Ik wil me abonneren
december 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vervallen geneesmiddelen: wat te doen?
Kan een geneesmiddel eens de vervaldatum overschreden is nog gebruikt worden, en zo ja onder welke voorwaarden?
Geen profylactische behandeling van koortsconvulsies bij kinderen
Op basis van een Cochrane Review kan geen enkele profylactische behandeling van koortsconvulsies bij kinderen worden aanbevolen, noch intermittent bij een koortsepisode, noch continu.
Noxafil® (posaconazol): de maagsapresistente tabletten en de suspensie zijn niet zomaar uitwisselbaar
Dankwoord aan de experten
Goed om te weten
Elektronisch voorschrijven: pas verplicht vanaf 1 januari 2020
Recente informatie: november 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
insuline glargine + lixisenatide
lesinurad
ramipril + amlodipine
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
cladribine
dimethylfumaraat
 Nieuwigheden in de oncologie
telotristat-ethyl
 Schrappingen
methoxsaleen
morfinesulfaat in oplossing
piperonylbutoxyde
Geneesmiddelenbewaking
Het Europees geneesmiddelenbureau (EMA) beperkt het gebruik van chinolonen omwille van soms sterk invaliderende ongewenste effecten
november 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Impetigo: aanpak
Bij impetigo zijn hygiënemaatregelen essentieel. Fusidinezuur is het eerstekeuze-antibioticum voor lokale toepassing. Indien een behandeling met orale antibiotica nodig is, is flucloxacilline de eerste keuze.
Reactie van een lezer op artikel “Versnelde toegang tot innovatieve geneesmiddelen: ja, maar…” (Folia september 2018)
Recente informatie: oktober 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
eucalyptus zetpil
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
brivaracetam
 Nieuwigheden in de oncologie
midostaurine
 Schrappingen
bromperidol decanoaat
imipenem + cilastatine
proglumetacine
Geneesmiddelenbewaking
Olanzapine onder vorm van verlengde afgifte (olanzapinepamoaat) en postinjectiesyndroom
Het gebruik van olanzapine onder vorm van verlengde afgifte (olanzapinepamoaat) vereist dat de patiënt gedurende minstens drie uur kan worden geobserveerd, om tijdig symptomen van postinjectiesyndroom te herkennen.
oktober 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De Transparantiefiches: een update
​In dit artikel worden een aantal vermeldenswaardige nieuwigheden besproken rond volgende Transparantiefiches: "dementie", "dermatomycosen”, “diabetes”, “fluor vaginalis”, “incontinentie voor urine”, “seizoensgebonden allergische rhinitis (hooikoorts)” 
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Volgende onderwerpen komen in dit artikel aan bod: de duur van een antibioticabehandeling; de chinolonen; acute keelpijn; acute exacerbaties van COPD; acute otitis media bij kinderen; community-acquired pneumonie bij kinderen.
Recente informatie: september 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
nusinersen
Andere wijzigingen
valsartan
Geneesmiddelenbewaking
Gynaecomastie van medicamenteuze oorsprong
september 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Versnelde toegang tot innovatieve geneesmiddelen: ja, maar …
Een versnelde toegang tot veelbelovende geneesmiddelen voor ernstige aandoeningen is in sommige gevallen verantwoord. Een essentiële voorwaarde blijft echter dat er voldoende aandacht is voor de evidentie rond de risico-batenverhouding en de kosten-batenverhouding.
Antitrombotica in de secundaire preventie van ischemisch CVA buiten het kader van voorkamerfibrillatie: twee recente studies
De conclusie van de Transparantiefiche “CVA: secundaire preventie” dat acetylsalicylzuur de eerste keuze is in de secundaire preventie van CVA bij patiënten zonder VKF of kleplijden, wordt niet gewijzigd door de NAVIGATE ESUS-studie en de POINT-studie.
Een behandeling van hepatitis C aan een veel lagere kostprijs: geen onbereikbare optie
Recente informatie: augustus 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
fluticason + umeclidinium + vilanterol
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
insuline degludec + liraglutide
 Nieuwigheden in de oncologie
avelumab
ribociclib
 Schrappingen
dasabuvir
gecombineerd vaccin mazelen-rubella-bof-varicella
Geneesmiddelenbewaking
Mesalazine: roodbruine verkleuring van de urine na contact met natriumhypochloriet
Errata
Erratum: benralizumab (Recente informatie juli 2018)
augustus 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Influenza 2018 - 2019

Voor het influenzaseizoen 2018-2019 zijn enkel tetravalente influenzavaccins beschikbaar. In dit artikel is er bijzondere aandacht voor de vaccinatie van zwangere vrouwen en van immuungedeprimeerde patiënten met kanker, en voor de influenzavaccinatie bij patiënten allergisch aan eieren.

