Ik wil me abonneren
december 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Off-label voorschrijven van geneesmiddelen
Off-label voorschrijven en gebruik van geneesmiddelen kan in sommige gevallen gewettigd zijn, zij het onder strikte voorwaarden en met de nodige voorzorgsmaatregelen. De voorschrijver moet zich daarbij wel bewust zijn van zijn aansprakelijkheid.
Goed om te weten
VERTIS-CV-studie (cardiovasculaire veiligheidsstudie met ertugliflozine)
De VERTIS-CV-studie, bij type 2-diabetespatiënten met bewezen macroangiopathie, toont de cardiovasculaire veiligheid aan van ertugliflozine als add-on behandeling, maar toont geen winst in termen van cardiovasculaire en renale events.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Interacties – (niet) zo eenvoudig?
Recente informatie: november 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
Nieuwigheid in de specialistische geneeskunde
siponimod (Mayzent®▼ )
Nieuwigheid in de oncologie
niraparib (Zejula®▼ )
Nieuwe vorm
beclometason + formoterol + glycopyrronium (Trimbow®)
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (> 1 jaar)
ethinylestradiol + cyproteron + placebo (Daphne Continu®)
eucalyptus suppo’s (Kalip’tus medical®)
fluticason voor verneveling (Flixotide Nebules®)
fluvastatine (Lescol®)
valproaat tabletten 150 mg (Depakine Enteric® 150 mg ▼ )
Andere wijzigingen
Gewijzigde terugbetaling van sommige anticonceptiva
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Signalen van misbruik van pregabaline, ook in België
november 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Medicamenteuze interacties die kunnen leiden tot falen van hormonale anticonceptie en noodanticonceptie
Dit artikel bespreekt de interacties van hormonale anticonceptiva en noodanticonceptiva met geneesmiddelen die hun werkzaamheid kunnen verminderen, en zo kunnen leiden tot pilfalen en ongeplande zwangerschap.
Goed om te weten
COVID-19: wat weet men over optreden van facialisparalyse na vaccinatie tegen COVID-19?
Er zijn met de mRNA-vaccins enkele gevallen van facialisparalyse gerapporteerd, maar een causaal verband is op dit ogenblik niet bewezen.
Influenzavaccins: rol van de apotheker uitgebreid sinds 1 oktober
De apotheker mag sinds 1 oktober een voorschrift opmaken voor een influenzavaccin, en dit voor elke persoon die naar een influenzavaccin vraagt. Het blijft belangrijk dat de focus op de prioritaire doelgroepen ligt waarbij het nut van influenzavaccinatie onderbouwd is.
Flash
Meclozine terug op de markt: update Folia maart 2020 over de aanpak van nausea en braken tijdens zwangerschap en borstvoeding
Recente informatie: oktober 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
baloxavir marboxil (Xofluza®▼)
estetrol + drospirenon (Drovelis®▼ , Lydisilka®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
darolutamide (Nubeqa®▼ )
entrectinib (Rozlytrek®▼)
 Schrappingen en onderbrekingen van commercialisatie (>1 jaar)
captopril 25 mg (Captopril Mylan® 25 mg)
tinidazol (Fasigyn®)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Risico van veneuze trombo-embolie door anticonceptiva op basis van ethinylestradiol en diënogest
oktober 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende items komen kort aan bod: de BAPCOC-aanbevelingen; het uitgesteld voorschrift; hospitaalstudie over de duur van antibioticumbehandeling bij community acquired pneumonia (CAP); macrolide-gebruik tijdens de zwangerschap.
Goed om te weten
COVID-19: PRINCIPLE-studie over budesonide via inhalatie bij ambulante COVID-19 patiënten: sneller herstel maar geen voordeel op ziekenhuisopname of sterfte
COVID-19: Cochrane-review over ivermectine bij COVID-19: te weinig evidentie over werkzaamheid en veiligheid
Flash
Waarom moet foliumzuur toegevoegd worden aan methotrexaat bij de behandeling van reumatoïde artritis?
Het toevoegen van foliumzuur (minimaal 5 mg per week) kan een deel van de ongewenste effecten van laaggedoseerd methotrexaat ongedaan maken zonder dat de werkzaamheid ervan vermindert. Hierdoor haken minder patiënten af na de opstart van deze behandeling.
