afbouw van frequent gebruikte antidepressiva in de eerste lijn, rekening houdend met de Belgische context.
Goed om te weten
COVID-19: medicamenteuze behandeling van niet-ernstige COVID-19 in de ambulante setting: een Belgische leidraad (UPDATE van 09/06/22)
80+
Subklinische hypothyreoïdie bij ouderen: geen klinisch relevant voordeel van substitutietherapie met thyroïdhormonen
De risico-batenverhouding van een substitutiebehandeling met thyroïdhormonen bij personen ≥ 65 jaar met persisterende subklinische hypothyreoïdie is ongunstig.
Recente informatie: mei 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
diosmine (Diosmin EG®)
nirmatrelvir + ritonavir  (Paxlovid®▼ )
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
levodopa + carbidopa + entacapon gel (Lecigimon® )
paliperidon zesmaandelijkse injectie (Byannli® )
  Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
acebutolol + hydrochloorthiazide (Sectrazide® )
ethylmorfine siroop (Tussethyl®)
aluminiumhydroxide + magnesiumcarbonaat + lidocaïne + magnesiumhydroxide + trisilicaat (Syngel® )
Andere wijzigingen
Terugbetalingen
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Teratogeen risico en neuropsychiatrische stoornissen met de retinoïden: een rappel van de te nemen maatregelen
mei 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Protonpompinhibitoren (PPI's): aanwijzingen van zeldzame maar mogelijk ernstige ongewenste effecten
Protonpompinhibitoren (PPI's): gegevens uit voornamelijk observationele studies wijzen op een risico van zeldzame maar ernstige ongewenste effecten. Hoewel momenteel voor de meeste van deze ongewenste effecten geen causaal verband kan worden aangetoond, lijkt voorzichtigheid geboden bij het voorschrijven van PPI's op lange termijn.
Empagliflozine bij hartfalen met bewaarde ejectiefractie: gunstig effect op hospitalisaties, maar niet op mortaliteit
Het gunstige effect van empagliflozine ten opzichte van placebo op het samengestelde primaire eindpunt van ‘cardiovasculaire mortaliteit en hospitalisaties wegens hartfalen’ bij patiënten met hartfalen met bewaarde ejectiefractie werd vooral veroorzaakt door een significante afname van het aantal hospitalisaties wegens hartfalen; de cardiovasculaire mortaliteit was niet significant verschillend tussen beide groepen.
Lisdexamfetamine, een nieuwe behandelingsoptie bij kinderen en adolescenten met ADHD
Lisdexamfetamine, een prodrug van dexamfetamine, is in België gecommercialiseerd voor kinderen en adolescenten die onvoldoende reageren op methylfenidaat, als onderdeel van een behandelingsprogramma voor ADHD en onder toezicht van een specialist. Lisdexamfetamine lijkt snel in te werken op de ADHD-symptomen, maar er blijven een aantal hiaten in de kennis over de werkzaamheid en de veiligheid.
Beperkt effect van methylfenidaat op apathie bij patiënten met ziekte van Alzheimer
Een recente dubbelblinde placebogecontroleerde studie onderzocht het effect van methylfenidaat op apathie scores bij patiënten met de ziekte van Alzheimer. De studie vond, naast een kleine symptoomverbetering, geen bewijs van effect op het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven van verzorger en patiënt.
Goed om te weten
Immunoglobulinen: vanaf 1 juni 2022 alleen nog vergoedbaar in de ziekenhuisapotheek
Recente informatie: april 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
sferoïden van humane autologe chondrocyten (Spherox®▼)
  Nieuwigheden in de oncologie
isatuximab (Sarclisa®▼ )
Nieuwe indicaties
COVID-19 vaccin Moderna (Spikevax®)
 Terug op de markt
mesterolon (Proviron®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
exenatide dagelijkse injectie (Byetta®)
hypromellose (Isopto Tears®)
quinapril + hydrochloorthiazide (Accuretic®)
Andere wijzigingen
Opname in de terugbetaling: cariprazine en glucagon nasaal
Direct Healthcare Professional Communications
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
april 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Behandeling van migraine tijdens de zwangerschap
De behandeling van migraine tijdens de zwangerschap brengt een aantal uitdagingen met zich mee. Dit artikel overloopt de behandelmogelijkheden bij een zwangere vrouw met hoofdpijnklachten.
