Ik wil me abonneren
december 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Intensieve insulinetherapie op de intensieve-zorgenafdeling
De Transparantiefiches: een update
Goed om weten: vaccin tegen rotavirus (Rotarix®) vanaf 1 november 2006 terugbetaald
Vergissingen in dosering en toediening van geneesmiddelen
november 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van diarree door Clostridium difficile
Hyperhomocysteïnemie en cardiovasculaire accidenten
Recente informatie september-oktober 2006
Aanpassing van de terugbetalingsmodaliteiten van de vaccins tegen influenza vanaf 1 oktober 2006
Wijziging van de terugbetalingsvoorwaarden van de specialiteiten op basis van gonadotropinen: Menopur®, Gonal-F® en Puregon®
Waarschuwing i.v.m. hepatotoxiciteit van zilverkaars
Cardiovasculaire risico’s van NSAID’s: nieuwe publicaties
Fosfodiësterase type 5-inhibitoren en ischemische optische neuropathie
In verband met de dosis lactulose bij obstipatie bij het kind (Folia juli 2006)
oktober 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn: een upDATE
Primaire preventie van borstcarcinoom: stand van zaken
Insuline via inhalatie
De aanpak van bacteriële meningitis
Effect van adjuverende behandeling op de overleving bij niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Spontaan melden van ongewenste effecten
september 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Aanpak van hypertrichose en hirsutisme
Complicaties na inspuiten van de permanente rimpelvuller Dermalive en soortgelijke producten
Inname van geneesmiddelen tijdens de Ramadan
Recente Informatie juni-juli-augustus 2006
Tegemoetkoming voor trastuzumab (Herceptin®) bij niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Rimonabant bij obesitas: hou rekening met de onzekerheden
Pulmonale hypertensie door anorexigenen: ook meer dan 5 jaar na laatste inname
augustus 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Preventie van cardiovasculaire accidenten: biedt het associëren van een ander anti-aggregans aan acetylsalicylzuur een voordeel?
Vaccinatie tegen influenza: winter 2006-2007
Een vaccin tegen humaan papillomavirus in ontwikkeling
Fluoxetine voor depressie bij kinderen en adolescenten: blijf kritisch!
Congenitale afwijkingen door ACE-inhibitoren
De aromatase-inhibitor exemestan bij niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Nierfalen door orale laxativa op basis van fosfaten
juli 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling in de eerste lijn van chronische functionele obstipatie
Ongewenste effecten van nitrofurantoïne
Cardiovasculaire risico’s van geneesmiddelen gebruikt bij ADHD
De LIFT-studie met tibolon vroegtijdig stopgezet
Vaccin tegen rotavirus
Wijzigingen in de terugbetalingsmodaliteiten van de hypolipemiërende middelen
Marevan® (warfarine) niet meer terugbetaald
Behandeling van primaire hypothyreose
Duloxetine: ook bij gebruik bij stress-incontinentie rekening houden met de waarschuwingen i.v.m. antidepressiva
I.v.m. vergissingen bij toediening van Brevibloc® (esmolol)
juni 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium op onze website
Recente informatie april-mei 2006
In verband met de langwerkende β₂-mimetica
Cardiale ongewenste effecten van cholinesterase-inhibitoren
mei 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Zomer, reizen en geneesmiddelen: een update
Gebruik van antidepressiva tijdens de zwangerschap
Hepatotoxiciteit en visusstoornissen door telithromycine
april 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Medicamenteuze behandeling van neuropathische pijn
Wat uitleg over het ATC/DDD-systeem
Recente informatie januari-maart 2006
Foliumzuur bij behandeling met methotrexaat
Corticosteroïden en risico van glaucoom
maart 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Plaats van antidepressiva in de aanpak in de eerste lijn van depressie bij volwassenen
Medicamenteuze behandeling van dysmenorroe
Polymedicatie
Wereldwijde terugtrekking van de markt van het anticoagulans melagatran/ximelagatran
Probiotica
Isotretinoïne en psychiatrische ongewenste effecten
Vergissingen bij de toediening van Brevibloc®
februari 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Klassieke versus atypische antipsychotica in de behandeling van schizofrenie
Overschakelen van de ene specialiteit naar de andere: enkele commentaren
Gebruik van amoxicilline op jonge leeftijd en tandafwijkingen
Langdurige antibioticabehandeling
Hoofdpijn door overmatig gebruik van analgetica en antimigrainemiddelen
januari 2006
Artikels
Deze maand in de Folia
Hormonale en immunologische behandeling bij niet-gemetastaseerd borstcarcinoom
Rationeel voorschrijven van antibiotica bij urineweginfecties: enkele commentaren
Recente informatie oktober-december 2005
Desmopressine voor orale toediening
Behandeling van prikkelbare-darmsyndroom
Foliumzuursupplementen rond de conceptie
Preventieve behandeling bij bipolaire stoornissen
Bisfosfonaten en risico van kaakbeennecrose