Auditorium
Nieuwe FoliaQuiz: Ernstige huidreacties door geneesmiddelen
Recente informatie: september 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
avatrombopag (Doptelet®▼)
cabotegravir (Vocabria®▼) en rilpivirine voor injectie (Rekambys®▼)
inclisiran (Leqvio®▼)
ofatumumab (Kesimpta®▼)
Nieuwigheden in de oncologie
alpelisib (Piqray®▼ )
apalutamide (Erleada®▼)
Nieuwe indicaties
beclometason + formoterol + glycopyrronium (Trimbow®)
dapagliflozine (Forxiga® )
Nieuwe vormen
amoxicilline 750 mg (Amoxicillin AB®)
oxybutynine intravesicaal (Vesoxx®)
 Schrappingen en onderbreking van commercialisatie (> 1 jaar)
ciclopirox crème (Mycosten®)
imipramine 25 mg (Tofranil®)
maprotiline (Ludiomil®)
nafazoline + feniramine oogdruppels (Naphcon-A®)
Andere wijzigingen
Gewijzigde terugbetaling van sommige anticonceptiva
Direct Healthcare Professional Communications
Medische noodprogramma's en programma's voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Priapisme door geneesmiddelen
september 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
TNF-remmers: risico van kanker?
Er is slechts beperkte evidentie voor een verhoogd risico van kanker door TNF-remmers. Met uitzondering van het risico voor huidkanker, zijn de gegevens meestal geruststellend.
Interleukine-inhibitoren: risico van kanker?
Er is een verhoogd risico van kanker bij gebruik van IL-inhibitoren bij reumatologische aandoeningen. Om een uitspraak te kunnen doen voor patiënten met psoriasis zijn meer gegevens nodig.
Goed om te weten
Vanaf 15 september wordt het papierloos voorschrijven en afleveren verder uitgebreid
Auditorium
Nieuwe FoliaQuiz: Bewegingsstoornissen door medicatie
Recente informatie: augustus 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
luspatercept (Reblozyl®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
sonidegib (Odomzo® )
 Terug op de markt
deoxycholzuur (Belkyra®)
Nieuwe indicaties
empagliflozine (Jardiance® )
rivaroxaban (Xarelto®▼ ) en dabigatran (Pradaxa® )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
colestipol (Colestid®)
insuline glargine + lixisenatide (Suliqua®)
Andere wijzigingen
Erratum: terugbetaling van koperhoudende IUD's
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
augustus 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2015: stand van zaken 5 jaar later
Influenzavaccins 2021 - 2022
Voor het influenzaseizoen 2021-2022 zijn er, zoals vorig jaar, drie tetravalente vaccins beschikbaar in België. De Hoge Gezondheidsraad roept op tot een gefaseerd verloop van de griepvaccinatie, met prioritaire toebedeling van de vaccins aan de hoogrisicogroepen. Er is in dit artikel ook aandacht voor de vaccinatie tegen influenza van zwangere vrouwen.
Monoklonale antilichamen voor migraine profylaxe
De monoklonale antilichamen erenumab, galcanezumab, en fremanezumab, een nieuwe klasse antimigrainemiddelen, kunnen nuttig zijn bij patiënten met ernstige en/of chronische migraine, dit tegen een hoge kostprijs.
Tilidine/Naloxon (Valtran®) wordt uit de markt genomen
Het combinatiepreparaat tilidine + naloxon, beter bekend onder de naam Valtran®, wordt niet verder gecommercialiseerd (zowel de druppels als de tabletten met verlengde afgifte). Dit artikel legt uit wat men als arts of apotheker in deze situatie moet doen.
