Acetylsalicylzuur en preventie van kanker

  • De conclusie van een artikel in de Folia van februari 2011 was dat acetylsalicylzuur het risico van colorectale kanker en de daaraan gebonden mortaliteit zou verminderen, maar dat vele vragen onbeantwoord bleven. Recente gegevens uit een analyse van 8 gerandomiseerde studies wijzen erop dat dagelijkse inname van 75 à 100 mg acetylsalicylzuur gedurende minstens 5 jaar de globale mortaliteit door kanker, met inbegrip van andere kankers dan colorectale kanker (bv. oesofagus, maag, pancreas, longen, prostaat), vermindert. Deze resultaten moeten met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden wegens bepaalde beperkingen van deze analyse; het ging bijvoorbeeld hoofdzakelijk om patiënten met hoog cardiovasculair risico en in deze studies was de mortaliteit door kanker geen primair eindpunt. Bovendien laten deze resultaten over de globale mortaliteit door kanker, niet toe te bepalen welke patiënten het meest baat kunnen hebben van een preventieve behandeling met acetylsalicylzuur. Op dit ogenblik wordt toediening van acetylsalicylzuur met als enig doel de preventie van kanker, niet aanbevolen [ Lancet 2011; 377: 31-41 , met editoriaal Lancet : 3-4 ].