Oculaire ongewenste effecten van perorale medicatie - Deel 2: Iris en lens
Perorale medicatie kan oculaire klachten veroorzaken. Dit artikel geeft een overzicht van perorale medicatie die een ongewenst effect kan veroorzaken in de iris en lens.
Goed om te weten
Het Repertorium “editie 2022”: update van tweede reeks hoofdstukken gepubliceerd
Jodiumtabletten in geval van een nucleair ongeval
COVID-19: Moderna-vaccin (Spikevax®) in verlaagde dosering goedgekeurd voor vaccinatie van 6- tot 11-jarigen
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – Gynaeco special
Recente informatie: maart 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
feneticilline (Broxil®)
vaccinium macrocarpon (Elluracaps®)
vaccin tegen COVID-19 (Nuvaxovid®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ceftolozaan + tazobactam (Zerbaxa®▼ )
fostemsavir trometanol (Rukobia®▼ )
 Nieuwigheid in de oncologie
selpercatinib (Retsevmo®)
 Terug op de markt
triamcinolon nasaal (Allegra Nasal® )
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
urofollitropine (Fostimon®)
piroxicam voor injectie (Piroxicam EG® inj. oploss. i.m.)
Andere wijzigingen
buprenorfine voor injectie (Buvidal®): opname in de terugbetaling
propranolol siroop (Hemangiol® ) : schrapping van terugbetaling
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Hitteslag en maligne hyperthermie door geneesmiddelen
Informatie op vetcompendium.be: “Behandelingen met hormonale geneesmiddelen bij de mens: opgepast voor gezelschapsdieren”
maart 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Advies van de Hoge Gezondheidsraad over gebruik van fluoridehoudende tandpasta’s (update 2021)
Goed om te weten
Een “hooggedoseerd” influenzavaccin wordt aangekondigd voor griepseizoen 2022-2023: wat weet men over dit vaccin?
De Top 25 van de werkzame bestanddelen in de RIZIV-uitgaven in 2020 voor geneesmiddelen in de ambulante zorg
COVID-19: Vroegtijdige medicamenteuze behandeling van COVID-19 in de ambulante setting: een Belgische leidraad
Flash
Flash: Cochrane review over langwerkende insuline-analogen versus insulines met intermediaire werkingsduur: een update
Auditorium
Nieuwe e-learning: Interacties – de ‘usual suspects’
Recente informatie: februari 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
estradiol + progesteron (Bijuva®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ponesimod (Ponvory®▼ )
 Terug op de markt
chloorhexidine + cetrimonium (Cetavlex®)
Hedera helix (Pulmocap Hedera®) en Thymi herba (Pulmocap thymus®)
verteporfine (Visudyne®)
Homeopatische geneesmiddelen
Euphorbium compositum®
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
tapentadol siroop (Palexia® )
Andere wijzigingen
Terugbetalingsvoorwaarden van dapagliflozine
Opname in de terugbetaling: bempedonzuur
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
februari 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Oculaire ongewenste effecten van perorale medicatie - Deel 1: Cornea en voorste oogkamer
Perorale medicatie kan oculaire klachten veroorzaken. Dit artikel geeft een overzicht van perorale medicatie die ongewenste effecten kan veroorzaken in de voorste oogkamer en cornea.