Goed om te weten
COVID-19: pericarditis en myocarditis: mogelijke maar zeldzame bijwerkingen van de mRNA-vaccins; advies van de Hoge Gezondheidsraad over de vaccinatie van 12-17-jarigen
COVID-19: Guillain-Barré-syndroom en Janssen-vaccin; Moderna-vaccin ook vergund bij 12- tot 17-jarigen
Montelukast en neuropsychiatrische ongewenste effecten
Het KCE evalueert de effectiviteit van 40 “innovatieve” geneesmiddelen tegen kanker
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – zomer 2021
Recente informatie: juli 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
formoterol + glycopyrronium + budesonide (Trixeo®)
indacaterol + mometason (Atectura®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
fremanezumab (Ajovy®▼)
givosiran (Givlaari®▼)
lanadelumab (Takhzyro®▼)
Nieuwe indicaties
midazolam drinkbare oplossing (Ozalin®)
 Terug op de markt
aciclovir + hydrocortison crème (Zovirax Duo®)
Homeopatische geneesmiddelen
Spascupreel
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
naloxon + tilidine (Valtran®)
varenicline (Champix® )
metoclopramide tabletten (Primpéran® )
triamcinolon neusspray (Allegra Nasal®)
Andere wijzigingen
Tekort aan subcutane immunoglobulinen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Laaggedoseerd methotrexaat: ongewenste effecten
Een klinische studie met laaggedoseerd methotrexaat, uitgevoerd buiten de context van auto-immuunziekten, verschaft nuttige informatie over de aard en de frequentie van de ongewenste effecten en over de aandachtspunten voor de opvolging van de patiënten.
juli 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Antihormonale behandeling voor primaire preventie van borstkanker
Het beschermend effect van antihormonale behandeling in de primaire preventie van borstkanker bij vrouwen met een verhoogd risico moet afgewogen worden tegen de risico’s en tegen het feit dat een effect op de mortaliteit niet is aangetoond.
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): positieve gegevens
Er verschenen positieve gegevens over de bescherming tegen baarmoederhalskanker door vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV), en over de afwezigheid van een causaal verband tussen HPV-vaccinatie en syndromen die gepaard gaan met autonome dysfunctie.
Goed om te weten
COVID-19: Pfizer-vaccin (Comirnaty®) nu ook Europees vergund voor vaccinatie van 12- tot 15-jarigen
COVID-19: colchicine blijkt ook na publicatie van de ColCORONA-studie geen behandelingsoptie
Controversiële FDA-goedkeuring van anti-Alzheimermiddel aducanumab
80+
Urineweginfecties bij ouderen
Urineweginfecties zijn de voornaamste reden voor het voorschrijven van antibiotica bij ouderen. Omdat de diagnostiek bij deze populatie moeilijk is, is de eventuele medicamenteuze aanpak niet altijd de correcte, en de gebruikte geneesmiddelen kunnen aanleiding geven tot ongewenste effecten, interacties met andere geneesmiddelen en resistentie-ontwikkeling.
Auditorium
Nieuwe e-learning: Antibiotica bij luchtweginfecties? De BAPCOC-gids biedt hulp!
Recente informatie: juni 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
indacaterol + glycopyrronium + mometason (Enerzair®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
erenumab (Aimovig®▼) en galcanezumab (Emgality®▼)
esketamine nasaal (Spravato®▼)
teduglutide (Revestive®▼)
 Terug op de markt
cefadroxil siroop (Duracef®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
canagliflozine + metformine (Vokanamet®)
flurazepam (Staurodorm®)
naftidrofuryl (Praxilene®)
nefopam (Acupan®)
neostigmine (Prostigmine®)
sorbitol voor oraal gebruik (Sorbitol Delalande®)
verteporfine (Visudyne®)
Andere wijzigingen
Programma's voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma's
Geneesmiddelenbewaking
Bisfosfonaten en risico van atypische femurfracturen
Het Centrum voor Geneesmiddelenbewaking herinnert aan het zeer zeldzame risico van atypische femurfracturen tijdens behandeling met een bisfosfonaat.
juni 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Afbouw van opioïden bij chronische pijn
Dit artikel bespreekt waar men op moet letten bij het afbouwen van opioïden. Er worden praktische afbouwschema’s voor morfine, oxycodon, tramadol en fentanyl gegeven.