De Persephone-studie met trastuzumab bij HER2-positief vroeg mammacarcinoom: een behandeling gedurende 6 maanden in plaats van één jaar?
Goed om te weten
De anti-Alzheimergeneesmiddelen: in Frankrijk niet langer terugbetaald
Pre-expositie profylaxe (PrEP) met Truvada®: volgens Sensoa frequenter te overwegen in de preventie van HIV
Recente informatie: juli 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
etelcalcetide
brodalumab
benralizumab 
autologe corneale epitheelcellen
 Schrappingen
dinatrium-eosine cutane oplossing
lidocaïnehydrochloride + zinkoxide
albiglutide
interferon gamma-1b
Andere wijzigingen
evolocumab
vaccin tegen humaan papillomavirus
Geneesmiddelenbewaking
Misbruik van oogdruppels op basis van tropicamide

Er zijn signalen dat heroïneverslaafden oogdruppels op basis van tropicamide misbruiken langs intraveneuze weg, wat onder andere kan leiden tot ernstige anticholinerge effecten.

juli 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Depressie bij volwassenen: een aanbeveling voor goede medische praktijkvoering en een meta-analyse
Volgens de aanbeveling voor goede medische praktijkvoering (Domus Medica, vertaald door SSMG) is het beter niet routinematig antidepressiva te geven bij milde tot matige depressie; de aanbeveling is om bij ernstige depressie wel antidepressiva te geven, met steeds ook een belangrijke plaats voor psychologische ondersteuning. De auteurs van de meta-analyse (The Lancet) concluderen dat in gerandomiseerde studies over ernstige depressie bij volwassenen de antidepressiva werkzamer zijn dan placebo.
Zwangerschap en borstvoeding: aanpak van obstipatie
Wanneer in de aanpak van obstipatie bij een vrouw die zwanger is of borstvoeding geeft, voedings- en hygiëne maatregelen falen, komen bepaalde laxativa in aanmerking (vooral zwelmiddelen, macrogolpreparaten, lactulose, lactitol en sorbitol), maar de andere zijn te mijden (bv. laxativa op basis van minerale zouten, sommige contactlaxativa).
Goed om te weten
Elektronisch voorschrijven nog niet verplicht op 1 juni 2018
Recente informatie: juni 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
ibuprofen + codeïne
alprostadil crème
Hedera helix
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
sofosbuvir + velpatasvir + voxilaprevir
indigokarmijn
 Schrappingen
lithiumsuccinaat + zink
Echinacea purpurea + Serenoa repens
malathion
Andere wijzigingen
vaccin tegen difterie-tetanus-kinkhoest
Geneesmiddelenbewaking
Febuxostat: twijfels over de cardiovasculaire veiligheid blijven bestaan na publicatie van de CARES-studie
juni 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Stabiel COPD: behandeling van symptomen en onderhoudsbehandeling
​​In dit artikel wordt de aanpak van stabiel COPD besproken, met de GOLD 2017-aanbevelingen als basisreferentie, getoetst aan een aantal andere bronnen. Het step-up en step-down schema volgens GOLD 2017 wordt getoond en kritisch besproken.
De Transparantiefiches: een update
​​In dit artikel worden een aantal vermeldenswaardige nieuwigheden besproken rond volgende Transparantiefiches: "ADHD", "angststoornissen", "neuropathische pijn", "slapeloosheid", "voorkamerfibrillatie".
Goed om te weten
Verandering in doseerpipet paracetamol siroop 160mg/5ml (Perdolan®)
Om vergissingen te voorkomen is het belangrijk dat de apotheker bij een aflevering van paracetamol siroop duidelijke doseringsinstructies aanbrengt op de verpakking, in overeenstemming met het bijgeleverde doseersysteem, en de patiënt wijst op de verschillen in de oude en nieuwe Perdolan® doseerpipetten.
Recente informatie: mei 2018
 Nieuwigheden in de oncologie
lenvatinib
 Schrappingen
canreonaat
nisoldipine
naloxegol
didanosine
bisoxatine
simeprevir
permethrine
Andere wijzigingen
terugbetaling van de chinolonen
cilazapril
Geneesmiddelenbewaking
Valproïnezuur en het teratogene risico: bijkomende maatregelen om blootstelling in utero te vermijden
