Ik wil me abonneren
Folia Pharmacotherapeutica maart 2010
Artikels
Deze maand in de Folia
Nieuwe anticoagulantia voor oraal gebruik in de preventie van veneuze trombo-embolie bij orthopedische chirurgie
Recente informatie
Aanpak van koortsstuipen
Aanpak van hypothyreoïdie bij volwassenen
Geneesmiddelenbewaking: tamsulosine en post-operatieve complicaties na cataractchirurgie