Ik wil me abonneren
december 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Recente informatie november 2015: Harpagophytum, secukinumab, obinutuzumab, ribavirine via verneveling
Geneesmiddelen die urineincontinentie kunnen bevorderen
november 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Aandacht in de pers voor paroxetine als antidepressivum bij adolescenten: heranalyse van “Study 329”
De EMPA-REG-studie: vermindering van de cardiovasculaire mortaliteit door empagliflozine bij type 2-diabetes
Ezetimibe en simvastatine na acuut coronair syndroom: de IMPROVE-IT studie
Top 25 van de RIZIV-uitgaven voor geneesmiddelen in de ambulante zorg voor 2014
De Food and Drug Administration (FDA) vestigt de aandacht op een risico van gewrichtspijn met de DPP-4-inhibitoren (gliptinen)
Symbool ter hoogte van de specialiteiten waarvoor bijkomende “risicobeperkende activiteiten” vereist zijn
Recente informatie oktober 2015: simoctocog alfa, dasabuvir, ombitasvir + paritaprevir + ritonavir, regorafenib
Ibuprofen aan hoge dosis: verhoogd cardiovasculair risico
oktober 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Rationeel gebruik van antibiotica bij acute luchtweginfecties in de eerste lijn
Vaccinatie tegen pneumokokken bij volwassenen
Erratum
Recente informatie september 2015: dimethylfumaraat, vedolizumab, ivermectine, propranolol 80 mg met vertraagde vrijstelling, umeclidinium, canagliflozine + metformine, oraal anticonceptivum met verlengd doseringsschema, Humalog® 200 E/ml, pregabaline, vaccins ter beschikking gesteld door de Gemeenschappen
Orale anticonceptiva en risico van veneuze trombo-embolie
Vaccinatie tegen rotavirus en risico van intestinale invaginatie
september 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Welke medicamenteuze interventie bij tonisch-clonische aanvallen?
Goed om te weten: medicinaal gebruik van cannabis bij spasticiteit door multiple sclerose
Recente informatie juli- augustus 2015: empagliflozine, daclatasvir, tetravalente vaccins tegen influenza, peginterferon bèta-1a, anakinra, ibrutinib, ciclesonide, acetylsalicylzuur 80 mg, vaccins tegen hepatitis A
Geneesmiddelenbewaking: risico van diabetische ketoacidose met de gliflozinen
augustus 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
juli 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Influenza 2015-2016
Recente informatie juni 2015: vaccin tegen hepatitis A + buiktyfus, domperidon (rectaal), theofylline (vertraagde vrijst.), chloorhexidine (vaginaal), feneturide, protamine
Commentaar: beoordeling door het BCFI van geneesmiddelen op basis van planten
Recente media-aandacht voor rosuvastatine (Crestor®): welke plaats binnen de statines?
Advies van de Hoge Gezondheidsraad in verband met jodiumprofylaxe in geval van een nucleair ongeval
Ambroxol en broomhexine: risico van ernstige reacties
juni 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
De Transparantiefiches: een update
Goed om te weten: nieuwe definitie van “goedkoop” geneesmiddel: voor wie is dit belangrijk ?
Recente informatie mei 2015: misoprostol langs vaginale weg, hydrocortison langs rectale weg, pentazocine inspuitbaar
Aceclofenac: dezelfde cardiovasculaire risico’s als diclofenac
mei 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Ziekte van Lyme, een update
Reizen en geneesmiddelen. Goed gebruik van repellants
Reizen en geneesmiddelen. Reizigersdiarree
Recente informatie april 2015: albiglutide, nepafenac, ulipristal
april 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Behandeling van schurft
Recente informatie maart 2015: bismutsubcitraat + metronidazol + tetracycline, Rhodiola rosea
Ezetimibe en de IMPROVE-IT studie
Tarifering per eenheid
Geneesmiddelen in Europa: twee belangrijke beslissingen
Recent systematisch overzicht van de literatuur naar de ongewenste effecten van paracetamol
Geneesmiddelen en risico van tandcariës
maart 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Risico van valproïnezuur en andere anti-epileptica tijdens de zwangerschap
Recente informatie februari 2015: umeclidinium + vilanterol
Mogelijk bevoorradingstekort van de hepatitis A-vaccins Havrix® en Havrix Junior®
Positief advies van het EMA voor het gebruik van liraglutide bij obesitas
Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium editie 2015
Bijkomende documenten betreffende het goede gebruik van geneesmiddelen op de FAGG-website
februari 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Primaire preventie van borstkanker
Medicamenteuze behandeling van restless legs syndrome
Recente informatie januari 2015: tapentadol, alemtuzumab, simeprevir en sofosbuvir, levothyroxine (L-thyroxine®)
Geneesmiddelen als mogelijke oorzaak van perifere neuropathie
januari 2015
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwigheden 2009, stand van zaken 5 jaar later: dabigatran en rivaroxaban; vildagliptine; ulipristal; estradiol + diënogest; methylnaltrexon; paliperidon; rotigotine; abatacept en tocilizumab; rupatadine
Recente informatie december 2014: canagliflozine, enzalutamide, trastuzumab-emtansine
Bijkomende voorzorgsmaatregelen bij het voorschrijven van ivabradine