Ik wil me abonneren
december 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Het medisch gebruik van cannabis en cannabinoïden: een stand van zaken
Uitgaande van de recente studies zijn er voor geen enkele indicatie overtuigende argumenten voor het systematisch aanbevelen van het medisch gebruik van cannabis en cannabinoïden. Er zijn enkele indicaties waar symptomatische werkzaamheid gedocumenteerd is.
 
Abnormaal gedrag tijdens de slaap (“complex sleep behaviours”) na inname van Z-producten: een zeldzaam ongewenst effect maar mogelijk met ernstige gevolgen.
De Amerikaanse FDA waarschuwt voor het optreden van abnormaal gedrag tijdens de slaap (“complex sleep behaviours”) na gebruik van Z-producten.  Dit ongewenst effect is vooral beschreven voor zolpidem en kan al optreden bij een lage dosis. Hoewel zeldzaam, verdient het de nodige aandacht vanwege de potentieel ernstige gevolgen.
Goed om te weten
Lezersvraag: mag op een transdermale pleister geschreven worden?
Het schrijven op een transdermale pleister wordt afgeraden want het kan de gereguleerde vrijstelling van het geneesmiddel en zijn werking verstoren.
REWIND-studie: cardiovasculair voordeel met dulaglutide in een populatie van type 2-diabetespatiënten met hoog cardiovasculair risico, representatief voor de eerste lijn
Een studie met dulaglutide, een GLP-1-analoog, toont, op tot nu toe meest overtuigende wijze, een cardiovasculair voordeel ten opzichte van placebo. Dit voordeel blijft evenwel bescheiden.
“Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen” (compassionate use programs) en “medische noodprogramma’s” (medical need programs) in België: waar vind ik de informatie?
Recente informatie: november 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
desfesoterodine (Tovedeso®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
damoctocog alfa pegol (Jivi®▼) en nonacog beta pegol (Refixia®▼)
dolutegravir + lamivudine (Dovato®▼)
 Nieuwigheden in de oncologie
binimetinib (Mektovi®▼) en encorafenib (Braftovi®▼)
 Schrappingen
levobunolol (Betagan®)
Nizoral® crème
Sofraline®
Andere wijzigingen
Terugbetaling van Camcolit®
Intrekking van ranitidine
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen (compassionate use) en medische noodprogramma's (medical need)
Geneesmiddelenbewaking
Montelukast: rappel van het risico van neuropsychiatrische ongewenste effecten
november 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Goed om te weten
Hormonale substitutietherapie en verhoogd risico van invasieve borstkanker
Alle hormonale substitutiebehandelingen, behalve vaginaal toegediende oestrogenen, verhogen licht het risico van borstkanker. Dit risico neemt toe met de gebruiksduur, en vermindert maar blijft bestaan na stoppen van de behandeling.
Onbeschikbaarheid van ranitidine (bijgewerkt op 8/11/2019)
Ranitidine is onbeschikbaar omdat bepaalde loten met NDMA gecontamineerd zijn. Er zijn wel alternatieven.
Lezersvraag: is ulipristal geïndiceerd als noodanticonceptie bij vergeten van de anticonceptiepil?
Ulipristal wordt niet aanbevolen als noodanticonceptie in het geval progestageenbevattende anticonceptiepillen werden vergeten.
Flash
Gunstige resultaten Iraanse polypill-studie niet extrapoleerbaar naar westerse populatie
In een westerse populatie lijken meer geïndividualiseerde strategieën te verkiezen boven een “one size fits all”-strategie zoals de polypill.
 
Systemische behandeling van plaque psoriasis: een update
Het artikel "Aanpak van plaque psoriasis" in de Folia van maart 2018 is bijgewerkt. De belangrijkste wijzigingen betreffen de systemische behandeling van matige tot ernstige plaque psoriasis.
Recente informatie: oktober 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
idebenon (Raxone®▼)
 Schrappingen
amiloride + hydrochloorthiazide (Co-Amiloride Teva®)
lutropine alfa (Luveris®)
Toplexil®
Andere wijzigingen
Terugbetaling van geneesmiddelen tegen HIV
Terugbetaling van actieve verbandmiddelen
Geneesmiddelenbewaking
Elektronisch voorschrift - nieuwe soorten potentiële medicatiefouten
Het FAGG wijst erop dat bij gebruik van het elektronisch voorschrift, medicatiefouten kunnen optreden door een onjuiste selectie in de keuzemenu’s.
oktober 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen hier aan bod: de resistentieproblematiek; de duur van de antibiotische behandeling; de nieuwe editie van de BAPCOC-antibioticagids voor de ambulante praktijk (2019) en verwijzing naar enkele e-learnings. Tenslotte worden recente artikels rond luchtweginfecties kort vermeld.
