Sportdrank bij baby met matige dehydratie

In het Ned Tijdschr Geneeskd [2003; 147: 213-14] verscheen een casus van een 2 maand oude baby met matige dehydratie, bij wie de huisarts had aanbevolen een sportdrank (Aquarius) toe te dienen. Het kind verbeterde niet. Bij ziekenhuisopname werd geadviseerd een orale rehydratie-oplossing toe te dienen, waarna het kind snel verbeterde. De auteurs van het artikel vergeleken de samenstelling van een orale rehydratie-oplossing met deze van de sportdrank en deze van Coca-Cola. Daaruit blijkt o.a. dat de sportdrank en Coca-Cola te weinig natrium en kalium bevatten zodat de verhouding natrium:glucose niet optimaal is, met als gevolg dat het water minder wordt opgenomen. Ook is de osmolariteit van de sportdrank en van Coca-Cola hoger dan wenselijk, wat mogelijk leidt tot osmotische diarree (met verergering van de dehydratie). De boodschap is dus dat bij dehydratie orale rehydratie-oplossingen moeten gebruikt worden. Wanneer het de bedoeling is een nog goede hydratietoestand op peil te houden, is vooral regelmatig drinken belangrijk, en daarbij kan een sportdrank of frisdrank wel in aanmerking komen. [In verband met orale rehydratatie-oplossingen, zie ook Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium, editie 2004 blz. 89.]