​​Bij zwangere vrouwen is valproïnezuur gecontra-indiceerd, tenzij in de zeldzame gevallen van epilepsie waarvoor geen andere behandeling doeltreffend is. Bij meisjes en vrouwen in de vruchtbare leeftijd mag valproïnezuur enkel gebruikt worden wanneer voldaan is aan strikte voorzorgsmaatregelen die deel uitmaken van een zwangerschapspreventieprogramma.​
mei 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Reizen en geneesmiddelen
Reizigersdiarree
Medicamenteuze preventie van reizigersdiarree kan niet aanbevolen worden. Zelfbehandeling met antibiotica is daarbij slechts uitzonderlijk nuttig, en azithromycine is dan het eerstekeuze-antibioticum.
Ziekte van Lyme
Preventie en behandeling van de ziekte van Lyme, in België opgelopen, wordt hier besproken.
Bewegingsziekte
Sederende H1-antihistaminica en cinnarizine kunnen preventief genomen worden tegen bewegingsziekte.
Zonneproducten
Zonneproducten kunnen, bij goed gebruik, zonnebrand helpen voorkomen, huidveroudering vertragen en mogelijk ook het risico van huidkanker verminderen.
Preventie van malaria
Naast antimugmaatregelen kan medicamenteuze profylaxe bij sommige reizen nodig zijn.
Goed gebruik van repellents
Het aanbrengen van een repellent op de huid is een belangrijke preventieve maatregel tegen tropische ziekten die worden overgebracht door muggen, teken of zandvliegen.
Reizen en vaccinaties
Het is raadzaam om, bij het plannen van een reis, tijdig de vaccinatiestatus te controleren en zich af te vragen of bepaalde vaccinaties moeten worden uitgevoerd in functie van reisbestemming en reisomstandigheden.
Recente informatie: april 2018
 Nieuwigheden in de ambulante geneeskunde
beclometason + formoterol + glycopyrronium
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
darunavir + cobicistat + emtricitabine + tenofovir
 Nieuwigheden in de oncologie
blinatumomab
 Schrappingen
attapulgiet
benzoxonium + lidocaïne voor orofaryngeaal gebruik
telithromycine
tramadol voor rectaal gebruik
Geneesmiddelenbewaking
Recente meldingen van acuut nierfalen en verergering van infectie door ibuprofen bij kinderen
april 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
Door de HGR wordt nu ook aanbevolen om jongens van 9 tot 14 jaar systematisch te vaccineren tegen HPV (voorheen enkel meisjes). De grootste gezondheidswinst van HPV-vaccinatie blijft te verwachten bij vrouwen, met name door de preventie van baarmoederhalskanker.
Vaccinatie tegen varicella (windpokken): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De HGR adviseert geen systematische vaccinatie van kinderen tegen varicella. In specifieke situaties is de vaccinatie zinvol, ter bescherming van risicogroepen waarbij varicella zeer ernstig kan verlopen.
Vaccinatie tegen herpes zoster (zona): herzien advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR)
De HGR adviseert geen systematische vaccinatie van volwassenen tegen herpes zoster, maar stelt dat vaccinatie op individuele basis kan worden overwogen. Het is op dit ogenblik evenwel moeilijk om een doelgroep te definiëren waarvoor vaccinatie actief moet worden aangemoedigd.
Goed om te weten
TOP 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2016
Informatiecampagne 2018 rond nucleair risico: distributie van jodiumtabletten
Dit artikel verwijst naar een aantal nuttige informatiebronnen rond het toedienen van hoge doses kaliumjodide in het geval van een nucleair ongeval: zowel betreffende de prioritaire doelgroepen van de inname van kaliumjodide, als betreffende praktische informatie rond bestellen, stockeren, afleveren en registreren van de kaliumjodidetabletten. Het BCFI herinnert specifiek aan volgende aspecten rond het gebruik van hoge doses kaliumjodide: (1) de leeftijd, en (2) het risico van allergische reacties.
Het Repertorium editie 2018
Recente informatie: maart 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
guselkumab