Semaglutide oraal: eerste orale GLP-1-analoog (bijgewerkt op 14/12/2021)
Goed om te weten
Toevoegen van een antipsychoticum aan een antidepressivum bij depressie: vermoeden van verhoogd mortaliteitsrisico
COVID-19: studie toont geen extra risico bij NSAID-gebruikers
COVID-19: bemoedigende resultaten uit real-life studies over bescherming tegen COVID-19 met het Pfizer- en het AstraZeneca-vaccin: met voorzichtigheid te interpreteren
Auditorium
Nieuwe e-learning: Hoe lees je een RCT? Deel 2: interpretatie van studieresultaten
Recente informatie: mei 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
misoprostol (Angusta® )
 Nieuwigheden in de oncologie
gilteritinib (Xospata®▼ )
mogamulizumab (Poteligeo®▼)
 Terug op de markt
ulipristal (Esmya® )
Nieuwe indicaties
dapagliflozine (Forxiga® )
Nieuwe toedieningsweg
infliximab s.c. (Remsima® inj. oploss. s.c.)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
salicylzuur (Duofilm®)
5-aminolevulinezuur (Effala®)
beclomethason inhalatiepoeder (Beclophar®)
magnesiumcitraat + methenamine + geactiveerde kool (Carbobel®)
estradiol + progesteron (Duogestan®)
mesterolon (Proviron®)
ribavirine (Copegus®)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Medische noodprogramma's
mei 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Ernstige huidreacties door geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen-geïnduceerde huidreacties kunnen gepaard gaan met uitgesproken morbiditeit en zelfs mortaliteit. In dit artikel bespreken we de belangrijkste ernstige huidreacties door geneesmiddelen (severe cutaneous adverse reactions of SCARs). Snel herkennen van de huidreactie en onmiddellijk stoppen van het verdachte geneesmiddel zijn essentieel.
Geneesmiddelen bij patiënten met levercirrose
Wanneer leverlijden geëvolueerd is tot cirrose kan de afbraak van geneesmiddelen verstoord zijn. Sommige misvattingen daaromtrent worden in deze tekst besproken.
Goed om te weten
COVID-19 vaccin van AstraZeneca en trombo-embolische events met trombocytopenie: nieuw advies EMA + in België gedurende 1 maand geen toediening bij personen jonger dan 56 jaar
COVID-19 vaccin van AstraZeneca en trombotische events met trombocytopenie: bijkomende informatiebronnen
COVID-19 vaccins: bij welke allergieën zijn bijkomende voorzorgsmaatregelen vereist?
COVID-19: de Hoge Gezondheidsraad beveelt aan om zwangere vrouwen prioritair te vaccineren
COVID-19 vaccin van Janssen: België start met gebruik, EMA evalueert risico van trombotische events met trombocytopenie
COVID-19 vaccin van AstraZeneca: in België nu enkel nog vanaf de leeftijd van 41 jaar, maar geen leeftijdsbeperking voor wie reeds 1ste dosis kreeg
Stopzetting van de gedrukte versie van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium vanaf 2022
Auditorium
Een nieuwe MedicatieQuiz – Interactiespecial
Recente informatie: april 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
semaglutide oraal (Rybelsus®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
ivacaftor + tezacaftor (Symkevi®▼)
voretigeen neparvovec (Luxturna®▼ )
 Nieuwigheden in de oncologie
acalabrutinib (Calquence®▼)
brigatinib (Alunbrig®,▼ )
cemiplimab (Libtayo®,▼ )
 larotrectinib (Vitrakvi®,▼)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
capsicum (Thermo Cream®)
estradiol + norgestrel (Cyclocur®)
pranoprofen (Pranox®)
oraal levend vaccin tegen buiktyfus (Vivotif®)
Andere wijzigingen
budesonide inhalatiepoeder (Pulmicort®Turbohaler)
Direct Healthcare Professional Communications
Programma voor gebruik in schrijnende gevallen
Geneesmiddelenbewaking
Droge ogen door geneesmiddelen
Heel wat geneesmiddelen, zowel oftalmologische als systemische, kunnen droge ogen veroorzaken of verergeren. Wanneer de oorzaak van de droge ogen niet kan worden aangepakt, kan het gebruik van kunsttranen (bij voorkeur zonder bewaarmiddel) nuttig zijn.
april 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Melatonine bij kinderen met slapeloosheid?
Het is moeilijk om op basis van de beschikbare gegevens de plaats te bepalen van melatonine bij kinderen met slapeloosheid. Voedingssupplementen op basis van melatonine zijn onbetrouwbaar qua samenstelling.
Goed om te weten
Het Repertorium editie 2021
Semaglutide: nieuwe behandeloptie bij obesitas?
