Invoer van antitetanus-immunoglobulinen uit het buitenland

[Reeds verschenen in de rubriek " Goed om te weten" op onze website op 07/05/13]

De specialiteit Tetabuline S/D® werd in november 2012 van de markt gehaald om commerciële redenen, en er is in België geen specialiteit op basis van immunoglobulinen tegen tetanus meer beschikbaar [zie Folia december 2012 ]. Nochtans worden specifieke antitetanus-immunoglobulinen aanbevolen in geval van een wonde met risico van tetanus bij patiënten die nooit of onvolledig werden gevaccineerd tegen tetanus, alsook bij patiënten met een risicowonde wiens laatste vaccinatie tegen tetanus dateert van meer dan 10 jaar geleden; in deze gevallen wordt het vaccin tegen tetanus gelijktijdig met de immunoglobulinen toegediend, maar via een verschillende injectieplaats [zie tabel 12b in het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium].

We meldden reeds dat deze immunoglobulinen kunnen ingevoerd worden vanuit het buitenland (bv. Tetagam® uit Duitsland) door een apotheker op basis van een voorschrift op naam van de patiënt en een artsenverklaring (beschikbaar via www.fagg-afmps.be/fr/binaries/ARKB-2006-12-14-ANNEXE-VI_tcm291-27195.pdf ) volgens de geldende regelgeving (Wet van 29 maart 2012, artikel 44). Deze procedure kan echter meerdere dagen in beslag nemen, wat onaanvaardbaar is in urgente situaties als deze.

In de ambulante zorg kan een arts buitenlandse antitetanus-immunoglobulinen bestellen met een naamloos voorschrift en een verklaring dat het geneesmiddel bestemd is voor zijn urgentietrousse. Op die manier kan een officina-apotheker het geneesmiddel invoeren uit het buitenland. Zo heeft de arts het geneesmiddel ter beschikking als een patiënt met een risico-wonde zich aanbiedt. Dit zal ongeveer 30€ kosten (situatie op 01/05/2013).

Op gespecialiseerde afdelingen van een ziekenhuis (bv. spoeddienst, intensieve zorgen,...) mag via de ziekenhuisapotheek een reserve worden aangelegd voor meerdere patiënten die onder directe verantwoordelijkheid van de aanvragende arts vallen (Wet van 25 maart 1964 art. 6quater). Dit wordt in de ambulante sector niet toegestaan.

De antitetanus-immunoglobulinen moeten in de koelkast bewaard worden en de houdbaarheid bedraagt 3 jaar.