ocrelizumab
 Nieuwigheden in de oncologie
atezolizumab
 Schrappingen
niet-maagsapresistent acetylsalicylzuurpreparaat in de cardiovasculaire preventie
paracetamol met verlengde afgifte
clodronaat tabletten
lithiumcarbonaat tabletten aan 250 en 500 mg
daclizumab
Andere wijzigingen
aprotinine
Geneesmiddelenbewaking
Spierkrampen: kinine steeds af te raden, magnesium niet aan te bevelen
maart 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
De Transparantiefiches: een update
In dit artikel worden een aantal vermeldenswaardige nieuwigheden besproken rond volgende Transparantiefiches: ‘CVA: secundaire preventie’, ‘migraine’, ‘maagklachten’.
Aanpak van plaque psoriasis (bijgewerkt op 22/10/2019)
In dit artikel wordt de plaats besproken van lokale behandelingen (vooral emolliëntia, corticosteroïden, vitamine D-analogen en salicylzuur), lichttherapie en systemische behandelingen (voornamelijk methotrexaat, eventueel ciclosporine, acitretine, apremilast of biologische middelen) bij plaque psoriasis.
Corticosteroïden bij acute keelpijn
Een eenmalige dosis systemische corticosteroïden bij acute keelpijn lijkt in de meeste gevallen relatief veilig maar heeft slechts een klein symptomatisch effect. Daarom is dit vooral bij ouderen en patiënten met comorbiditeiten af te raden.
Goed om te weten
De herziene hypertensierichtlijn van de American College of Cardiology / American Heart Association (ACC/AHA): enkele punten in klinisch perspectief
Er is volgens het BCFI op dit ogenblik onvoldoende evidentie dat de toename in het aantal patiënten dat volgens de nieuwe criteria van de Amerikaanse ACC/AHA-hypertensierichtlijn zou moeten behandeld worden, een evenredige winst in gezondheid zou opleveren.
Recente informatie: februari 2018
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
nonacog gamma
sarilumab
 Nieuwigheden in de oncologie
olaratumab
 Schrappingen
barnidipine en nitrendipine
oxacilline
gecombineerd vaccin hepatitis A + buiktyfus
laaggedoseerd capsaïcine
Andere wijzigingen
terugbetaling benzylpenicilline
Geneesmiddelenbewaking
Probiotica op basis van Saccharomyces boulardii (het geneesmiddel Enterol® en diverse voedingssupplementen): nu gecontra-indiceerd bij ernstig zieke patiënten en patiënten met immunodepressie
februari 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
KCE-richtlijn over de behandeling van lage rugpijn en commentaar bij de plaats van opioïde analgetica
In de aanpak van lage rugpijn spelen geneesmiddelen slechts een beperkte rol. NSAID’s en weinig krachtige opioïden kunnen mits de nodige voorzorgsmaatregelen voor korte duur gebruikt worden. Voor paracetamol kan bij lage rugpijn in het algemeen geen werkzaamheid worden aangetoond, maar het is soms de enige optie die kan geprobeerd worden bij contra-indicaties voor NSAID’s en opioïden.
Doeltreffendheid van idarucizumab (Praxbind®, het antidotum van dabigatran) in noodsituaties
Idarucizumab is een doeltreffend en snel werkend antidotum van dabigatran bij ernstige bloeding of dringende heelkunde, maar het neutraliseren van een anticoagulerende behandeling is niet zonder gevaar.
Patiënten met tandpijn: een belangrijke risicogroep voor accidentele paracetamolintoxicatie
Om overgebruik en paracetamolintoxicatie te vermijden is het belangrijk om bij patiënten met tandpijn van bij het eerste contact te vragen naar de reeds ingenomen hoeveelheid paracetamol.
Recente informatie: januari 2018
 Nieuwigheden in de eerste lijn
buprenorfine (wekelijkse transdermale pleister)
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
pitolisant
glecaprevir + pibrentasvir
deoxycholzuur
 Nieuwigheden in de oncologie
cabozantinib
 Schrappingen
norethisteron
ampicilline
Geneesmiddelenbewaking
PRAC adviseert om paracetamol met gereguleerde afgifte uit de markt te halen
januari 2018
Intro: Deze maand in de Folia
Artikels
Nieuwigheden 2012: stand van zaken 5 jaar later