Goed bewaard naloxon blijft stabiel na de vervaldatum
Goed bewaard naloxon blijft nog tot vele jaren na de vervaldatum stabiel.
Goed om te weten
De Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om kinderen en adolescenten te vaccineren tegen meningokokken W en Y
Door  een gewijzigde epidemiologie in invasieve meningokokkeninfecties beveelt de
Hoge Gezondheidsraad aan om jonge kinderen en adolescenten te vaccineren tegen meningokokken W en Y, met gebruik van een geconjugeerd vaccin tegen meningokokken ACWY (Advies van juli 2019). Op dit ogenblik blijft het vaccin tegen meningokok C het enige  meningokokkenvaccin dat door de Gemeenschappen gratis wordt aangeboden, en dit op de leeftijd van 13 à 15 maanden (situatie op 01/09/2019).
CREDENCE-studie: renaal voordeel van canagliflozine bij patiënten met diabetische nefropathie in het stadium van macro-albuminurie
De CREDENCE-studie evalueerde de renale effecten van canagliflozine bij patiënten met diabetische nefropathie in het stadium van macro-albuminurie, en toont een voordeel van canagliflozine in deze categorie patiënten.
Bericht van het FAGG: mogelijke fouten bij de bereiding en toediening van injecteerbare oplossingen met verlengde afgifte op basis van leuproreline (Depo-eligard®)
Het FAGG informeert over mogelijke fouten bij de bereiding of injectie van Depo-eligard®(leuproreline) en benadrukt dat het belangrijk is om de bereidings- en toedieningsmethode van dit product te kennen voordat het gebruikt wordt. Het FAGG moedigt de melding van eventuele problemen aan.
Mirtazapine bij slaapproblemen: werkzaamheid niet bewezen
Noch voor mirtazapine, noch voor gelijk welk ander antidepressivum, is er in de eerste lijn een plaats voor behandeling van slapeloosheid buiten het kader van depressieve stoornis.
Onzuiverheden in sartanen: stand van zaken
Het Europees Geneesmiddelenbureau verplicht de fabrikanten van sartanen hun productieproces te herzien. Tot april 2021 gelden strikte drempelwaarden voor de onzuiverheden en kunnen de beschikbare specialiteiten verder gebruikt worden.
Overgangsmaatregelen voor verlenging van terugbetaling van "gepersonaliseerde" geneesmiddelen
Met de introductie op 1 juli 2019 van hoofdstuk VIII voor "gepersonaliseerde geneesmiddelen"  zijn een aantal farmaceutische specialiteiten “verhuisd” van hoofdstuk IV naar hoofdstuk VIII.
 
Geldigheidsduur van voorschriften: welke wijzigingen vanaf 1 november 2019?
Zonder bijkomende vermelding van de voorschrijver zal een voorschrift vanaf 01/11/2019 nog exact 3 maanden geldig zijn na de voorschrijfdatum, zowel voor uitvoerbaarheid als terugbetaling.
Recente informatie: september 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
vaccin tegen meningokokken serogroep B (Trumenba®▼) 
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
caplacizumab (Cablivi®▼)
fluoresceïne + oxybuprocaïne (Combiflure®)
 Schrappingen
fluticason voor cutaan gebruik (Cutivate®)
Andere wijzigingen
beschikbaarheid thiopental
gratis vaccin tegen humaan papillomavirus bij jongens
Geneesmiddelenbewaking
NSAID’s: een risicofactor voor verergering van bacteriële infecties? Een Franse studie leidt tot evaluatie van dit signaal op Europees niveau
september 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Noodanticonceptie: stand van zaken
Levonorgestrel en het koperhoudende intra-uteriene device zijn de eerste keuze voor noodanticonceptie.
Onvoldoende evidentie voor een gunstig effect van supplementen van poly-onverzadigde vetzuren op cardiovasculaire mortaliteit en morbiditeit
Twee grote gerandomiseerde studies en 3 Cochrane Reviews tonen geen gunstig effect van een verhoogde inname van poly-onverzadigde vetzuren (waaronder omega 3- en omega 6-vetzuren) op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit. Op basis van de momenteel beschikbare evidentie is er geen plaats voor supplementen van poly-onverzadigde vetzuren in de primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen.
