Afleveren van paracetamol

Iemand stelde ons de vraag of het juist is dat een apotheker voor paracetamol slechts hoeveelheden kleiner dan 8 gram vrij mag afleveren, en dat voor grotere hoeveelheden een voorschrift vereist is. De situatie is als volgt.

  • Preparaten die per verpakking 10,05 g of minder paracetamol bevatten, kunnen door de apotheker vrij worden afgeleverd.
  • Preparaten die per verpakking meer dan 10,05 g paracetamol bevatten, vereisen een schriftelijke aanvraag van de patiënt of een voorschrift. Deze regel is gebaseerd op het besluit van de Regent houdende reglement op het bewaren en het verkopen van giftstoffen (6 februari 1946; te consulteren via http://www.afigp.fgov.be/NL%20home/wetgeving/wetgeving%20tekst.htm , klik 06/02/46). In het besluit worden stoffen ingedeeld in lijsten, en worden aan deze stoffen maximale doses, per gift en per dag, toegekend. Paracetamol behoort tot lijst II (zoals b.v. ook codeïne). Voor de stoffen van lijst II geldt de regel dat zij vrij kunnen worden afgeleverd als de maximale hoeveelheid in het preparaat lager is dan driemaal de maximale dagdosis (ook de "zware dosis&quot genoemd). Voor paracetamol bedraagt de maximale dagdosis 3,35 gram, met dus als "zware dosis&quot 10,05 gram.

    Of de eis van een schriftelijke aanvraag als resultaat heeft dat problemen in verband met overdosering met paracetamol worden voorkomen, is onduidelijk.

    Preparaten die paracetamol, in gelijk welke hoeveelheid, in combinatie met codeïne bevatten, zijn steeds voorschriftplichtig [zie ook Folia februari 2002 ].