Ziekte van Lyme

In de Folia werd reeds meerdere malen aandacht besteed aan de ziekte van Lyme, veroorzaakt door de spirocheet Borrelia burgdorferi en overgebracht via een tekenbeet [ Folia mei 2002 , mei 2003 en mei 2004 ]. We hernemen de belangrijkste boodschappen.

 • De beste preventieve maatregel is het vermijden van tekenbeten, bv. door dragen van beschermende kledij en gebruik van repellants (zie ' Preventie van malaria').
 • Het is aanbevolen teken op het lichaam actief op te sporen. Eventueel aanwezige teken dienen te worden verwijderd (zo snel mogelijk en bij voorkeur binnen de 24 uur na de beet) met een adequate pincet of tekentang,-vork of-lasso.
 • In de Belgische situatie zijn antibiotica ter preventie van de ziekte van Lyme na een tekenbeet in principe niet aangewezen.
 • Antibiotica worden wel aanbevolen vanaf het vroege gelokaliseerde stadium van de ziekte van Lyme, dus bij optreden van erythema migrans (2 à 30 dagen na de beet). Volgende antibiotica worden voorgesteld.
  • Volwassene en kind vanaf 9 jaar:
   • 1ste keuze: doxycycline (200 mg p.d. in 1 of 2 giften ged. 10 d.; gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap en de lactatie);
   • 2de keuze: amoxicilline (1,5 g p.d. in 3 giften ged. 14 d.);
   • 3de keuze: azithromycine (500 mg p.d. ged. 5 d.).
  • Kind < 9 jaar:
   • 1ste keuze: amoxicilline (50 mg/kg/d. in 3 giften ged. 14 d.);
   • 2de keuze: azithromycine (10 mg/kg/d. in 1 gift ged. 5 d.).
  In het gedissemineerd stadium is, afhankelijk van de aard van de problemen (neurologische, cardiale, gewrichtsproblemen), orale (bv. doxycycline) of parenterale (bv. ceftriaxon) toediening van antibiotica noodzakelijk.

Er dient opgemerkt dat teken nog andere pathogenen dan Borrelia kunnen overbrengen [zie ook Folia mei 2006 ].


Enkele referenties

 • Preventie en behandeling van Lyme-borreliose. Geneesmiddelenbulletin 2006; 40: 41-6
 • Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Richtlijn Lyme-borreliose (2004). Via www.cbo.nl
 • Wormser G.P., Dattwyler R.J., Shapiro E.D., Halperin J.J., Steere A.C. et al.: The clinical assessment, treatment, and prevention of Lyme disease, human granulocytic anaplasmosis, and babesiosis: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Disease Society of America. Clin. Infect. Dis. 2006; 43: 1089-134