Primaire preventie van kanker: acetylsalicylzuur
De risico-batenverhouding van acetylsalicylzuur voor de primaire preventie van kanker is negatief. Meer gegevens zijn nodig voor het bepalen van de plaats in de kankerpreventie van een PPI samen met acetylsalicylzuur bij Barrett-oesofagitis.
SSRI-gebruik bij jongvolwassenen: de NHG-standaarden “Depressie” en “Angst”
SSRI’s geven een verhoogd risico van suïcidaal gedrag bij jongvolwassenen. De herziene NHG-standaarden “Depressie” en “Angst” manen daarvoor aan tot extra voorzichtigheid.
Goed om te weten
Afbouw van antidepressiva: extra aandacht voor onttrekkingsverschijnselen
Onttrekkingsverschijnselen treden op bij ongeveer de helft van de personen die antidepressiva afbouwen. Ze zijn vaak ernstig en kunnen meerdere maanden aanhouden en worden daardoor soms ten onrechte aanzien als teken van herval of onvoldoende therapierespons.
Valproïnezuur: resultaten van een bevraging door het FAGG naar de kennis van de risico's tijdens de zwangerschap
Recente informatie: augustus 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Prasteron (vaginaal) (Intrarosa®) 
Ezetimibe + rosuvastatine (Myrosor® )
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
Risankizumab (Skyrizi®)
 Nieuwigheden in de oncologie
inotuzumab ozogamicine (Besponsa®,▼)
 Schrappingen
olaratumab
Andere wijzigingen
Beperkte beschikbaarheid van amoxicilline voor i.m. en i.v. gebruik (Clamoxyl inj./inf. oploss.®)
Terugbetaling stollingsfactoren
 Nieuwe indicaties
dapagliflozine
Geneesmiddelenbewaking
Gliflozinen (SGLT2-inhibitoren) en signaal van risico van gangreen van Fournier
augustus 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Influenza 2019 - 2020
De risico-batenverhouding van influenzavaccinatie is gunstig bij een aantal risicogroepen. Toch zijn de beperkingen van de influenzavaccins en het gebrek aan kwaliteitsvolle gegevens over het effect van vaccinatie op morbiditeit en mortaliteit bron van kritiek. Het antivirale middel oseltamivir heeft een zeer beperkte (behandeling) tot geen (preventie) plaats bij influenza.
Lezersvraag: Tot wanneer moet men foliumzuur tijdens de zwangerschap gebruiken?
Preventie van neuraalbuisdefecten: bij een zwangerschap zonder verhoogd risico 0,4 mg foliumzuur dagelijks in te nemen vanaf 8 weken vóór de conceptie tot en met de 2de à 3de maand van de zwangerschap. Bij een verhoogd risico een dagelijkse dosis van 4 mg gedurende dezelfde periode.
Gebruik van fluoxetine na een CVA: geen meerwaarde
Uit een dubbelblinde, placebogecontroleerde, gerandomiseerde studie blijkt dat het gebruik van fluoxetine na een CVA met neurologische schade de functionele beperkingen niet verbetert.
Het druppelen van subcutaan in te spuiten lidocaïne 1% over de huid lijkt de pijn van de ingreep te milderen
Het druppelen van lidocaïne 1% over de huid, vooraleer het subcutaan in te spuiten, lijkt de pijn van de ingreep te verlichten.
Goed om te weten
Juryrapport van de consensusvergadering ”Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn” gepubliceerd op de website van het RIZIV
Recente informatie: juli 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
atorvastatine + perindopril (Lipercosyl®) 
Dextromethorfan zakjes 20 mg/10 ml (Tussimono®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
darvadstrocel (Alofisel®)
 Schrappingen
fenelzine (Nardelzine®)
spironolacton + altizide (Aldactazine®)
vaccin tegen rabiës (Vaccin Tegen Rabiës Merieux HDCV®)
Andere wijzigingen
vaccin tegen pneumokokken bij zuigelingen
Geneesmiddelenbewaking
Risico van misbruik van dextromethorfan
Het FAGG wijst op misbruik van siropen op basis van dextromethorfan, vooral door adolescenten, om psychotrope effecten te bereiken.
juli 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): ook gratis voor jongens vanaf 1 september 2019
Beide Gemeenschappen bieden vanaf 1 september ook voor jongens vaccinatie tegen HPV (Gardasil9®) gratis aan. Dit versterkt de preventieve maatregelen tegen een aantal HPV-gerelateerde kankers en tegen anogenitale wratten. Opvolging van de epidemiologie van HPV-infecties en van HPV-gerelateerde letsels en kankers is belangrijk om de winst van de vaccinatie goed te definiëren, en is noodzakelijk om te bepalen wat in de toekomst de plaats wordt van baarmoederhalskankerscreening in de gevaccineerde generaties.