Goed gebruik van slaapmiddelen: een blijvend probleem
COVID-19: “voorwaardelijke vergunning” voor een vierde vaccin: Janssen COVID-19 Vaccine®
COVID-19: ivermectine beïnvloedt ziekteverloop bij milde COVID-19 niet
COVID-19: RECOVERY-studie over colchicine bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19 vroegtijdig gestopt
COVID-19: recente gegevens bevestigen dat er geen plaats is voor azithromycine
COVID-19: profylactisch antipyretica vóór vaccinatie? Geen bewezen voordeel
COVID-19 Vaccine AstraZeneca®: risico-batenverhouding blijft gunstig. Zeldzame trombo-embolische events met trombocytopenie vereisen verder onderzoek
80+
Bewegingsstoornissen door medicatie
Auditorium
Nieuwe FoliaQuiz over reumatoïde artritis
Recente informatie: maart 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
COVID-19 vaccin: Janssen COVID-19 Vaccine®▼
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
fluocinolon (Iluvien® )
ranolazine (Ranexa® )
 Nieuwigheden in de oncologie
axicabtagene ciloleucel (Yescarta ®▼ )
Terug op de markt
meclozine (Agyrax®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
bazedoxifeen (Conbriza®)
celiprolol (Selectol®)
miconazol vaginale zachte capsules (Gyno-Daktarin® vag. zachte caps.)
Andere wijzigingen
warfarine (Marevan ® )
Medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Pericarditis door geneesmiddelen
Antitumorale middelen en geneesmiddelen die het immuunsysteem onderdrukken of stimuleren, zijn de geneesmiddelen die het meest frequent in verband worden gebracht met pericarditis. Het gaat voor de meeste geneesmiddelen om een (zeer) zeldzaam ongewenst effect.
maart 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Stabiele angina pectoris: geen voordeel van onmiddellijke interventionele benadering ten opzichte van medicamenteuze therapie
Een grote gerandomiseerde studie bij patiënten met stabiele angor kan over een follow-up van 3,2 jaar geen voordeel aantonen van een initiële invasieve strategie (gevolgd door optimale medicamenteuze behandeling), ten opzichte van een conservatieve strategie (initieel louter optimale medicamenteuze behadeling) op het vlak van cardiovasculaire morbiditeit en cardiovasculaire en globale mortaliteit.
Vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten: aandachtspunten (bijgewerkt op 24/05/22)
In dit Folia-artikel wordt, op basis van een Advies van de Hoge Gezondheidsraad, aandacht besteed aan de vaccinatie van (1) patiënten op immuunsuppressiva: wat zijn de aandachtspunten?; (2) zuigelingen die in utero zijn blootgesteld aan immunosuppressieve geneesmiddelen; (3) borstgevoede kinderen wiens moeder behandeld wordt met biologische geneesmiddelen.
Goed om te weten
COVID-19 mRNA-vaccins: bij welke allergieën zijn ze gecontra-indiceerd of zijn bijzondere voorzorgsmaatregelen vereist?
COVID-19: de mRNA-vaccins bij zwangerschap en borstvoeding
COVID-19: “voorwaardelijke vergunning” voor een derde vaccin (COVID-19 Vaccine Astra Zeneca®)
COVID-19: is colchicine een behandelingsoptie?
Fenprocoumon (Marcoumar®) blijft toch beschikbaar in België
BAPCOC-gids voor de ambulante praktijk: update 2021 in ons online Repertorium en nu ook beschikbaar als pdf
Recente informatie: februari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
ijzer (III) maltol (Feraccru®)
COVID-19 vaccins  (COVID-19 Vaccine Moderna®▼en COVID-19 Vaccine Astra Zeneca®▼)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
burosumab (Crysvita®▼ )
remdesivir (Veklury®▼ )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
cetalkonium + salicylaat (Teejel®)
desmopressine nasaal (Minirin® nas. druppels oploss.)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Rookstop: risico van overdosering van sommige geneesmiddelen
Het is aangewezen om personen die stoppen met roken ongeveer 1 maand van nabij op te volgen. Dit geldt in het bijzonder bij inname van geneesmiddelen gemetaboliseerd door CYP1A2, zeker wanneer deze een nauwe therapeutisch-toxische marge hebben of potentieel ernstige dosis-afhankelijke ongewenste effecten vertonen.
februari 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Goed om te weten
Gebruik van gliflozinen bij hartfalen of nierlijden buiten de indicatie diabetes
In 3 recent gepubliceerde studies wordt een voordeel op cardiovasculaire en renale morbiditeit en mortaliteit van gliflozinen ten opzichte van placebo aangetoond bij patiënten met hartfalen met gedaalde ejectiefractie enerzijds en patiënten met chronische nierinsufficiëntie anderzijds, al dan niet in aanwezigheid van diabetes. Verder onderzoek is nodig om de plaats van de gliflozinen te bepalen in deze indicaties bij patiënten zonder diabetes.
