Ik wil me abonneren
december 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Nierfunctie en geneesmiddelen
Keuze van een anticonceptieve behandeling
Rationeel van gebruik van benzodiazepines
Goed om te weten: paracetamol en astma bij het kind: geen argumenten voor een causaal verband
Recente informatie november 2010
Allopurinol en gingivostomatitis
Calciumsupplementen: risico van myocardinfarct?
november 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Homeopathische geneesmiddelen
Intensieve behandeling van type 2-diabetes
Recente informatie oktober 2010
Flash: profylactische medicatie bij spanningshoofdpijn
Geneesmiddelenbewaking: finasteride: risico van borstkanker bij mannen?
oktober 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van exacerbaties van COPD in de ambulante praktijk
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Recente informatie augustus – september 2010
Geneesmiddelenbewaking: ongewenste effecten van orlistat
september 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van Chlamydia trachomatis-infecties
Goed om te weten: meta-analyse over sartanen en kankerrisico: wat betekenen de resultaten?
De ACCOMPLISH-studie: resultaten voor de renale eindpunten
Flash: acetylsalicylzuur in primaire preventie van cardiovasculaire events bij diabetici
Herhaalde miskramen: geen evidentie van doeltreffendheid van antitrombotische behandeling
Flash: Voorkamerfibrillatie
Flash: Pepermuntolie magistraal bij prikkelbare-darmsyndroom
Recente informatie juli 2010
Geneesmiddelenbewaking: ongewenste effecten door medicatiefouten
augustus 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Nierfunctie en geneesmiddelen
Influenza 2010-2011
Voorschrijven op stofnaam (VOS)
Geneesmiddelenbewaking: balans van de ongewenste effecten gerapporteerd met het vaccin tegen het pandemische H1N1- influenzavirus
juli 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Flash: prikkelbaredarmsyndroom en antidepressiva
Recente gegevens in verband met statines
Recente informatie juni 2010
Statines en spiertoxiciteit
Zwangerschap en ACEinhibitoren, sartanen en renine-inhibitoren
juni 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Recente informatie mei 2010
Correcties in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2010
Tendinopathie en statines
Sumatriptan en reactivatie van pijn
mei 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Zomer, reizen en geneesmiddelen: Vaccinaties bij patiënten met immuundepressie
Zomer, reizen en geneesmiddelen: Zonnecrèmes
Zomer, reizen en geneesmiddelen: Starten van preventieve malariamedicatie
Enkele wijzigingen i.v.m. vergoedbare geneesmiddelen
Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2010
Recente informatie
Langwerkende ß2-mimetica bij astma
Lancering van "Vig-news"
april 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
De herziene vaccinatiefiches van de Hoge Gezondheidsraad
Flash: metabole ongewenste effecten van antipsychotica bij kinderen en adolescenten
Recente informatie
Flash: The Lancet trekt publicatie over autisme en vaccin tegen bof-mazelen-rubella terug
Goed om te weten: interactie tussen bepaalde SSRI’s en tamoxifen
Geneesmiddelenbewaking: het melden van ongewenste effecten aan het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking
maart 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwe anticoagulantia voor oraal gebruik in de preventie van veneuze trombo-embolie bij orthopedische chirurgie
Recente informatie
Aanpak van koortsstuipen
Aanpak van hypothyreoïdie bij volwassenen
Geneesmiddelenbewaking: tamsulosine en post-operatieve complicaties na cataractchirurgie
februari 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Het gebruik van omega-3-vetzuren in de preventie van cardiovasculaire events
Flash: antibiotische profylaxis van infectieuze endocarditis
Generieken: enkele commentaren
Lezersbrief: substitutiebehandeling bij opiaatverslaving
Neuraminidase-inhibitoren in de preventie en behandeling van influenza bij gezonde volwassenen: een Cochrane-update
Recente informatie
Geneesmiddelenbewaking: sibutramine (Reductil®) uit de handel genomen
januari 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Mogelijke interactie tussen de protonpompinhibitoren en clopidogrel: stand van zaken
Droge mond: oorzaken en aanpak
Recente informatie
Flash: acetylsalicylzuur en preventie van colorectale kanker
Geneesmiddelenbewaking: FDA waarschuwt voor risico van kanker en psoriasis door TNF-remmers