Immuuntherapie bij kanker: de immuuncheckpoint-inhibitoren
Immuungerelateerde ongewenste effecten kunnen als gevolg van de immuuncheckpoint-inhibitoren niet alleen tijdens de behandeling optreden, maar ook maanden na stopzetten van de behandeling. Herken deze ongewenste effecten, die dikwijls vrij aspecifiek beginnen, tijdig en verwijs snel door.
Insuline-analogen versus humane insulines bij type 2-diabetes
In de praktijk lijken de langwerkende insuline-analogen bij type 2-diabetespatiënten een aantal voordelen te bieden ten opzichte van het humane insuline-isofaan. De ultrasnelwerkende insuline-analogen zijn waarschijnlijk niet doeltreffender noch veiliger dan de snelwerkende humane insulines. In het algemeen ontbreken vergelijkende gegevens van goede kwaliteit. De insuline-analogen zijn duurder dan de humane insulines.
Kortere duur van “dual antiplatelet therapy” na coronaire stenting met een drug-eluting stent?
Twee studies uit de tweede helft van 2018 onderzochten de voor-en nadelen van een kortere dual antiplatelet therapy (DAPT) na coronaire stenting met een drug-eluting stent, maar slagen er niet in de vraag naar de ideale duur van DAPT te beantwoorden.
BMJ Rapid Recommendation over de combinatiebehandeling met clopidogrel en acetylsalicylzuur na TIA of mineur CVA
Een Rapid Recommendation van de BMJ beveelt een combinatiebehandeling van clopidogrel en acetylsalicylzuur aan gedurende 10 tot 21 dagen na TIA of mineur CVA. Het BCFI stelt dat er onvoldoende evidentie is om dit als standaardaanbeveling te beschouwen.
Goed om te weten
Propofol is bij onbeschikbaarheid van thiopental (thiobarbital) het enige alternatief voor euthanasie (bijgewerkt op 03/09/2019)
Recente informatie: juni 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Traumeel® oplossing voor injectie
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
elosulfase alfa (Vimizim®)
insuline degludec (Tresiba®)
 Nieuwigheden in de oncologie
gemtuzumab ozogamicine (Mylotarg® ▼)
tisagenlecleucel (Kymriah®▼)
 Schrappingen
amoxicilline + clavulaanzuur met verlengde afgifte (Augmentin Retard®)
cloxazolam (Akton®)
levertraanolie + zinkoxide (Mitosyl®)
 Nieuwe indicaties
LABA + LAMA + ICS
tofacitinib (Xeljanz®)
Andere wijzigingen
levothyroxine (Euthyrox®)
Geneesmiddelenbewaking
Opioïden-geïnduceerde hyperalgesie
Risico van psoriasis tijdens behandeling met een TNF-remmer
juni 2019
Intro: Deze maand in de Folia: juni 2019
Artikels
Slapeloosheid bij volwassenen. Een evidence-based richtlijn voor de eerste lijn
De Domus Medica richtlijn “Aanpak van slaapklachten en insomnie bij volwassenen in de eerste lijn” beveelt aan om bij slapeloosheid niet routinematig een slaapmiddel te geven en kent een belangrijke plaats toe aan niet-medicamenteuze interventies.
Statines in primaire cardiovasculaire preventie: door veel patiënten onnodig ingenomen
Het BCFI sluit zich aan bij de conclusies van het KCE dat niet-medicamenteuze maatregelen primordiaal zijn in de primaire cardiovasculaire preventie. De beslissing om een statinebehandeling te starten moet weloverwogen en gezamenlijk genomen worden door een goed geïnformeerde patiënt en de behandelende arts op basis van een goede inschatting van het cardiovasculaire risico.
