Ik wil me abonneren
december 1999
Artikels
Behandeling van alopecie
Farmacotherapie bij manisch-depressieve stoornissen
Oestrogenen bij de postmenopauzale vrouw en risico op endometriumhyperplasie
Zanamivir voor de behandeling van influenza
Hydroxychloroquine en preventieve behandeling van lichteruptie
Urgentie-anticonceptie
Vasoconstrictoren oraal: ernstige ongewenste effecten bij het kind
november 1999
Artikels
Nut en gevaren van op de huid toegepaste antibiotica en antiseptica
De fiche over ebastine
Behandeling van reumatoïde artritis met een combinatie van langzaamwerkende antireumatica
Gebruik van groeihormoon bij de volwassene
Hyperthyroïdie door joodhoudende contraststoffen
Evaluatie op Europees niveau van centraal werkende anorexigenen
oktober 1999
Artikels
Medicamenteuze behandeling van endometriose
Kruisallergie tussen penicillines en cefalosporines: een onderschat risico
Visoliesupplementen
Subklinische hypothyroïdie en hypercholesterolemie
Antihypertensieve behandeling bij bejaarden boven de 80 jaar
Priapisme van medicamenteuze oorsprong
Acetylsalicylzuur voor de preventie of de behandeling van pre-eclampsie
Risico op hartfalen bij langetermijngebruik van oraal toegediende &bgr;2-mimetica
september 1999
Artikels
Antagonisten van de leukotrieenreceptoren
Antibiotica bij pneumonie
Nieuwigheden bij de medicamenteuze behandeling van chronische pijn
Geneesmiddelen bij hoest bij kinderen
Hepatotoxiciteit door nimeluside
Antivasculaire therapie bij de behandeling van kanker
augustus 1999
Artikels
Variabiliteit in de metabolisatie van geneesmiddelen door cytochroom P450
Midazolam buccaal bij epileptische crisis
Hepatitis B-vaccinatie bij het kind
Levonorgestrel als noodanticonceptivum
Vaccinatie tegen influenza: winter 1999-2000
Rhabdomyolyse door geneesmiddelen
Antibiotica en myocardinfarct
Tendinitis en fluorochinolonen
Chronische vermoeidheidssyndroom
juli 1999
Artikels
Acetylcholinesterase-inhibitoren bij de behandeling van de ziekte van Alzheimer
Hemostatica
Finasteride bij benigne prostaathypertrofie
Schorsing van aflevering
Methotrexaat en necrotische vasculitis
juni 1999
Artikels
Behandeling van obesitas
Teratogeen risico van clomifeen
Botulinetoxine voor de behandeling van schrijfkrampen
Tepelkloven gedurende de lactatie
Medicamenteuze behandeling van borstkanker
Betrouwbare en relevante evaluatie van de gezondheidszorg
Heparines met laag moleculair gewicht
Ademnood bij het kind ten gevolge van verkeerdelijk gebruik van inhalatiepreparaten
mei 1999
Artikels
Antibiotische behandeling van infecties van de lage luchtwegen bij de volwassene in de huisartspraktijk
Somatotropine bij de volwassene
Good clinical practice
Eradicatie van Helicobacter pylori bij niet-ulcereuze dyspepsie
Behandeling van laryngitis subglottica (pseudokroep)
Valvulopathie bij inname van fenfluramines
april 1999
Artikels
Medicamenteuze behandeling van slapeloosheid
Associaties voor oraal gebruik van een antipyreticum, een vasoconstrictor en/of een H1 -antihistaminicum
Systemische ongewenste effecten van geneesmiddelen voor oftalmologisch gebruik
Hoelang moet men profylactisch antispychotica verder geven na een eerste episode van psychose?
Europese beslissing in verband met terfenadine
maart 1999
Artikels
Conservatieve behandeling van karpaaltunnelsyndroom
Late gevolgen van chemotherapie bij kinderen
Vormingsdag over "Evaluatie van het geneesmiddelengebruik in het ziekenhuis”
Melkzuuracidose door metformine
Preventieve behandeling bij koortsstuipen
Ontwenningsverschijnselen en convulsies na behandeling met venlafaxine
Lavement op basis van natriumfosfaat
februari 1999
Artikels
Intensieve behandeling van type 2-diabetes
Hypoglykemie tijdens intensieve insulinebehandeling
Een associatie tegen luizen
Levonorgestrel als noodanticonceptivum
Hypokaliëmie van medicamenteuze oorsprong
Ticlopidine en lymfocytaire colitis
januari 1999
Artikels
Medicamenteuze behandeling van gastro-oesofageale reflux bij de volwassene
Aanpak van gastro-oesofageale reflux bij het jonge kind
Het spermicide nonoxinol-9
Nicotinesubstitutietherapie
Behandeling van seizoensgebonden allergische rhinitis
Commentaren omtrent het spontaan melden van ongewenste effecten