Dit artikel is een update van de kennis over doeltreffendheid en veiligheid van een aantal geneesmiddelen die in 2012 op de markt kwamen. Voor dit artikel werd een selectie gemaakt van de geneesmiddelen die een impact hebben op de algemene praktijk. Volgende geneesmiddelen worden besproken:

 • Apixaban (Eliquis®)
  Het BCFI is van oordeel dat apixaban, net als de andere directe orale anticoagulantia (DOAC’s), de vitamine K-antagonisten (VKA’s) niet systematisch dient te vervangen in de trombo-embolische preventie; er zijn geen argumenten om apixaban te verkiezen boven de andere DOAC’s.

 • Ticagrelor (Brilique®)
  Het BCFI is van oordeel dat ticagrelor een doeltreffend antiaggregans is maar dat acetylsalicylzuur de eerste keuze blijft in de secundaire preventie op lange termijn na myocardinfarct.

 • Racecadotril (Tiorfix®)
  Het BCFI is van oordeel dat de plaats van racecadotril bij acute diarree zeer beperkt is: er zijn weinig kwaliteitsvolle studies over de werkzaamheid. Racecadotril lijkt tot nu toe veilig maar het gelijktijdig gebruik met een ACE-inhibitor is af te raden omwille van een verhoogd risico van angio-oedeem.

 • Linagliptine (Trajenta®, in associatie met metformine: Jentadueto®) 
  Het BCFI is van oordeel dat het niet bewezen is dat linagliptine een meerwaarde heeft ten opzichte van de andere gliptinen, tenzij misschien het gebruiksgemak bij patiënten met nierinsufficiëntie.

 • Chloormadinon (Helen®)
  Het BCFI is van oordeel dat het trombo-embolisch risico met chloormadinon onduidelijk blijft.

 • Febuxostat (Adenuric®)
  Het BCFI is van oordeel dat febuxostat ook na 5 jaar slechts een tweede keuze blijft bij jicht, bijvoorbeeld bij intolerantie of contra-indicatie voor allopurinol. Febuxostat is evenmin een eerste keuze in de preventie of behandeling van hyperuricemie bij de start van chemotherapie. Het risico van overgevoeligheidsreacties en de cardiovasculaire veiligheid blijven aandachtspunten.

 • Collagenasen van Clostridium histolyticum (Xiapex®)
  Het BCFI is van oordeel dat meer gegevens noodzakelijk zijn om de plaats van collagenasen van C. histolyticum bij ziekte van Dupuytren en ziekte van Peyronie te kunnen inschatten.

 • Asenapine (Secrest®)
  Het BCFI is van oordeel dat asenapine geen eerstekeuze-antipsychoticum is, en dat lithium de referentiebehandeling blijft bij manische episodes bij patiënten met bipolaire stoornis. 

 • Belimumab (Benlysta®)
  Het BCFI is van oordeel dat meer gegevens noodzakelijk zijn om de plaats van belimumab bij patiënten met actieve systemische lupus erythematodes te kunnen inschatten.

 • Fingolimod (Gilenya®)
  Het BCFI is van oordeel dat fingolimod moet voorbehouden worden voor de tweedelijnsbehandeling van zeer actieve vormen van MS na falen van de β-interferonen en glatirameeracetaat die de eerstelijnsbehandelingen vormen. 

 • Bilastine (Bellozal®)
  Het BCFI is van oordeel dat omwille van een gebrek aan nieuwe evidentie en zijn hogere kostprijs, bilastine geen voorkeur verdient boven andere H1-antihistaminica bij allergische rinoconjunctivitis en urticaria. Gegevens over de cardiale veiligheid zijn wel geruststellend.

 • Tafluprost (Saflutan®)
  Het BCFI is van oordeel dat de plaats van tafluprost bij de behandeling van glaucoom nog steeds niet duidelijk is.

Gedeeltelijke overname van activiteiten en personeel van vzw Farmaka door het BCFI
Goed om te weten
Elektronisch voorschrift: verplicht vanaf 1 juni 2018
Geen bewezen meerwaarde van homeopathie ten opzichte van placebo volgens een rapport van de “Europese adviesraad van wetenschapsacademies”, en vraag naar dezelfde rigoureuze eisen als voor klassieke geneesmiddelen
Recente informatie: december 2017
 Nieuwigheden in de specialistische geneeskunde
susoctocog alfa (bijgewerkt op 17/01/2018)
 Nieuwigheden in de oncologie
palbociclib
 Schrappingen
het vaccin Infanrix-IPV®
Geneesmiddelenbewaking
Tremor van medicamenteuze oorsprong