Plaats van preparaten op basis van rodegistrijst
Het BCFI adviseert nog altijd dat voedingssupplementen op basis van rodegistrijst geen alternatief vormen voor de medicamenteuze aanpak van hypercholesterolemie. Rodegistrijst is qua werkzaamheid vergelijkbaar met een statine in lage dosis, maar de veiligheid van deze voedingssupplementen is onvoldoende gegarandeerd.
Goed om te weten
Nieuwe formule van Euthyrox® beschikbaar vanaf 1 juni 2019: welke categorieën van patiënten moeten worden opgevolgd?
Levothyroxine heeft een nauwe therapeutisch-toxische marge en behoort daarom tot de categorie “NO SWITCH” [zie Folia juli 2014]. Het aantonen van een “gemiddelde” bio-equivalentie tussen de oude en de nieuwe formule volstaat niet om geringe individuele schommelingen in plasmaconcentratie die soms toch tot klachten kunnen leiden, uit te sluiten. Het overschakelen naar de nieuwe formule van levothyroxine (Euthyrox®) vraagt aandacht en een strikte follow-up is voor alle patiënten te overwegen. Bij optreden van symptomen na overschakeling dient in ieder geval gedacht te worden aan de mogelijkheid dat dit veroorzaakt werd door de switch.
Geneesmiddelen en terugbetaling: ministeriele beslissingen en CTG beoordelingsrapporten nu beschikbaar op de website van het RIZIV
Recente informatie: mei 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
doxylamine + pyridoxine (Navalit® )
semaglutide (Ozempic®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
humane cytomegalovirus immunoglobulinen (Megalotect®)
 Nieuwigheden in oncologie
abemaciclib (Verzenios®)
durvalumab (Imfinzi®)
liposomaal irinotecan (Onivyde®)
 Schrappingen
natriumcromoglicaat (Lomudal®)
domperidon suspensie voor oraal gebruik "pediatrie" (Motilium susp. Pediatrie®)
fenoxymethylpenicilline (Peni-Oral®)
Geneesmiddelenbewaking
Domperidon gecontra-indiceerd bij kinderen en bij adolescenten met lichaamsgewicht < 35 kg
Alemtuzumab - Beperking van het gebruik om veiligheidsredenen
mei 2019
Intro: Deze maand in de Folia: mei 2019
Artikels
Nieuw ADA/EASD-consensusrapport over de aanpak van type 2-diabetes stelt significante wijzigingen in het therapeutische schema voor
Het laatste consensusrapport van de American Diabetes Association (ADA) en de European Association for the study of diabetes (EASD) wijzigt in belangrijke mate de hiërarchie van de geneesmiddelen bij type 2-diabetes. In dit artikel formuleert het BCFI een aantal kanttekeningen bij de onderbouwing voor deze wijzigingen en wordt een balans opgemaakt van de resultaten van de cardiovasculaire veiligheidsstudies.
Reizen en geneesmiddelen
Reizen en geneesmiddelen: belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2018, en twee nieuwe items (fotodermatosen door geneesmiddelen; hoogteziekte)
Reizen en vaccinaties (update mei 2019)
Het is raadzaam om, bij het plannen van een reis, tijdig de vaccinatiestatus te controleren en zich af te vragen of bepaalde vaccinaties moeten worden uitgevoerd in functie van reisbestemming en reisomstandigheden.
Goed gebruik van repellents (update mei 2019)
Het aanbrengen van een repellent op de huid is een belangrijke preventieve maatregel tegen tropische ziekten die worden overgebracht door muggen, zandvliegen of teken.
Ziekte van Lyme (update mei 2019)
Preventie en behandeling van de ziekte van Lyme, in België opgelopen, wordt hier besproken.
Preventie van malaria (update mei 2019)
Naast antimugmaatregelen kan medicamenteuze profylaxe bij sommige reizen nodig zijn.
Reizigersdiarree (update mei 2019)
Medicamenteuze preventie van reizigersdiarree kan niet aanbevolen worden. Zelfbehandeling met antibiotica is bij reizigersdiarree slechts uitzonderlijk nuttig, en azithromycine is dan het eerstekeuzeantibioticum.
Bewegingsziekte (update mei 2019)
Sederende H1-antihistaminica en cinnarizine kunnen preventief genomen worden tegen bewegingsziekte.
Zonneproducten (update mei 2019)
Zonneproducten kunnen, bij goed gebruik, zonnebrand helpen voorkomen, huidveroudering vertragen en mogelijk ook het risico van huidkanker verminderen.