Hormonale substitutietherapie: nested case-control onderzoek bevestigt een licht verhoogd risico op borstkanker
De resultaten van een nested case-control onderzoek over hormonale substitutietherapie bij postmenopauzale vrouwen bevestigen dat er een verhoogd risico op borstkanker is met oestroprogestagene associaties en een zeer licht verhoogd risico met oestrogeen-alleen, maar geen verhoogd risico met vaginaal toegediende oestrogenen.
COVID-19: tweede m-RNA vaccin: studieresultaten en “voorwaardelijke vergunning” door het EMA
COVID-19: KCE-beslissingsboom voor de thuiszorg van patiënten met ernstige COVID-19 in geval van verzadiging van de ziekenhuizen
80+
Post-myocardinfarct en hartfalen met gedaalde ejectiefractie: aanpassingen in het Formularium Ouderenzorg.
Auditorium
Auditorium: accreditering ziekenhuisapothekers goedgekeurd
Een nieuwe MedicatieQuiz – Nieuwjaar 2021
Recente informatie: januari 2021: nieuwigheden, schrappingen, andere wijzigingen
 Nieuwigheden in de eerste lijn
Vaccin tegen COVID-19 (Comirnaty®▼)
Vinceel®
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
brolucizumab (Beovu®▼ )
filgotinib (Jyseleca®▼  )
 Nieuwigheden in de oncologie
lorlatinib (Lorviqua® ▼  )
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
lesinurad (Zurampic®)
Oestrogenen + bazedoxifeen (Duavive®)
ocriplasmine (Jetrea®)
inosine-pranobex (Isoprinosine®)
Andere wijzigingen
Ranitidine: schorsing van de vergunning
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s
Geneesmiddelenbewaking
Interactie citalopram en omeprazol: risico van plotse dood?
Een observationele studie suggereert een toename van het risico van plotse dood bij gelijktijdig gebruik van citalopram en omeprazol. Wat betekenen deze resultaten?
januari 2021
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Systemische behandelingen bij invasieve borstkanker: algemene principes voor niet-kanker specialisten
Dankwoord aan experten
Goed om te weten
Warfarine (Marevan®) terug beschikbaar, maar momenteel zonder terugbetaling
COVID-19: over de werkzaamheid en veiligheid van twee COVID-19 vaccins, na publicaties in NEJM en The Lancet (met update 21/12/20)
COVID-19: de vaccins: hoopvolle en bemoedigende berichten, maar nood aan onafhankelijke wetenschappelijke reflectie
COVID-19: hydroxychloroquine bleek opnieuw niet werkzaam als post-exposure profylaxe in een gerandomiseerde studie
COVID-19: over ivermectine, vitamine D en remdesivir: bewezen nut? (update 22/12: NICE-guideline over vitamine D en COVID-19)
COVID-19: de Solidarity-studie over remdesivir, hydroxychloroquine, lopinavir en interferon beta-1a
Het KCE publiceert een richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk
Auditorium
Nieuwe e-learning: Wegwijs in het Repertorium
Recente informatie: december 2020: zirkoniumcyclosilicaat, Mentha x piperita olie + Carum carvi olie, allergeen van bijengif, allergeen van wespengif, triëntine, acipimox, interferon alfa-2b, selenium, zink, communicaties van het FAGG
 Nieuwigheden in de eerste lijn
zirkoniumcyclosilicaat (Lokelma®▼)
Mentha x piperita olie + Carum carvi olie (Carmenthin®)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
allergeen van bijengif (Alutard SQ® Bee), allergeen van wespengif (Alutard SQ® Wasp)
triëntine (Cuprior®)
 Schrappingen en langdurige onbeschikbaarheden (>1 jaar)
acipimox (Olbetam®)
interferon alfa-2b (IntronA®)
Selenium (Selenium Aguettant®), zink (Zinc Aguettant®)
Andere wijzigingen
Direct Healthcare Professional Communications
Programma’s voor gebruik in schrijnende gevallen en medische noodprogramma’s