80+
Formularium Ouderenzorg: update van het hoofdstuk "Infectieziekten"
Goed om te weten
COVID-19: 5de vaccin tegen COVID-19 vergund op Europees niveau: Nuvaxovid®
Recente informatie: januari 2022: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
glycopyrronium siroop (Sialanar® )
 Nieuwigheden in de oncologie
belantamab mafodotin (Blenrep®▼ )
Nieuwe indicaties
baricitinib (Olumiant® ) en upadacitinib (Rinvoq®▼ )
Pfizer-vaccin (Comirnaty®▼) tegen COVID-19 vergund voor gebruik bij kinderen van 5 – 11 jaar
Nieuwe vormen
vedolizumab s.c. (Entyvio® )
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
chlooramfenicol (Chloramphenicol Thea®)
ergotamine + coffeïne zetpillen (Cafergot® )
framycetine (Soframycine®)
insuline aspart + insuline aspart protamine 70 + 30 (NovoMix 70® )
piracetam i.v. infusie (Nootropil® )
saquinavir (Invirase®)
ticagrelor (Brilique®) 60 mg
10-valent geconjugeerd pneumokokkenvaccin (Synflorix®)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Ongewenste effecten van chinolonen: stand van zaken
Hoewel ze zeldzaam zijn, is het belangrijk rekening te houden met de potentieel ernstige ongewenste effecten van chinolonen: peesaandoeningen, aorta-afwijkingen, neuropathie, ritmestoornissen, hypoglykemie of hyperglykemie.
januari 2022
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
SSRI’s bij premature ejaculatie
Een nieuwe Cochrane review onderzoekt de werkzaamheid en ongewenste effecten van SSRI’s bij primaire (levenslange) premature ejaculatie, maar de bruikbaarheid van de bevindingen voor de dagdagelijkse praktijk zijn beperkt.
Dankwoord aan experten
Goed om te weten
COVID-19: over de orale antivirale middelen molnupiravir en PF-07321332+ritonavir: nog geen gepubliceerde studies op dit ogenblik (situatie op 06/12/21)
COVID-19: SARS-CoV-2-neutraliserende monoklonale antilichamen (mabs): welke zijn op 1/12/2021 vergund en/of beschikbaar in België, en wat is hun huidige plaats? [bijgewerkt op 06/01/22]
COVID-19: Vaccinatie tegen COVID-19 van 5- tot 11-jarigen: de Hoge Gezondheidsraad en het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek bevelen de vaccinatie van kinderen met onderliggende aandoeningen sterk aan
Chronische pijn: wijziging in de terugbetaling van bepaalde pijnstillers, vanaf 1 januari 2022
Het Repertorium “editie 2022”: update van eerste reeks hoofdstukken gepubliceerd
Belgische consensus over noodanticonceptie
Auditorium
Nieuwe e-learning: Antibiotica bij huid- en urogenitale infecties? De BAPCOC-gids biedt hulp!
Recente informatie: december 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
bempedonzuur (Nilemdo®▼) en bempedonzuur + ezetimibe (Nustendi®▼)
lisdexamfetamine (Elvanse® )
onasemnogene abeparvovec (Zolgensma®▼)
ozanimod (Zeposia® ▼)
romosozumab (Evenity®▼ )
tralokinumab (Adtralza®▼)
Nieuwigheid in de oncologie
chloormethine (Ledaga® )
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
ambroxol tabletten (Surbronc®)
choriongonadotrofine (Pregnyl®)
lorazepam voor injectie (Temesta® )
fenazopyridine (Uropyrine®)
tiapride voor injectie (Tiapridal® )
Andere wijzigingen
Gewijzigde terugbetaling
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Verergering van fenomeen van Raynaud bij gebruik van CGRP-antagonisten in de profylaxe van migraine
CGRP-antagonisten (anti-CGRP monoklonale antilichamen) zijn nieuwe geneesmiddelen voor de profylactische behandeling van migraine. Een recente cohortstudie vindt aanwijzingen voor potentieel ernstige complicaties bij patiënten met (risicofactoren voor) fenomeen van Raynaud onder behandeling met CGRP-antagonisten.