Recente informatie: april 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ibuprofen IV (Ibuprofen B. Braun®)
reslizumab (Cinqaero®)
vortioxetine (Brintellix®)
 Schrappingen
cinchocaïne + difenhydramine + nicotinamide crème (Trihistalex®)
enfurvitide (Fuzeon®)
ethylmorfine + guaifenesine (Longbalsem®)
Geneesmiddelenbewaking
Galblaasstenen door geneesmiddelen
Alvorens een geneesmiddel voor te schrijven waarvoor een risico van galblaasstenen goed gekend is, is het aanbevolen om de aanwezigheid van andere risicofactoren na te gaan, om het risico niet verder te verhogen. Bij galkolieken moet, naast andere oorzaken, gedacht worden aan een medicamenteuze etiologie, en dient te worden geëvalueerd of het verdachte geneesmiddel kan gestopt worden. Dit kan uitzonderlijk zelfs leiden tot verdwijnen van de stenen.
april 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Handleiding voor het afbouwen van antidepressiva [tekst aangepast op 19/8/2020]
In dit artikel worden praktische schema’s aangereikt om antidepressiva af te bouwen of om te schakelen. Hierdoor kunnen onttrekkingsverschijnselen geminimaliseerd worden, wat de kans op slagen van het stoppen of aanpassen van antidepressiva verhoogt.
Drie grote studies bevestigen: geen plaats voor acetylsalicylzuur in primaire cardiovasculaire preventie
Antibiotica bij niet-gecompliceerde diverticulitis?
Een follow-up van de DIABOLO-studie levert bijkomende argumenten dat, althans bij patiënten met een eerste episode van niet-gecompliceerde diverticulitis, antibiotica geen voordelen bieden op korte en lange termijn, hoewel enkele vragen onbeantwoord blijven.
Recente informatie: maart 2019
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
patiromer (Veltassa®)
 Nieuwigheden in de oncologie
pegaspargase (Oncaspar®)
 Schrappingen
alimemazine (Théralène®)
cibenzoline (Cipralan®)
nitroglycerine sublinguaal (Nitrolingual®)
Andere wijzigingen
nasale corticosteroïden
Geneesmiddelenbewaking
Ongewenste effecten van melatonine
La Revue Prescrire geeft voor melatonine een bilan van de ongewenste effecten (vooral gastro-intestinale, neurologische en psychische reacties en huidreacties) en interacties. Deze incidenten zijn meestal niet ernstig, maar samen met andere aspecten zoals geringe doeltreffendheid, maakt dit dat melatonine niet aanbevolen kan worden bij de aanpak van slapeloosheid.
maart 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De herziene hypertensierichtlijn van de European Society of Cardiology / European Society of Hypertension (ESC/ESH)
De belangrijkste wijziging in de nieuwe versie van de Europese hypertensierichtlijn is de aanbeveling om bij de meeste patiënten de medicamenteuze behandeling te starten met een combinatiebehandeling. Het BCFI is van mening dat niet alle elementen in deze richtlijn op voldoende evidentie zijn gebaseerd.
Het carpaal tunnel syndroom: nachtelijk spalken of corticosteroïden-infiltratie?
Uit de INSTINCTS trial (Lancet 2018) bij patiënten met milde tot matig ernstige symptomen van carpaal tunnel syndroom, blijkt dat een corticosteroïden-infiltratie sneller symptoomverlichting geeft dan nachtelijk spalken, maar dat op langere termijn de resultaten vergelijkbaar zijn.
Moet subklinische hypothyreoïdie behandeld worden?
Een meta-analyse bevestigt dat een behandeling van subklinische hypothyreoïdie geen voordelen biedt, ongeacht de leeftijd van de patiënt. Over zwangere vrouwen zijn er geen gegevens.
DECLARE-TIMI-studie (cardiovasculaire veiligheidsstudie met dapagliflozine)
In dit artikel worden de resultaten besproken van de DECLARE-TIMI-studie, een cardiovasculaire veiligheidsstudie met dapagliflozine. De resultaten verschillen aanzienlijk van deze van de EMPA-REG-studie en de CANVAS-studie.
