Flash: acetylsalicylzuur in primaire preventie van cardiovasculaire events bij diabetici

Recent verscheen nieuwe informatie over de plaats van acetylsalicylzuur in de primaire preventie van cardiovasculaire events bij diabetespatiënten, d.w.z. de preventie van morbiditeit en mortaliteit bij diabetici zonder gekend vasculair lijden. In het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium 2010 wordt in dit verband vermeld: “De plaats van acetylsalicylzuur in de primaire cardiovasculaire preventie bij diabetespatiënten is onduidelijk.” Dit standpunt is o.a. gebaseerd op de resultaten van de POPADAD-studie en de JPAD-studie [zie Folia februari 2009 ]. De twijfels over het nut van acetylsalicylzuur in primaire preventie bij diabetespatiënten werden recent nog versterkt met de publicatie van een meta-analyse [ Brit Med J 2009; 339: b4531 ]. In juni 2010 verscheen een consensusdocument van de American Diabetes Association, de American Heart Association en de American College of Cardiology Foundation [ J Am Coll Cardiol 2010; 55: 2878-86 , met ook publicatie in Diabetes Care en Circulation]. Volgens deze consensus wordt acetylsalicylzuur wel nog aanbevolen voor primaire preventie bij diabetici met minstens één bijkomende risicofactor (bv. roken, hypertensie), maar niet meer systematisch bij alle diabetici.