Ik wil me abonneren
december 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Enkele reflecties en praktische informatie n.a.v. het verdwijnen van de gedrukte Folia
De transparantiefiches: een update
Dankwoord aan experten
Recente informatie: november 2016
 • sacubitril/valsartan
 • vernakalant
 • efmoroctocog alfa
 • carfilzomib
 • spectinomycine
november 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Moet de plaats van paracetamol bij artrosepijn herbekeken worden?
Ongewenste effecten van protonpompinhibitoren (PPI's): recente publicaties en stand van zaken
Recente informatie: oktober 2016
 • acetylsalicylzuur + atorvastatine + ramipril
 • edoxaban
 • mepolizumab
 • dapagliflozine
 • tolvaptan
 • lumacaftor + ivacaftor
 • fyto-oestrogenen
Geneesmiddelenbewaking
Cardiovasculaire risico’s van methylfenidaat
oktober 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Plaats van inhalatietherapie bij jonge kinderen in de ambulante praktijk. Deel 1: bronchiolitis
Recente informatie: september 2016
 • levosimendan
 • fenylefrine i.v.
 • alirocumab
 • evolocumab
 • netupitant + palonosetron
 • olodaterol
Artikels
Flash: benzodiazepines en risico van dementie
Goed om te weten
Test uw kennis over de inhoud van de Folia, en, voor de artsen, verwerf accrediteringspunten
Geneesmiddelenbewaking
Langetermijneffecten van gebruik van diëthylstilbestrol (des) tijdens de zwangerschap
september 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Opioïden bij de behandeling van chronische niet-kankerpijn
Aanpak van fibromyalgie
Recente informatie: juli - augustus 2016
 • propranolol
 • defibrotide
 • empagliflozine + metformine
 • vaccin tegen humaan papillomavirus met 9 HPV-types
 • pindolol
 • telaprevir
 • zinkgluconaat
 • alprostadil uretraal
 • chloroquine
Geneesmiddelenbewaking
Risico van pneumonie bij patiënten met copd
juli 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Profylaxe en behandeling van postoperatieve nausea en braken
Zwangerschap en borstvoeding: de plaats van geneesmiddelen bij rookstop
Influenza 2016-2017
Recente informatie: juni 2016
 • clevidipine
 • geconjugeerde oestrogenen + bazedoxifeen
 • liraglutide
 • sufentanil sublinguaal
 • eliglustat
 • hydrochloorthiazide + triamtereen
 • benazepril
 • fusafungine
Geneesmiddelenbewaking
Alopecia en geneesmiddelen
juni 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De transparantiefiches: een update
Geen routinematige perioperatieve β-blokkade bij niet-cardiale heelkunde
Recente informatie: mei 2016
 • tiotropium + olodaterol; midazolam in buccale oplossing; pembrolizumab
Goed om te weten
“Goed om te weten” bericht naar aanleiding van een lezersbrief over penicillinesiroop in magistrale bereiding
Geneesmiddelenbewaking
Hyponatriëmie van medicamenteuze oorsprong
mei 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Reizen en geneesmiddelen
Zuurstoftoediening in spoedeisende gevallen
De ziekte van Alzheimer: de uitdagingen voor het ontwikkelen van echt doeltreffende geneesmiddelen blijven groot
Goed om te weten
Uitbreiding van de indicaties van de specialiteiten op basis van ezetimibe
Recente informatie: april 2016
 • safinamide
 • nivolumab
 • idarucizumab
 • nicardipine voor oraal gebruik
Artikels
Flash: herziening van de voedingsaanbevelingen voor vitaminen en sporenelementen
Geneesmiddelenbewaking
Het serotoninesyndroom
april 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Geneesmiddelen bij alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid - Deel 2: de terugvalpreventie
Substitutietherapie bij perioperatief stoppen van orale anticoagulantia
Acetylsalicylzuur in lage dosis ter preventie van pre-eclampsie
Gebruik van antidiabetica tijdens de ramadan
Recente informatie: maart 2016
 • inspuitbare diltiazem
 • inspuitbare theofylline
 • insuline glargine 300 E/ml
 • dulaglutide
 • cannabis
 • ponatinib
maart 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Geneesmiddelen bij alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid - Deel 1: de alcoholontwenning
Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2016 en de vernieuwde BCFI-website
De plaats van colchicine in de aanpak van pericarditis: recente gegevens
Goed om te weten
Is de hoge prevalentie van de influenza B/Victoria-stam, vastgesteld bij de start van de huidige influenza-epidemie, een probleem?
Vanaf 2017: geen Folia meer op papier
Geneesmiddelenbewaking
Bisfosfonaten en risico van osteonecrose van de uitwendige gehoorgang
februari 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Behandeling van diarree door Clostridium difficile
Vanaf 2017: stopzetting gedrukte Folia
In verband met onze zusterorganisaties
Geneesmiddelenbewaking
Risico van subacute cutane lupus erythematosus, zij het zeer laag, met protonpompinhibitoren
Recente informatie: januari 2016
 • apremilast
 • siltuximab
 • dibotermine alfa
 • methysergide
 • pizotifeen
 • efedrine nasaal
Goed om te weten
Moet de plaats van methylfenidaat bij kinderen en adolescenten met ADHD opnieuw geëvalueerd worden ?
Striktere controle van de systolische bloeddruk (<120 mmHg): nuttig voor sommige patiënten?
januari 2016
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2010: stand van zaken 5 jaar later
Recente informatie: december 2015
 • turoctocog alfa
 • ledipasvir + sofosbuvir
 • nintedanib
 • idelalisib
 • olaparib
Geneesmiddelenbewaking
Mirabegron en risico van verhoogde bloeddruk