Recente informatie: februari 2019
 Nieuwigheden in specialistische geneeskunde
Cangrelor (Kengrexal®)
Zonisamide (Zonegran®)
 Schrappingen
Clonidine (Dixarit®)
Andere wijzigingen
Varenicline (Champix®)
Errata
Erratum in verband met artikel “Nieuwigheden 2013: stand van zaken 5 jaar later” (Folia januari 2019)
Geneesmiddelenbewaking
Dopamine-agonisten en compulsief gedrag
Compulsief gedrag (gokverslaving, compulsief koopgedrag, boulimie, hyperseksualiteit) is niet zeldzaam bij patiënten behandeld met een dopamine-agonist, alvast met pramipexol en ropinirol, en dit vergt de nodige aandacht.
februari 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Opioïden bij chronische artrosepijn en rugpijn
Een studie suggereert dat het langdurig gebruik van opioïden bij chronische artrose- en rugpijnpatiënten niet zinvol is: opioïden zijn op een termijn van 3 tot 12 maanden niet doeltreffender dan niet-opioïden en geven aanleiding tot aanzienlijk meer ongewenste effecten. Chronische pijn vereist ook steeds een niet-medicamenteuze aanpak.
Gunstige effecten op cardiovasculaire eindpunten met de PCSK9-inhibitor alirocumab (Praluent®) in de ODYSSEY OUTCOMES-studie: een kritische analyse is belangrijk
Net als met evolocumab worden met alirocumab in deze studie significante, maar in absolute cijfers beperkte voordelen gezien op cardiovasculaire eindpunten. Een kritische analyse is belangrijk en verder onderzoek is noodzakelijk om uit te maken welke patiëntengroepen het meest gebaat zijn bij deze dure behandeling.
Gebruik van potentieel teratogene en/of foetotoxische geneesmiddelen tijdens de zwangerschap: een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
In deze studie was er in ongeveer 7% van de zwangerschappen blootstelling aan een - volgens de toegepaste methodologie - teratogeen en/of foetotoxisch geneesmiddel, met gebruik van een NSAID in het derde trimester als meest frequent.
Goed om te weten
Dreigende stopzetting van de commercialisering van de enige specialiteit op basis van warfarine (Marevan®) in België afgewend
Omdat warfarine van de markt dreigde te verdwijnen in België, stelde zich de vraag hoe om te schakelen van warfarine naar andere anticoagulantia. In overleg met experten van de verschillende Belgische universiteiten stelt het BCFI concrete omschakelschema’s voor. Hoewel dit probleem zich niet meer zo urgent stelt nu warfarine toch beschikbaar blijft, is deze informatie relevant en wordt ze hierbij toch gepubliceerd.
Versoepeling van de vergoedingsvoorwaarden van de direct werkende hepatitis C-geneesmiddelen sinds 1 januari 2019
Recente informatie: januari 2019
 Nieuwigheden in de eerste lijn
tramadol + dexketoprofen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
vaste associatie bictegravir + emtricitabine + tenofovir alafenamide
dolutegravir + rilpivirine
 Schrappingen
aciclovir oftalmologische zalf
codeïnesiroop zonder suiker
daclatasvir
erythromycine granulaat (zakjes)
glycine max
denosumab (Prolia®): nieuwe indicatie
direct werkende antivirale hepatitis C-geneesmiddelen: wijziging van de terugbetaling
Geneesmiddelenbewaking
Retinoïden: nieuwe waarschuwingen van het EMA om blootstelling in utero te vermijden
Omwille van teratogeniteit zijn orale retinoïden absoluut te mijden tijdens de zwangerschap. Voor isotretinoïne en acitretine moeten specifieke voorzorgsmaatregelen, vastgelegd in een nieuw zwangerschapspreventieprogramma (Pregnancy Prevention Program of PPP), helpen om blootstelling in utero nog beter te vermijden.
januari 2019
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2013: stand van zaken 5 jaar later
Recente informatie december 2018: ibuprofen + pseudo-efedrine, ceftazidim + avibactam, acetylsalicylzuur + dipyridamol, flavoxaat, misoprostol voor vaginaal gebruik, ezetimibe, dapagliflozine, erratum brivaracetam
Goed om te weten
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2017
Geneesmiddelenbewaking
Opioïd + benzodiazepine (of Z-product): combinatie met potentieel ernstige gevolgen
Recente waarschuwingen over de potentieel ernstige gevolgen van gelijktijdig gebruik van een opioïd en een benzodiazepine, herinneren er aan dat deze klassen van geneesmiddelen met de nodige voorzichtigheid moeten worden voorgeschreven en dat het combineren van deze middelen zoveel als mogelijk moet vermeden worden.