Recente informatie augustus- september 2011

Voor de « Recente Informatie » van oktober 2011, zie de rubriek « Goed om te weten » op onze website en de Folia van november 2011.

  • Een nieuwe vaste associatie op basis van naproxen en esomeprazol ( Vimovo ®; hoofdstuk 9.1.1.2.) wordt voorgesteld voor de behandeling van artrose, reumatoïde artritis en ankyloserende spondylartritis bij patiënten met hoog risico van gastro-duodenale ulcera door NSAID’s. De ongewenste effecten, interacties en bijzondere voorzorgen zijn deze van naproxen en esomeprazol. Wanneer een NSAID werkelijk nodig is bij een patiënt met risico van gastro-intestinale complicaties, is associatie van een protonpompinhibitor aan het NSAID een van de mogelijke opties. De beschikbare gegevens laten echter niet toe deze optie van vaste associatie naar voren te schuiven ten opzichte van andere mogelijke opties zoals het gebruik van een COX-2-selectief NSAID of de associatie van een NSAID aan misoprostol of aan een H2-antihistaminicum [zie Folia maart 2011 ].
  • De specialiteit Hygroton ® op basis van chlortalidon (50 mg per comprimé; hoofdstuk 1.4.1.1.), een diureticum verwant met de thiaziden dat o.a. gebruikt wordt bij de behandeling van arteriële hypertensie, is tijdelijk niet beschikbaar in België [zie bericht van 25/08/11 in de rubriek “ Goed om te weten ”]. Beide verpakkingen (30 en 100 comprimés) zouden eind december 2011 opnieuw beschikbaar zijn.
  • Om tegemoet te komen aan de onbeschikbaarheid van Penthotal® (op basis van thiopental , hoofdstuk 18.1.2., zie Folia juli 2011), werd een derogatie toegekend aan de firma B. Braun om de loten Thiobarbital B. Braun (bevat thiopental) 1 x 1 g in te voeren en te verdelen (dit is gemakkelijker dan wat eerst werd aangeraden, met name om thiopental uit het buitenland in te voeren). Meer informatie via de website van het FAGG ( www.fagg.be , rechts klikken op “Onbeschikbaarheid van geneesmiddelen”). Het is belangrijk dat thiopental opnieuw beschikbaar is voor de ambulante praktijk (o.a. in het kader van euthanasie) [zie ook “Palliatieve zorg: Deel 3: Keuzes rond het levenseinde in RVT” in Geneesmiddelenbrief (driemaandelijks tijdschrift) 2010; 17n°1 : 1-5 (via www.farmaka.be )].